Opinie

Niet degenen met dyslexie worden verdacht van valsheid

In de Volkskrant van 10 februari stond een helder stuk van Maud Effting over valse dyslexieverklaringen, naar aanleiding van berichten in het VARA-programma Rambam. Ik hoop dat mensen met dyslexie zich realiseren dat niet zij degenen zijn die verdacht worden van 'valsheid'.

Dyslexie heb je niet voor je plezier. Beeld null
Dyslexie heb je niet voor je plezier.

Als er al een probleem is, dan zijn daar een paar partijen bij betrokken. Wanneer een leerling een dyslexieverklaring heeft en een beroep doet op compensaties, moet een zorgvuldig handelende school of opleiding een paar stappen zetten: 1) nagaan of de verklaring is opgesteld door een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog of NVO-Generalist; 2) het laten beoordelen door een psycholoog/orthopedagoog (BIG- en/of NVO-geregistreerd) van de diagnose en het onderzoeksrapport dat aan deze verklaring ten grondslag ligt. Deze beoordeling kan met instemming van de ouders of student plaatsvinden zonder schending van de privacy.

Elke school en opleiding heeft contact met een professional aan wie de verklaring vertrouwelijk kan worden voorgelegd, niet om het onderzoek over te doen, maar om de deugdelijkheid van de verklaring vast te stellen. Scholen en opleidingen die deze twee stappen niet zetten, moeten niet klagen.

Als blijkt dat de verklaring ondeugdelijk is, is het nalatig om als school of opleiding geen klacht in te dienen bij de betreffende klachtcommissies (BIG/ NVO). Een deugdelijke verklaring geeft recht op compensaties. Dyslexie heb je niet voor je plezier en de impact ervan op ontwikkeling en loopbaan mag niet worden onderschat.

Wied Ruijssenaars, voormalig voorzitter Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad.

Ontvang elke dag de Volkskrant Avond Nieuwsbrief in uw mailbox, met het nieuws van vandaag, tv-tips voor vanavond, en alvast zes artikelen uit de krant van morgen. Schrijf u hier in.

Meer over