opiniebrieven

Maak van nieuwe Schiphol een drijvend eiland

De ingezonden lezersbrieven van vrijdag 4 oktober.

Redactie
Werkzaamheden aan de Kaagbaan, een van de start- en landingsbanen van luchthaven Schiphol. Beeld ANP
Werkzaamheden aan de Kaagbaan, een van de start- en landingsbanen van luchthaven Schiphol.Beeld ANP

Brief van de dag

Als Nederland moeten we een keer groots denken en Schiphol op zee bouwen op een drijvend eiland. We zijn tenslotte een zeevarende natie en we kunnen wat op en met water. Een eiland opspuiten is zo vorige eeuw!

Een drijvend eiland is technisch mogelijk – en misschien wel goedkoper. Ons maritiem onderzoeksinstituut Marin heeft de techniek in huis. We leggen daar vier of vijf parallelle banen op en draaien het hele eiland afhankelijk van de windverwachting in de wind. De huidige weermodellen zijn zo goed, dat de overheersende windrichting voor de komende drie tot vijf dagen goed te berekenen is.

Bij het artikel over Schiphol in de Noordzee (Ten eerste, 3 oktober) zijn de vier banen in de overheersende zuidwestelijk richting getekend, maar het komt maar al te vaak voor dat er een harde noordwester staat (of een andere ongunstige wind). En dan zijn die zuidwest-noordoostbanen ‘uit’, zoals dat heet. Teveel cross wind.

Bij een drijvend eiland is dat nooit het geval, altijd capaciteit genoeg en zelfs groei is dan nog mogelijk. Nu een keer groots denken en durven investeren. Ik ben bereid daar tijdelijk meer belasting voor te betalen.

T.A. de Boer, luchtvaart hoofdmeteoorloog b.d. (met nautische achtergrond), Hoofddorp

Hand in eigen boezem

Het onderzoek van het OM naar de Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui voedt een huichelachtig geschreeuw en gejammer onder lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders. De heftige verontwaardiging over beide heren en de veronderstelde ambtelijke corruptie, de omkoping en schending van het ambtsgeheim toont geen integriteit maar ordinaire schaamte. Verbondenheid met beide heren in een coalitie voedt de angst voor publieke vernedering.

Hebben coalitiepartners zaken gedoogd om de coalitie en zodoende de eigen belangen, posities of carrière niet in gevaar te brengen? Hebben de bestuurlijke collega’s tijdig en voldoende tegenspraak geleverd bij besluiten van De Mos en Guernaoui? Hebben de eigen wethouders zich steevast aan regelgeving gehouden? Werd er soms niet te ruimhartig water bij de wijn gedaan?

Ieder die als gemeentelijk ambtenaar, volksvertegenwoordiger of bestuurder, al dan niet tijdelijk, zijn brood verdient, weet dat er een moeilijk aantoonbaar handelen is, waardoor ‘vriendjespolitiek’ praktisch inhoud krijgt.

Ongetwijfeld had ik mijn positie als directeur van een sociale werkvoorziening, tussen 2001 en 2004, mede aan mijn vriendje de Katwijkse wethouder met sociale zaken in zijn portefeuille te danken. Zonder zijn inspanningen om mij op die positie te krijgen, was ik niet eens in beeld geweest, laat staan dat ik was benoemd. Kleurde mijn vriendje, een ChristenUnie-politicus , steevast binnen de lijntjes? Ik zou er niet mijn hand voor in het vuur willen steken.

Dit is geen pleidooi voor wetteloosheid, maar de wens om de gelegenheid te baat te nemen om de hand in eigen boezem te steken.

Aart Broek, oud-directeur MareGroep, organisatie voor sociale werkvoorziening, Katwijk/Voorhout

Winnen bij Valencia

Beginnen jullie nu ook al? Na een weekend voetbalverslagen met ‘speelt door de benen bij...’ en ‘tegen het hoofd bij...’, lees ik op de voorpagina van 3 oktober: ‘wint Ajax uit bij Valencia’. Het zijn toch echt armen en hoofd van een speler. En Ajax won (verdiend) uit van Valencia.

Wim Schaafsma, Emmen

Afkoeling van de aarde

Ik werd getriggerd door het artikel van Jan-Willem Anker, waarin hij schreef dat de term ‘klimaatverandering’ de ernst van de opwarming van de aarde bagatelliseert (O&D, 2 oktober). Is ‘opwarming van de aarde tegengaan’ wel de juiste bewoording? Zou het niet veel beter zijn als we niet meer spreken over ‘het tegengaan van de opwarming van de aarde’, maar voortaan spreken over ‘werken aan de afkoeling van de aarde’?

Rolf Baas, Arnhem

Hoogopgeleid

Het is mij al meerdere keren opgevallen dat vaak wordt geschreven over hoogopgeleide mensen die toch ergens intuinen of misleid worden. Naar mijn bescheiden mening heeft hoogopgeleid niets met verstand te maken en al helemaal niet met het gebruiken ervan. Hoogopgeleid heeft vaak te maken met het halen van een diploma en daarmee een zo goed mogelijk betaalde baan, oftewel: geld, macht en aanzien. Maar het op een vrije manier gebruik maken van je verstand − en daarmee onafhankelijk blijven − leer je van het leven.

Hans Busing, Westzaan

Witte Raaf

Als pensioentrekker – en vogelaar –meld ik graag een witte raaf. Als oud-werknemer van de uitgevergigant VNU heb ik mogen ervaren dat jaar in jaar uit onze pensioenen zijn geïndexeerd, ze gingen dus mee met de prijsstijgingen. Niks kortingen. Nu wordt onderhandeld over verkoop van het pensioenfonds, maar met uitdrukkelijke en niet onderhandelbare voorwaarde dat de indexaties in de toekomst worden gegarandeerd, zoals we dat gewend zijn. Is dat niet wonderbaar? Prijs de Heer, of, nog beter: de bestuurders.

P. van der Eijk, Den Haag

Eenzaamheid

Interessant artikel van Iñaki Oñorbe Genovesi over eenzaamheid (O&D, 2 oktober) Jammer dat we in de Nederlandse taal geen onderscheid kennen tussen loneliness en solitude. Loneliness is negatief, eenzaam, solitude voor het positieve alleen zijn, de alleenzijnheid. Misschien een woord om te introduceren in de Nederlandse taal?

Theo van Koolwijk, Haarlem

Meer over