Commentaar

Mladic is eindelijk veroordeeld, maar in Bosnië staan de etnische groepen vaak nog tegenover elkaar

Goed dat Mladic met overtuigend bewijs is veroordeeld, maar in Bosnië strijden etnische groepen nog steeds.

Darko Mladic, de zoon van Ratko Mladic, geeft een persconferentie na de uitspraak in Den Haag Beeld afp
Darko Mladic, de zoon van Ratko Mladic, geeft een persconferentie na de uitspraak in Den HaagBeeld afp

Ratko Mladic is door het Joegoslavië-Tribunaal veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor genocide, oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid. Een mijlpaal in de internationale berechting van oorlogsmisdadigers. Het is - hoe verlaat de uitspraak ook komt en hoe pijnlijk het besef blijft van de vele misdaden in de Bosnische oorlogen die onbestraft zullen blijven - een bron van morele rechtvaardigheid voor de nabestaanden van de slachtoffers van de Servische generaal.

En het is, in een tijd van herlevend nationalisme een nuttige herinnering aan de krankzinnige moordlust waartoe interetnische haat kan leiden - ook in het Europa van na Hitler. Goed dus dat de man die verantwoordelijk was voor de massamoord op de moslims van Srebrenica met overtuigend bewijs is veroordeeld.

Niettemin zijn er kanttekeningen te plaatsen bij dit sluitstuk van het werk van het Joegoslavië-Tribunaal. Zo blijft het de vraag in hoeverre het een bijdrage heeft kunnen leveren aan verzoening. Daarvoor duurden de processen te lang en bleven de hoofdverdachten te lang uit handen van het hof - ondanks de Europese druk op alle opvolgerstaten van Joegoslavië om aan de procesgang mee te werken - en slaagde het hof er nooit in door alle partijen als onbevooroordeeld te worden erkend.

Het tribunaal belichaamde in de jaren negentig de hoop dat leiders in de wereld na de Koude Oorlog steeds moeilijker zouden wegkomen met misdaden tegen de menselijkheid. Een hoge VN-functionaris zei deze week dat het Mladic-vonnis een signaal is aan andere daders dat ze niet zullen ontsnappen aan hun berechting, 'hoe machtig ze ook zijn of hoe lang het ook mag duren'. Het zal bedoeld zijn als waarschuwing, maar waarschijnlijk zal deze door leiders als Bashar al-Assad schouderophalend zijn begroet.

Mladic is eindelijk veroordeeld, maar in Bosnië staan de etnische groepen vaak nog tegenover elkaar. Wie weet kan de Europese integratie hier op den duur een antwoord op zijn. Maar vooralsnog blijft de Bosnische oorlog een open wond - en een herinnering aan de hoge prijs die volkeren betalen als ze zich langdurig te buiten gaan aan etnische haat en virulent nationalisme.

Meer over