'Mijn papieren vriend- daar kan geen scrollen op een beeldscherm tegenop!'

De ingezonden lezerbrieven van maandag 15 februari.

null Beeld anp
Beeld anp

Brief van de dag: Symboliek van Bosch niet obscuur

Volgens Stefan Kuiper (V7, 12 februari) is de symboliek van Jheronimus Bosch gebaseerd op een 'middeleeuws en dus obscuur theologisch en humanistisch programma' en daardoor niet te achterhalen. Gelukkig voor ons is dit echter niet waar. De omgekeerde trechter waar Kuiper naar verwijst, betekent dat er geen nieuwe kennis in het hoofd van degene die hem draagt kan komen.

Het schilderij De Landloper werd door Bosch zelf De Verloren Zoon genoemd. Deze staat in het schilderij voor een keuze: hij verlaat een herberg/bordeel (zwaan, hond en varkens staan symbool voor respectievelijk ijdelheid, domheid en vraatzucht) en keert terug naar de boerderij van zijn vader. Het kattenvel waar Kuiper naar verwijst, staat voor de zonde en zou erop kunnen wijzen dat hij terugkeert naar de herberg. Dit geldt ook voor de lepel die aan de mand hangt: deze geeft aan dat de verloren zoon een verkwistend iemand is. De zwijnenpoot echter, die voor aan zijn buik bungelt, brengt geluk, en zou op zijn terugkeer kunnen duiden. Dit is slechts een greep uit de vele symbolen uit het werk van Bosch die wel degelijk bekend zijn. Tot slot mijn complimenten voor de prachtige, uiterst leerzame reconstructie van de totstandkoming van de tentoonstelling.

Lian Ummelen, Geleen

D66-voorstel is heel fout

Het is prachtig als mensen hun organen na hun overlijden ter beschikking willen stellen. D66 wil nu een 'ja, tenzij'-wet invoeren waarbij iedere Nederlander automatisch orgaandonor wordt tenzij hij zich hier expliciet tegen uitspreekt. Dit is een volstrekt verkeerde, principieel onjuiste weg.

Zoals rechtse partijen met sommige anti-terrorismemaatregelen een ongeoorloofd onderscheid creëren tussen burgers met een enkele of dubbele nationaliteit, zo lijkt er nu een linkse meerderheid te ontstaan voor het D66-voorstel dat impliceert dat de staat van rechtswege beschikkingsrecht heeft over het lichaam van zijn burgers. In beide gevallen wordt het recht, dat geacht wordt de burger te beschermen, ernstig geweld aangedaan.

J.S. Leene, Amsterdam

Machiavellilezing

Wat een troostrijke Machiavellilezing door hoofdredacteur Philippe Remarque (O&D, 10 februari): Want al vindt de nieuwe generatie de papieren krant wellicht ouderwets, 'de vorm zal veranderen en divers zijn, van geanimeerde filmpjes op Facebook tot een weldadig pak papier op de zaterdagochtend'.Goddank! De papieren Volkskrant blijft - dat is beloofd! Ik kan artikelen blijven uitscheuren, ophangen, uitdelen, dierennieuws blijven uitknippen voor het plakboek van kleinzoon. En 's morgens vroeg blijf ik met mijn papieren vriend op schoot mijn keuzeconflict beslechten over hetgeen ik uit hem in mijn dagboek zal opnemen voor latere geschiedenis - daar kan geen scrollen op een beeldscherm tegenop!

Sylvia Dietrich-Snabel, Hoogland

Twan Huys

Verbazingwekkend dat Twan Huys, geïnterviewd In Volkskrant Magazine (13 februari), stelt dat vrouwen nog steeds niet vanzelfsprekend op Hillary Clinton stemmen, terwijl zwarten wel automatisch Obama steunden. Gelukkig maar. Volgens mij stem je op iemands ideeën en niet op geslacht of huidskleur.

Jos Bonink, Tilburg

Kenneth Vermeer

Soms roept een overstap van een speler naar een andere club agressie op. Waarom wordt dan de overstap van een speler naar je eigen club meestal bejubeld? Die heeft toch ook elders een club 'in de steek gelaten'? Ik heb voor Kenneth Vermeer heel veel bewondering. Tegen alle gekrijs en geleuter in is hij zichzelf trouw gebleven en weerstaat hij zijn critici. Roofdieren zoeken naar zwakke exemplaren in de kudde. Het zijn net mensen. Maar Vermeer weet zich staande te houden. Grote klasse.

Chris van der Linden, Enschede

Correspondents' Dinner

Al dagenlang staat de krant vol commentaren op het Correspondents' Dinner. Ik keek er ook naar en kon er nauwelijks om lachen: een stel schrijvers en adviseurs dat een aantal grappen en grollen bij elkaar harkte, de minister-president die ze instudeerde en ten gehore bracht en vervolgens als enige alle lof oogstte. Ben ik nou te nuchter, of gewoon te zuur?

T. Heidenis, Dieren

Steeds jonger

Aleid Truijens ziet het voordeel niet van een versnelde vwo-opleiding. Is het wel een goed idee om op je 16de aan het studentenleven te beginnen, vraagt zij zich af. Die vraag vind ik terecht.

Vreemd genoeg wordt die vraag niet gesteld voor de havisten. Hun opleiding is al jaren vijf jaar en al jaren gaan 16- en 17-jarige havisten aan het studentenleven beginnen. En de vmbo'ers komen nog jonger tussen de zuipende 18-jarigen terecht. Ook hoef je geen zes jaar oud meer te zijn om naar groep 3 te gaan. De kinderen komen dus steeds jonger van het middelbaar onderwijs.

De vraag of dit een goed idee is zou veel breder gesteld moeten worden dan alleen voor de slimme vwo'er.

Laurien Hoekstra, Lelystad

Dyslexie bestaat

Na het nieuws over valse dyslexieverklaringen verschenen er in uw krant diverse als feiten vermomde meningen over dyslexie en dyslexieverklaringen. Om degenen met dyslexie niet nog meer de dupe te laten worden van ongewenste praktijken wil ik graag de volgende zaken rechtzetten:

1. Dyslexie bestaat. Hierover zijn wetenschappers over de gehele wereld het al heel lang eens.

2. Om diverse redenen wordt lang niet altijd al op de basisschool dyslexie geconstateerd (maar wanneer iemand pas op de universiteit met problemen van dien aard komt, moeten er wel belletjes gaan rinkelen).

3. Een dyslexiediagnose hoeft niet altijd minstens 12 uur in beslag te nemen. Soms kan het (veel) korter.

Deze zaken rechtgezet hebbende, hoop ik dat controle door vakgenoten steeds meer gebruikelijk zal worden en dat zij los hiervan zorgvuldig en gewetensvol te werk gaan en niet slechts kortetermijndoelen nastreven. Deze zullen uiteindelijk niet alleen ten koste gaan van de eigen geloofwaardigheid, maar vooral degenen met dyslexie benadelen.

Thea Kwee-de Swart, Roermond GZ-psycholoog

Elk kind een vlotte lezer?

Ben Hamerling haalt 'internationale dyslexie-experts' aan die zeggen dat elk kind een vlotte lezer kan worden (U-pagina, 13 februari). Ik werk op het speciaal basisonderwijs, waar zowel gemiddeld intelligente als minder begaafde leerlingen kampen met leesproblemen. Zij moeten meer dan andere kinderen oefenen met lezen en lopen tegen de frustratie aan dat het lezen moeizaam gaat en niet geautomatiseerd wordt. Ik zal aan hen doorgeven dat dyslexie niet bestaat volgens wetenschappelijk onderzoek. Ze moeten gewoon niet zo zeuren.

Het is zo gemakkelijk stellingen te poneren. Kom eens kijken in de praktijk, werk eens een jaar met kinderen met leesproblemen! Alle verschillen-de methodieken hebben bij onze kinderen geen grote verschillen gemaakt. Het is oefenen, aanbieden, oefenen en het leren omgaan met de leesproblematiek.

Maar degene die De Methodiek uitvindt om van elke kind een vlotte lezer te maken, mag deze natuurlijk bij ons op school presenteren.

Marieke Lubbersen, Harderwijk orthopedagoog stichting Educare

Ontvang elke dag de Volkskrant Avond Nieuwsbrief in uw mailbox, met het nieuws van vandaag, tv-tips voor vanavond, en alvast zes artikelen uit de krant van morgen. Schrijf u hier in.

Meer over