Lezersbrieven11 oktober 2018

Medicijnbeleid, WW-fraude en een enorme taalgemeenschap. De lezersbrieven van 11 oktober

Kast met medicijnen in apotheek. Beeld Joost van den Broeke
Kast met medicijnen in apotheek.Beeld Joost van den Broeke

Als apotheekhoudend huisarts heb ik de unieke positie om aan twee kanten te staan van de ‘medische noodzaak’-strijd (Voorpagina, 9 oktober). Uit ervaring kan ik melden dat medische noodzaak zelden bestaat. ‘Medische noodzaak’-vermelding op een recept wordt bijna altijd ingegeven door wantrouwen van de patiënt richting een goedkoper generiek middel. Na een meest-al de nodige bloed, zweet en tranen kostende uitleg van mijn kant gaan bijna alle patiënten moeiteloos over op het generieke middel waar ze eerder bezwaren tegen hadden of bijwerkingen van ervoeren. Toch mooi, die dubbelfunctie als apotheekhoudend huisarts, denk ik dan.

Wel een groot probleem is het preferentiebeleid. Patiënten krijgen hierdoor telkens een ander merk geneesmiddel, dus een ander doosje met andere tabletten. De gevolgen hiervan zijn kwalijk. Verwarring, onbegrip, wantrouwen naar zorgverzekeraars en minder goede medicatie -inname is wat we daarvan merken. Inderdaad penny wise, pound foolish, zoals directeur Veldman van de Patiëntenfederatie zegt.

Zorgverzekeraars, laat alstublieft het preferentiebeleid los en stuur aan op een overgang naar een willekeurig generiek middel. De gevolgen zullen rooskleurig zijn met een betere therapietrouw, minder wantrouwen en ook blije gezichten aan de apotheekbalie bij patiënten , apothekers en apothekersassistenten.

Cees Mosch, apotheekhoudend huisarts te Vierlingsbeek

Medicijnkeuze

Het probleem van de keuze van een ander dan het voorgeschreven medicijn kan ik illustreren aan de hand van het medicijn Concerta van een bepaald merk voor mijn zoon. Op een bepaald ogenblik ging de apotheek een ander merk leveren. Als ouders hebben we daar niet eens op gelet. We merkten echter dat onze zoon ineens erg suf werd van zijn medicatie en dat die medicatie maar een korte werkingsduur had. Bij de kinderarts bleek dat het middel van een andere fabrikant kwam. Waarschijnlijk kwam het middel van het oorspronkelijke merk veel langzamer vrij, met lagere concentraties en een langere werkingsduur als gevolg. De arts schreef uitdrukkelijk het eerste merk weer voor. De merken verschilden dus in werking, hoewel de werkzame stof dezelfde was.

Peter Hofschreuder, Renkum

WW-fraude

Om WW-fraude (Ten eerste, 10 oktober) te voorkomen, volstaan twee brieven. Een ontslagbrief van de ex-werkgever (niet digitaal, maar aangetekend verzonden), en een verzoek om WW van de ontslagene (niet digitaal). Beide met mooie handtekening. Controle is mogelijk.

Ada Schotting, Amstelveen

Controle

Graag wil ik bij het UWV komen werken om WW-aanvragen te controleren. Ik ga dan met personeelszaken van bedrijf X bellen: ‘Kent u meneer/mevrouw Z? Is hij/zij bij u ontslagen of zelf weggegaan? Oké, dank u wel.’ Kosten per gesprek van vijf minuten zijn 1 procent van wat het oplevert.

Willy van de Ven, Eersel

Nedersaksisch

Als in Brabant geboren zoon van Twentse ouders, ben ik blij dat het Nedersaksisch officieel wordt erkend als spreektaal (Ten eerste, 10 oktober). Wat het artikel niet vertelt, is dat het Nedersaksisch, behalve dat het in Groningen tot de Achterhoek wordt gesproken, ook in Duitsland een officiële spreektaal is, van de Nederlandse oostgrens tot het zuiden van Denemarken en de Poolse grens. Stomverbaasd was ik enkele jaren geleden toen ik, reizend naar Hamburg, op een lokale radio een taal hoorde spreken die ik als Brabander, opgegroeid met ‘Twents dialect’, probleemloos kon verstaan. Het gevoel deel uit te maken van een duizenden jaren oude taalgemeenschap van bij elkaar ruim tien miljoen mensen, was voor mij een openbaring.

Richard Koopman, Oss

Verrijking

Bij het lezen van het artikel over het Nedersaksisch (Ten eerste, 10 oktober) kwam ik zulke geweldig leuke woorden tegen dat het idee bij me opkwam om, als we een Nederlands equivalent zoeken voor een Engels woord, we eerst in het Nedersaksisch moeten gaan zoeken. Het kan ons ABN verrijken.

Ineke Remijnse, Edam

Heer van stand

De kop boven de necrologie over Eef Brouwers (‘Heer van Stand’, Het eeuwige leven, 9 oktober) is volkomen terecht. Ter aanvulling: Brouwers was onder meer een groot liefhebber van de detectives van Havank. Misschien wel omdat die geschreven waren door Hans van der Kallen, die uit ons hoge noorden kwam. En zoals de kenners weten, speelt ene Charles C.M. Carlier – alias de Schaduw – in die Havanks een hoofdrol. Ook een heer van stand, maar ook iemand die, net als Eef Brouwers, altijd zijn doel bereikte, al moest hij daartoe soms zijn toevlucht nemen tot onorthodoxe maar zeker creatieve wegen.

Roel Praat, Den Haag, Oud-woordvoerder van Financiën

In het donker

Vindt u het veilig en verantwoord dat onze kinderen in de winter een maand langer in het donker naar school moeten fietsen? Zo ja, kies dan voor voortzetting van de zomertijd.

Liesbeth van Iwaarden, Middelburg

Het leven volgens Fawlty

Zeker, het kiertje licht van Nabokov is fraai. Beckett mag er ook zijn. Maar wat te denken van dit monoloogje.
‘Whhhoooossjjj!! What was that? That was your life.’ Basil Fawlty (John Cleese).

Eddy Koning, Amsterdam

Meer over