CommentaarTransparantie politiek

Na val college Den Haag verdient financiering van lokale politiek meer transparantie

Het corruptie-onderzoek in Den Haag laat zien dat de financiering van lokale partijen transparanter moet.

Fractievoorzitter van Groep de Mos, Arjen Dubbelaar voor aanvang van het debat in de gemeenteraad in Den Haag.  Beeld Freek van den Bergh - De Volkskrant
Fractievoorzitter van Groep de Mos, Arjen Dubbelaar voor aanvang van het debat in de gemeenteraad in Den Haag.Beeld Freek van den Bergh - De Volkskrant

Crisis in Den Haag, deze keer in de gemeentepolitiek. Het college van burgemeester en wethouders is gevallen, een dag nadat de rijksrecherche het stadhuis was binnen gevallen om de kamers van de wethouders De Mos en Guernaoui te doorzoeken, op zoek naar bewijzen voor mogelijke corruptie.

Voorop moet uiteraard staan dat er nog niets bewezen is, en zelfs nog geen aanklacht bekend gemaakt is. Zolang zij niet veroordeeld zijn, moeten De Mos en Guernaoui als onschuldig worden beschouwd. Niettemin maakt de affaire duidelijk dat in elk geval Richard de Mos onverstandig heeft gehandeld, doordat hij de schijn van belangenverstrengeling niet heeft weten te voorkomen. Volgens de integriteitscode van de Vereniging Nederlandse Gemeenten moeten ambtsdragers situaties vermijden die ‘de schijn van onzuivere oordeelsvorming kunnen oproepen’.

Dat is in Den Haag niet gebeurd. Ondernemer Attila A. deed donaties aan de partij van De Mos en stond als lijstduwer op de lijst. Vervolgens kreeg hij van de gemeente een nachtvergunning voor zijn zalencentrum, iets waarvoor De Mos zich reeds als raadslid had ingespannen. Destijds werd hij daarover al bekritiseerd door andere partijen.

De Mos maakte furore als een frisse en energieke verschijning in de lokale politiek, een man met de wortels in de samenleving die beloofde problemen voor burgers op te lossen. Aan die ‘ombudspolitiek’ kleeft echter het welbekende gevaar van cliëntelisme. Het is goed als een wethouder dicht bij de bevolking staat, maar hij maakt ook deel uit van een professionele bureaucratie.

De bureaucratie heeft vaak een slechte naam, maar is niet voor niets uitgevonden. Heldere, vooraf vastgelegde procedures moeten voorkomen dat het bestuur ten prooi valt aan willekeur en vriendjespolitiek. Het heeft er alle schijn van dat De Mos het vereiste evenwicht tussen afstand en nabijheid niet heeft weten te bewaren.

De kwestie laat ook zien dat de financiering van lokale partijen meer transparantie behoeft. De giften van ondernemers zouden openbaar moeten zijn. Tenslotte verzwakt de affaire de positie van burgemeester Krikke die toch al onder vuur ligt vanwege het oudejaarsvuur in Scheveningen.