CommentaarMigratieplannen Macron

Macrons quotum voor arbeidsmigranten is interessante optie

Een Frans quotum voor arbeidsmigratie dient vooral een binnenlands doel. Maar ook andere landen kunnen er hun voordeel mee doen.

Macron wildat voortaan alleen migranten aan wie de arbeidsmarkt behoefte heeft worden toegelaten.Beeld EPA

Met een quotum voor arbeidsmigranten laat een land zien dat het enerzijds open en gastvrij is en anderzijds immigratie wil reguleren. Alleen migranten aan wie de arbeidsmarkt behoefte heeft, worden toegelaten. De Franse president Macron is dol op beleid dat schijnbaar tegenstrijdige uitgangspunten met elkaar verenigt. Woensdag kondigde hij een quotum voor arbeidsmigranten aan, naast andere immigratiemaatregelen.

In materiële zin heeft het Franse quotum weinig betekenis. Arbeidsmigranten vormen slechts een klein deel van de legale migratie in Frankrijk. Het is vooral een politiek signaal, met het oog op de herverkiezing van de president in 2022. Zoals het er nu naar uitziet, zal hij in de tweede ronde wederom tegen Marine Le Pen uitkomen. Daarin heeft hij de stem van (centrum-)rechtse kiezers hard nodig. Tegenover deze kiezers wil de president laten zien dat hij immigratie wel degelijk serieus neemt.

Toch is een goed vormgegeven quotumsysteem een interessante optie, ook voor andere landen. De immigratiedruk op Europa zal de komende decennia aanhouden, door politieke en demografische omstandigheden in Afrika en de Arabische wereld. Daarom is het belangrijk om immigratie te reguleren. Wie dit nalaat, zet de sociale cohesie in de eigen samenleving onder druk, ondermijnt het draagvlak voor vluchtelingen voor oorlog en geweld, en speelt nationalistisch rechts in de kaart.

Een goed immigratiebeleid behelst echter aanzienlijk meer dan een quotum voor arbeidsmigranten. Macron zelf schetste de contouren hiervoor in zijn boek Révolution. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om asiel aan te vragen dichtbij de brandhaard, schreef hij, zodat ze niet meer gedwongen zijn de woestijn door te trekken, of de zee over te steken. ‘Echte’ vluchtelingen kunnen per vliegtuig naar Europa worden gehaald, of fatsoenlijk in de regio worden gehuisvest. Europa moet zijn grenzen bewaken voor economische migranten, die alleen via quota toegang krijgen.

Tegenover deze ambities steekt het woensdag afgekondigde pakket armzalig af. Dat is de echte nederlaag voor Macron: ondanks zijn grote woorden heeft hij in Europa maar weinig weten te bereiken.

Meer over