OpinieGreen Deal

Met de Europese Green Deal kunnen we de epidemie nog stoppen

Ursula von der Leyen en Frans Timmermans in het Europees Parlement in november.  Beeld Getty
Ursula von der Leyen en Frans Timmermans in het Europees Parlement in november.Beeld Getty

De Europese Commissie wil vaart zetten achter de klimaattransitie met een ‘groene’ groeistrategie, betoogt Ursula von der Leyen.

We staan voor een existentiële dreiging; de hele wereld ziet het nu. Van Amerika tot Australië branden de bossen. Europese steden en ­eilanden in de Stille Oceaan worden bedreigd door stijgende zeespiegels. Na de hittegolf van 2018 kampte ­Nederland nog maanden met een verlaagde waterstand; we hebben dit eerder meegemaakt, maar nooit in dit tempo.

We kunnen de epidemie nog stoppen, maar de tijd is bijna op. Bij de Europese Commissie gaat geen seconde verloren: twee weken aan het werk en vandaag is er al een stappenplan voor een Europese Green Deal. Wij willen het eerste klimaatneutrale continent worden vóór 2050. Dit gaan we doen mét de volgende generatie, maar de verandering moeten wij inzetten.

De Europese Green Deal is de nieuwe Europese groeistrategie die leidt tot lagere uitstoot, meer banen en betere levenskwaliteit. Het is de groene draad door alle beleidsterreinen: meer schone energie en bredere emissiehandel en ook een nieuwe impuls voor de circulaire economie en behoud van Europa’s biodiversiteit.

Kans voor de economie

De Europese Green Deal is behalve een must, een kans voor onze economie. Veel bedrijven in Europa verlagen hun CO2-voetafdruk en ontdekken schone technologie.

Bedrijven en trendsetters moeten makkelijk financiering kunnen krijgen, met een investeringsplan waarmee we de komende tien jaar met een biljoen euro investeringen ondersteunen. Dit in nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank, de klimaatbank van Europa.

In maart presenteren we de eerste Europese klimaatwet, met regels die het beleggers, pioniers en ondernemers mogelijk ­maken hun investeringen op lange termijn te plannen.

Productie- en consumptiepatronen, leef- en werkstijlen moeten veranderen, maar zij die harder worden geraakt, verdienen bescherming en begeleiding. Dus bepleit ik een fonds voor een rechtvaardige transitie, dat met middelen van de Europese Investeringsbank en particuliere middelen, de komende zeven jaar 100 miljard euro aan investeringen moet genereren. Europese regio’s die grotere stappen moeten nemen, worden geholpen. Zo blijft niemand achter.

In heel Europa passen inwoners hun levensstijl aan: meer Nederlanders fietsen naar het werk, schaffen zonnepanelen aan en tientallen bedrijven doen mee aan het Plastic Pact. De wereld is nu in de VN-klimaatconferentie in Madrid bijeen. De Green Deal is ons antwoord op de roep van burgers. Deze deal van én voor Europa draagt bij aan een betere wereld. Elke Europeaan kan deel uitmaken van deze verandering.

Ursula von der Leyen is voorzitter van de Europese Commissie.

Meer over