SANDER DONKERSIN 150 WOORDEN

Mijn moeder had weinig geduld met de ideeën die Tante Jo had over homo’s

null Beeld .
Beeld .
Sander Donkers

Na twee wereldoorlogen, jaren van crisis en een lang leven zonder gezin en zonder bestaanszekerheid kon de ontdekking dat Jos Brink homoseksueel was voor mijn dierbare Tante Jo zaliger er ook nog wel bij. In het Rotterdamse gezin dat haar grootbracht werd er over het bestaan van ‘zulke mensen’ hooguit fluisterend gesproken. Daarbij tikte men veelbetekenend met de rechterhand op de linkerpols.

Eenmaal gewapend met een 65-pluspas reisde ze elk weekend naar haar vrijgevochten Amsterdamse nichtje, mijn moeder, die weinig geduld had met haar vooroordeel. Zo leerde Tante Jo dat André van Duin ‘zo’ was. Nu ja, soit. Maar haar Jos, die altijd het vuur in haar oude ogen deed opflakkeren, wie had dat gedacht? Niet dat ze zich ooit illusies had gemaakt, illusies waren voor anderen, toch staarde ze even glazig voor zich uit. Toen liep ze hoofdschuddend naar ons dakterras, waar ze met evenveel toewijding als anders mijn wietplanten water gaf.

Meer over