ingezonden brieven

Minder stikstof? Begin met quota voor productie van dierlijk eiwit

Dit zijn de lezersbrieven van vandaag, over het stikstofprobleem, leeftijdsdiscriminatie en zogenaamd slimme precisiewapens.

Redactie
Biologische boer aan het werk op zijn akker.  Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Biologische boer aan het werk op zijn akker.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag: Aanpak van stikstofprobleem vraagt om agrarische revolutie

Goede actie om op één dag (O&D, 10 mei) twee opinies over de – noodzakelijke – landbouwhervormingen in het kader van de stikstofproblematiek op te nemen. Beide artikelen gaan echter voorbij aan iets dat nog veel fundamenteler is dan agrarische innovatie of de noodzaak van een samenhangend stikstof- en klimaatbeleid.

Beide artikelen noemen niet dat we een eiwittransitie nodig hebben, die een heleboel van de genoemde problemen automatisch oplost. We moeten in Nederland quota introduceren voor de productie van dierlijke eiwitten, en stoppen met de onzalige ‘melk-en-vlees-voor-de-export-industrie’.

Als we die vervangen door biologische akkerbouw voor ‘mensenvoer’, zoals soja, bonen en lupine, dan gaan we écht veilig voedsel produceren en gaat de stikstofuitstoot omlaag.

Andries Krijgsman, Demen

Discriminatie

De ingezonden brief van Gerritdina Hans (63) over leeftijdsdiscriminatie (O&D, 10 mei) deed me denken aan wat mijn zwager, die al jaren in Amerika woont, laatst vertelde. Hij zei stomverbaasd te zijn toen hij in Nederland solliciteerde en nagebeld werd omdat hij was ‘vergeten’ zijn geboortedatum op zijn cv te vermelden. In Amerika mag dat niet meer vermeld worden en mag er zéker niet naar worden gevraagd.

Misschien jezelf opwerpen als voorloper, wie weet wat het oplevert.

Angeline Smeltink, Utrecht

Slimme bommen

De ‘slimme’ Russische precisiewapens die Poetin er in hoog tempo doorheen jaagt, mogen dan secuur zijn en dus minder slachtoffers maken (Ten eerste, 11 mei): het zijn nog altijd militairen die bevelen dat ze op burgerdoelen worden afgeschoten. Daarmee maken dus ook ‘slimme’ bommen onschuldige burgerslachtoffer.

Sven Schellekens, Amsterdam

Thuiszorg

Toen ik jaren geleden in de thuiszorg werkte waren er huishoudelijke hulpen, verzorgenden en - voor het opstellen van de werkroosters, contact met externen zoals huisartsen en het bieden van een luisterend oor - een paar leidinggevenden, onder wie ik.

Er was een bestuur van vrijwilligers waar je altijd met vragen terechtkon. Er was één kantoorruimte voor de leidinggevende en voor overleg met de teams. Inmiddels huist de thuiszorg in grote, nieuwe kantoren en zijn er zeer goed betaalde directeuren, secretariaten en raden van bestuur. Ik durf de stelling aan dat met de goede zorg van vroeger zeker een kwart van de kosten is bespaard.

Marga Folkers, Groningen

Bonus

Terwijl driekwart van de aandeelhouders de beloning van de Philips-top heeft afgekeurd, behoudt Frans van Houten door een snelle actie van de Philips-commissarissen zijn bonus van 1,8 miljoen euro. Hoe kun je in deze tijd nog kiezen voor het merk Philips, als binnen de top van Philips een dergelijke mentaliteit heerst?

Laten we als consumenten onze kracht tonen door niet meer te kopen bij dergelijke bedrijven.

Henk Hilstra, Den Hoorn

Boycot

De Europese Unie wil (terecht) stoppen met de invoer van gas, olie en kolen (energiedragers) uit Rusland, liever vandaag dan morgen. Hierbij zijn er landen die relatief veel energiedragers uit Rusland halen. Deze landen zijn natuurlijk niet erg blij met dit voornemen.

Het wordt tijd dat we in de EU echt solidair worden. Bereken daarom het percentage dat Rusland gemiddeld levert aan de energievoorziening van de EU. Dit percentage moet dan door elk land ingeleverd worden. Dat betekent dat landen die relatief gezien meer van hun energiedragers uit Rusland halen, gecompenseerd worden door de rest. Iedereen in de EU moet dan op dezelfde manier inleveren. Ik vrees alleen dat Nederland ineens veel minder enthousiast zal reageren.

Fons van Nunen, Boxtel

Grens

Als Finland zich aansluit bij de Navo ontstaat er een 1.340 km lange grens tussen die alliantie en Rusland (Ten eerste, 11 mei). Maar de Navo grenst al lang aan Rusland: in het uiterste noorden bij Noorwegen, bij Estland en bij Letland. Helemaal aan de andere kant van Rusland is er een zeegrens met de VS. En dan hebben we ook nog een stukje Rusland (Kaliningrad) dat tussen Litouwen en Polen ingeklemd ligt. Plekken genoeg dus waar een conflict kan uitbreken.

Niek van Dijk, Mont-Saint-Jean

Sportschoenen

Peter van Hilten stelt dat schrijver Kader Abdolah ‘jeugdig wil overkomen’ door ‘belachelijke sportschoenen’ onder een kostuum te dragen (O&D, 10 mei). Hoewel ik Van Hiltens mening deel over sportschoenen onder een kostuum, licht Abdolah toe dat hij op zijn 67ste nog regelmatig halve marathons loopt. Ik gun de man zijn sportschoenen!

René Geerling, Haarlem

UWV

Het artikel over het UWV en de valse verwachtingen rond de WIA (Ten eerste, 6 mei) riep bij mij de vraag op: waar is de werkgever in dit geheel? De medewerker zit al twee jaar in de ziektewet en wordt in die tijd meerdere keren gezien door de bedrijfs- en/of arbodienst.

De werkgever is immers verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke medewerker en stelt daartoe een plan op. Na twee jaar re-integratie blijkt kennelijk dat de terugkeer naar werk voor de medewerker niet mogelijk is. Maar dan: ruim eenderde van de uitkeringsaanvragen voor de WIA wordt afgewezen of beperkt toegewezen. Intussen heeft de werkgever in veel gevallen (na twee jaar ziekte) de arbeidsovereenkomst beëindigd.

Hoe is het mogelijk dat een werkgever een min of meer gezonde werknemer twee jaar in de ziektewet kan laten zitten terwijl hij van zijn bedrijfs- en/of arbo-arts al vele malen gehoord moet hebben dat de medewerker geheel of ten dele inzetbaar is?

Het gevoel bekruipt me dat we weer terug zijn in de tijden van Lubbers en 1 miljoen WAO’ers. De werkgevers kunnen kennelijk weer ongebreideld afgedankte medewerkers de WIA in duwen, alleen nu met desastreuze gevolgen voor de werknemer.

En wij geven het UWV de schuld; heet dat niet gewoon wegkijken?

Paul Peltzer, Den Helder

Wilt u reageren op een brief of een artikel? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar brieven@volkskrant.nl

Meer over