Lezers overhuisarts en euthanasie

‘Nee, euthanasie is geen plicht van een arts, maar het zou absoluut het recht van een mens moeten zijn’

Rinske van de Goor schreef in haar column over haar worsteling als huisarts met euthanasie. Veel Volkskrant-lezers klommen in de pen.

Een huisarts in Nieuw Schoonebeek, een dorp in de provincie Drenthe. Beeld Harry Cock/de Volkskrant
Een huisarts in Nieuw Schoonebeek, een dorp in de provincie Drenthe.Beeld Harry Cock/de Volkskrant

‘Euthanasie is geen recht van de patiënt. Euthanasie is geen verplichting voor de arts. Euthanasie is het ergste en mooiste geschenk dat een dokter je kan geven’, schreef huisarts Rinske van de Goor vrijdag 8 oktober in haar column. ‘Deze zinnen maken voor mij een volledige heroverweging aangaande een mogelijke uitvoering van euthanasie noodzakelijk. Dank daarvoor’, schrijft lezer Fons Bouchier uit Naarden.

‘Het verhaal van Rinske van de Goor over euthanasie en haar eventuele rol als huisarts daarin is mij uit het hart gegrepen’, aldus Arie Hamaker uit Utrecht. ‘Ook haar afwegingen om in sommige gevallen wel te helpen zijn helder. Alleen de zin ‘Want ik moet verder in de wetenschap dat iemand eerder stierf door mij’ lijkt me niet helemaal volledig doordacht. Het woord ‘eerder’ betekent hier vanuit het perspectief van de geëuthanaseerde: eerder dan het lichaam het zonder hulp had kunnen regelen. Voor de geëuthanaseerde zelf zal het eerder voelen als ‘op het juiste moment’. En zo bezien heeft mevrouw Van de Goor met haar hulp (het) dan goed gedaan.’

Margot Spelbrink uit Rhoon stelt echter juist heel erg geschrokken te zijn van Van de Goors column. ‘Het bevestigt bij mij de enorme hiërarchische attitude die ik meerdere malen heb meegemaakt bij beslissingen over leven en dood. Met alle begrip voor alle juridische en emotionele ingewikkeldheden waarmee artsen en patiënten kampen, waarvoor mijns inziens deels goede wetgeving ontbreekt, gaat het toch echt te ver om euthanasie als kadootje te zien. Wat een arrogantie.’

‘Ik snap huisarts Van de Goor wel wanneer zij zegt dat euthanasie verrichten loeizwaar is’, schrijft Kirsten Pulskens uit Tilburg. ‘Euthanasie bij dementie blijft een lastig thema dat om grote zorgvuldigheid vraagt. Op haar vraag of een niet-demente voor zijn latere demente wel zelf kan beslissen wanneer het leven niet meer de moeite waard is hoeft zij echter geen antwoord te vinden. Dat is namelijk niet aan haar. Ook niet aan OM-topman Otte en ook niet aan ChristenUnie en SGP. Dit antwoord is uitsluitend voorbehouden aan de patiënt.’

‘Misschien vind ik het als demente helemaal niet erg om in een luier en kwijlend aan tafel te zitten en beleef ik veel plezier aan het meezingen van liedjes als Klein, klein kleutertje..’, aldus Yolande Hendriks uit Amersfoort. ‘Wat mijzelf betreft: ik calculeer dat risico in en wil ook in díé situatie euthanasie. Ik vind het namelijk helemaal niet erg om eventueel ‘te vroeg’ dood te gaan. Dat Van de Goor daar niet aan mee wil werken, kan ik invoelen en is haar goed recht.’

Hier denkt Bernard Tomlow uit Utrecht iets anders over. ‘Van de Goor heeft het uitsluitend over de patiënt. Dat is eenzijdig. De demente patiënt heeft een sociale omgeving. Zijn of haar dementie kan jaren lang een verwoestende invloed hebben op die omgeving. Daarom wil ik als demente niet door.’

‘Met respect voor het dilemma van artsen zoals Van de Goor dit in haar column beschrijft’, aldus Wybrich Hettema uit Deventer, ‘zou dit kunnen worden opgelost als de gelovige minderheid in Nederland niet langer voor een ‘bepaald slag mensen’ het bevoogdende vingertje opheft als zij welbewust, in goed overleg met naasten, ervoor willen kiezen in eigen regie hun leven als voltooid te beschouwen.’

‘Waarom heeft iemand anders dan de persoon die het betreft, en eventueel zijn naasten, er ook maar iets mee te maken?’, vraagt Betty van de Straat uit ’s-Heerenhoek. ‘Wie is de arts, een jurist, een overheid om dat voor een ander te bepalen? Waarom wordt het mensen onmogelijk gemaakt daar vrij in te handelen, zonder inmenging van regels en zonder medeplicht van artsen. Nee, euthanasie is geen plicht van een arts, maar zou absoluut het recht van een mens moeten zijn.’

Meer over