Opinielezersbrieven

Mutsaerts kan toch weten wat emancipatie is

De lezersbrieven van maandag 16 november.

null Beeld Marcel van den Bergh
Beeld Marcel van den Bergh

Brief van de dag

Een katholiek die de geschiedenis kent van zijn volksdeel in Nederland zou toch iets over emancipatie moeten weten. Het is onbegrijpelijk dat hulpbisschop Rob Mutsaerts zich bedient van het nieuwe rechtse speeltje om privileges te verdedigen, een speeltje dat ‘identiteitspolitiek’ wordt genoemd (O&D, 13 november). Wat mensen van katholieken of van homo’s vinden moeten ze helemaal zelf weten.

In een pluriforme, democratische samenleving moeten alle burgers gelijke rechten hebben en als burgers gelijk worden behandeld. Als mensen van oordeel zijn dat hun godsdienst of levensovertuiging een bepaalde levenswijze eist, dan mogen ze dat, binnen de grenzen van de wet, aan zichzelf opleggen, maar niet aan anderen. En daar wringt de schoen.

Op bekering gerichte godsdiensten, zoals het christendom en de islam, vinden dat iedereen eigenlijk zou moeten vinden wat zij vinden. Omdat die opvatting sinds de reformatie in Europa tot bloedige oorlogen heeft geleid, zijn er methoden ontwikkeld om diversiteit in een pluriforme samenleving te accommoderen. In Nederland is daarvoor de verzuiling bedacht: ‘soevereiniteit in eigen kring’.

Misschien zou Mutsaerts dit vandaag ook ‘identiteitspolitiek’ noemen. Het is immers met name de beroepsgroep van Mutsaerts geweest die op basis van religieuze identiteit het katholieke volksdeel wist te mobiliseren om een einde te maken aan de juridische, politieke en maatschappelijke achterstelling van katholieken in Nederland. Het was een doorslaand succes. Maar de verstikkende groepsdwang die ermee gepaard ging, werd door de geëmancipeerde katholieken niet meer gepikt. Wij zijn als individuen van onze verworven rechten gaan genieten.

Waarom is het dan voor sommigen zo moeilijk andere minderheden in onze samenleving hetzelfde te gunnen? Waarom zou het opkomen voor lhbti-emancipatie door het COC anders zijn dan wat de kerk in het verleden heeft gedaan voor de katholieke gemeenschap?

In vijftien EU-lidstaten is de maatschappelijke acceptatie van homo’s in de afgelopen jaren toegenomen, in negen lidstaten is deze afgenomen. Geïnspireerd door het voorbeeld van president Poetin, zijn steeds meer politici in de EU homofobie gaan inzetten als politiek instrument, met soms gruwelijke gevolgen voor de lhbti-gemeenschap. Niet zelden beroepen de homohaters zich erop christelijke waarden te verdedigen. Soms worden ze daarbij zelfs actief ondersteund door collega’s van Mutsaerts.

Gelukkig zijn er ook veel geestelijken die zich tegen haatcampagnes uitspreken, inclusief paus Franciscus. Als het gaat om gelijke behandeling van mannen en vrouwen, van mensen die tot minderheden behoren – etnisch, religieus, seksueel – hebben we overal, ook in Nederland, nog een lange weg te gaan.

Laten we een ander net zo behandelen als we zelf willen worden behandeld. Is dat niet de kern van de waarden die wij delen, over religieuze grenzen heen?

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie

Foodtech

Na al de keren dat ik me heb ingehouden, moet ik nu toch mijn ergernis uiten. Bij de veranderingen die Albert Heijn-ceo Marit van Egmond noemt (Ten eerste, 14 november), wordt voor de zoveelste keer geen rekening gehouden met mensen die de veranderingen niet kunnen bijbenen. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat de betaalkassa wel zal komen te vervallen. Veel mensen zullen het niet meer kunnen aanleren, al dat automatische gedoe van zelfscannen en zonder geld betalen, maar met een pas. Zoals er van alles en nog wat via de computer gaat lopen of een mobiele app. Veel mensen hebben geen pc en alleen een ouderwetse mobiel, waarmee je kunt bellen en verder niets. Deze ergernis moest ik eens kwijt.

Mw. H. Koster, Sleen

Mevrouw

Een hoge mevrouw (Topvrouw Albert Heijn, 14 november) die niet snapt dat mensen een persoon achter de kassa willen hebben. Ik snap het wel, dat heeft met warmte, menselijkheid te maken. Aandacht en respect.

I. van der Vet, Nijmegen

Fraude

Waarom neemt iemand Donald Trumps uitingen over verkiezingsfraude nog serieus? Hij heeft al lang vóór de verkiezingen aangekondigd dat, als hij niet zou winnen, hij over fraude zou beginnen. Dit is een van de weinige keren dat hij zich aan zijn woord heeft gehouden.

Myriam Lipovsky, Utrecht

Mannetje

Na het inspirerende artikel over het emanciperen van vrouwen en mannen (‘Voltijdprinsjes’, Opinie, zaterdag 14 november) lees ik op de brievenpagina in ‘Meelezers’, nota bene over genderneutraal woordgebruik, over de illustratie bij de rubriek ‘Het nieuws in vijf minuten’: een zandloper met een mannetje dat met een krant de stortvloed aan nieuws afweert. Maar: ik zie geen mannetje. Ik zie een onzijdig figuurtje op de rug, zonder geslachtseigen kenmerken. Hoezo, mannetje? Ik mag toch hopen dat zo niet wordt verteld dat de selectie van het belangrijkste nieuws alleen door mannen wordt gedaan? Verderop doet briefschrijver Willem Dekker Jaap van Dissel (RIVM) groot onrecht aan door te veronderstellen dat deze niet in staat is de wasmachine te bedienen om zijn eigen overhemd te wassen.

Emancipatie en genderneutraliteit: er is nog een lange weg te gaan.

Veronique Schaaf, Amstelveen

Opruiming

Corona brengt veel ellende met zich mee. Tegelijkertijd lijkt het een aardige opruimer te zijn. Een uit de hand gelopen hobby, het vrij mogen afsteken van knalvuurwerk, is er dit jaar niet meer bij. Jaren lang teistert illegaal vuurwerk de steden. Corona brengt het tot zwijgen.

Het residu uit de verheerlijking van de zeevarende veroveringsnatie paradeert dit jaar niet meer door de straten naast zijn meester, de kinder- liefhebbende bisschop. Het ventje krijgt door corona net dat zetje dat het na tien jaar debat nodig had.

In september reed een ander overblijfsel van deze vreemde traditie niet meer door Den Haag. Een groot schilderij, waarop de geknechte bevolking van de koloniën knielt voor hun witte meesters, kreeg het Oranjevolk door corona niet meer te zien. Dat dit schaamteloze paneel definitief in het depot mag belanden.

En nu lees ik (Ten eerste, 13 november) dat nog een schandvlek het loodje legt. De tijd van de gekooide wilde dieren is voorbij. Nertsen die, net als in China, vol zitten met mensvijandige virussen, zijn door corona verlost van hun uitzichtloze bestaan.

Vier foute tradities opgeruimd. Niet slecht voor zo’n kleine indringer.

Wanda F. Bloemgarten, Amsterdam

Meer over