BrievenWoensdag 27 mei

Nederland is het land van de dubbele moraal

Oliewinning van Shell in Nigeria.  Beeld REUTERS
Oliewinning van Shell in Nigeria.Beeld REUTERS

Niet dat ik denk dat het schrijven over het vrekkige Nederland iets aan de Nederlandse houding ten opzichte van de zuidelijke EU-landen zal veranderen. Het vrekkige zit te veel in onze aard en dus in onze geschiedenis.

De vrekkigheid zit in onze handelstraditie. De handel heeft ons geleerd dat we met verschillende maten mogen meten. We mogen anderen de maat nemen, maar we laten ons niet de maat nemen. We mogen anderen veroordelen vanwege spilzucht, beroerde begrotingsdiscipline, maar wij mogen wel een belastingparadijs zijn voor de rijken uit die landen, zodat ze geen belasting betalen in hun thuisland.

Wij zijn het land van de borstkloppers als het gaat over ontwikkelingssamenwerking, maar ook het land dat het oké vindt dat Shell de natuur in Nigeria verwoest. Wij zijn het land dat vindt dat elke handelstruc toegestaan is, want dat is immers slim, terwijl we met ongelijke partners dealen.

We zijn een zelfvoldaan land dat blij is met zichzelf, zonder enig kritische kijk naar het eigen gedrag en wat voor gevolgen dat heeft, niet alleen voor de anderen, maar ook voor onszelf.

Paul Geurts, Rosmalen

Tieners

Er is vanaf 15 maart gekozen voor een leeftijdsafhankelijke aanpak in de crisis. Tieners van 13 tot 18 moeten 1,5 meter afstand houden en kinderen tot en met 12 jaar niet. Het kind jonger dan 13 mocht van meet af aan samen spelen, mag sinds 11 mei weer sporten en naar school. Eerst halve dagen en vanaf 8 juni hele dagen. Voor het kind ouder dan 12 jaar moeten alle activiteiten op afstand plaatsvinden. Dus afspreken en sporten op 1,5 meter. En vanaf 1 juni niet naar school. Want met het VO-protocol in de hand lukt het scholen slechts 25-30 procent van de klassen te vullen en daarmee is de puzzel niet te leggen.

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat de covid 19-verspreiding vooral plaatsvindt tussen personen van dezelfde leeftijd en met name tussen mensen van 40-80 jaar. Patiënten onder de 20 spelen een veel kleinere rol in de verspreiding en patiënten onder de 18 jaar infecteren geen anderen.

De conclusie is dat er weinig tot geen verschil bestaat in risico binnen de groep 0-18 jaar. De groep wordt niet ernstig ziek, ze gaan niet dood aan corona, de kans dat ze corona doorgeven is uitermate klein en ze moeten allemaal afstand houden van opa en oma. Het onderscheid levert geen gezondheidswinst op, is daarmee onuitlegbaar en moet stoppen. Laat de tieners afspreken, sporten en naar school gaan, net als hun jongere broertjes en zusjes. Tieners worden niet geveld door corona maar door het anderhalvemeterprotocol.

Erica Prins, Den Haag

Buiten wonen

In een reactie op de oplossing van het woningtekort van hoogleraar woningbouw Pieter Boelhouwer om in het groen te bouwen, schrijft Pieter Langemeijer uit Elst (O&D, 25 mei) : ‘Laten we nu eens beginnen met het afschaffen van het idee dat de Randstad zaligmakend is.’ Daar ben ik het als bewoner van een slaperig gehuchtje in Oost-Groningen niet mee eens.Laat de Randstedelingen toch vooral in de waan dat de Randstad zaligmakend is. En zorg vooral niet voor betere verbindingen tussen ons en de Randstad. De rust, weidsheid en stilte moet een goed bewaard geheim blijven, dat is nu juist de kracht van dit gebied. Daarom woon ik hier.

Peter Buiter, Hongerige Wolf

Intelligente revolutie

Net als Aleid Truijens (Ten eerste, 26 mei) kijk ik uit naar een intelligente revolutie, waarin jongeren in Nederland eensgezind een schone, betaalbare en gezonde toekomst voor alle burgers eisen. In een democatische samenleving regeert het volk en Nederland telt zo’n kleine 5 miljoen inwoners tot 25 jaar. Hoog tijd voor andere (politieke) keuzen en leuzen dan ‘kom niet aan mijn pensioen/auto/hypotheekaftrek/aandelen’.

Nanette Haze, Nijmegen

Welvaartziekte

Fijn dat huisarts Danka Stuijver (O&D, 25 mei) kansen ziet om het tij te keren binnen een al jaren overspannen gezondheidszorg. Ook is het fantastisch dat blijkt dat zorgverleners hun patiënten ook prima op-afstand kunnen bijstaan. Schrijnend is het echter om te lezen dat zelfs een arts nog niet de moeite neemt om genuanceerd te spreken over diabetes (de ‘welvaartziekte’) terwijl zij daarmee doelt op diabetes type 2 en niet op de niet-leefstijlgebonden vormen van diabetes, zoals type 1.

Al jaren wordt gevraagd deze specificering aan te brengen zodat er de nodige begrip en aandacht komt voor een aandoening die zo veel psychisch en lichamelijk leed met zich meebrengt. ‘Omdenken’ prima, maar begin eerst bij jezelf.

Sandra van Dulmen, Nijmegen

Onderwijs

Het artikel ‘Op veel scholen is zittenblijven even afgeschaft’ (Ten eerste, 25 mei) laat in een notendop zien wat er mis is in ons land. Gepamper in een cruciale, vormende levensfase willen we ‘stress wegnemen bij leerlingen’ (de school). Teveel praatjes bij 13-jarigen? ‘Niet eerlijk dat ik er niks over mag zeggen’ (het kind). En tenslotte de aanjager van deze houding, de ouder: ‘Ik hoop dat de school coulant is met de regels’, uitgesproken door een moeder waarvan een van haar kinderen er voor de coronacrisis slecht voor stond. Zijn we alle realiteitszin verloren in dit land? De school is bang voor leerling en ouders en de leerling voelt die angst, gesteund door de ouders. Stel je voor dat er ook maar iets in het leven lastig wordt. Dit kan alleen maar in flauwekulland en pretpark Nederland.

Thomas Kamphuis, Zwolle

Meer over