OvertuigtipUrgenda-uitspraak van de Hoge Raad

Maak het begrijpelijk én doorvertelbaar

Hoe overtuig je? Communicatie-expert Lars Duursma van internationaal trainingsbureau Debatrix geeft iedere week een tip. Deze week: de Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad.

De Centrale Hemweg, een elektriciteitscentrale in de haven van Amsterdam. Beeld Joost van den Broek/de Volkskrant
De Centrale Hemweg, een elektriciteitscentrale in de haven van Amsterdam.Beeld Joost van den Broek/de Volkskrant

Dit gebeurde er

Uitspraken van de Hoge Raad zijn doorgaans even toegankelijk als de goudopslag van Fort Knox. Toch wordt er soms met grote interesse uitgekeken naar zo’n uitspraak. Vorige week sprak onze hoogste rechter zich uit over het historische Urgenda-vonnis. Waar gaat deze zaak ook alweer over? ‘Het gaat in deze zaak om de vraag of de Nederlandse Staat verplicht is de uitstoot van broeikasgassen vanaf Nederlandse bodem per eind 2020 met minstens 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990, en of de rechter de Staat daartoe een bevel kan geven.’

Deze passage komt niet uit een krant of persbericht: hij staat letterlijk zo in de uitspraak. Sterker: het is de allereerste zin. Wie de moeite neemt de uitspraak op te zoeken (ECLI: NL:HR:2019:2006), ziet dat het 42 pagina’s tellende document begint met een toegankelijke puntsgewijze samenvatting.

Dat is niet gebruikelijk maar allerminst toeval: in de rechtspraak is de laatste jaren veel aandacht voor de begrijpelijkheid en daarmee de acceptatie van vonnissen.

Wat leren we daarvan?

De Hoge Raad heeft zichtbaar moeite gedaan de belangrijkste overwegingen voor een breder publiek inzichtelijk te maken. Waarom moet Nederland iets doen, zelfs als andere landen dit nalaten? En waarom is het de taak van de rechter hierover te oordelen?

Toch mis ik één ding: geen woord is beeldend. De tekst is wel begrijpelijk maar hierdoor niet memorabel, laat staan eenvoudig door te vertellen.

Exact drie maanden geleden verklaarde het Britse hooggerechtshof de schorsing van het parlement onwettig. In dat vonnis werden cruciale passages beeldend gemaakt. Neem deze uitleg over wat het betekent dat de schorsing van het parlement nietig was: ‘This ­means that when the Royal Commissioners walked into the House of Lords, it was as if they walked in with a blank sheet of paper.’

Die uitspraak had overigens geen samenvatting nodig: het héle vonnis was zeer toegankelijk. Kunnen we toch nog wat ­leren van de Britten.

Meer over