LEZERSBRIEVENZaterdag 6 maart

Maak het anoniem plaatsen van online berichten onmogelijk

De ingezonden lezersbrieven van zaterdag 6 maart.

Redactie
Minister Ferd Grapperhaus van Justitie in gesprek met Monique de la Fressange tijdens een werkbezoek aan COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland (TNN). De minister gaat in gesprek over de aanpak van geweld tegen lhbti’ers. Beeld ANP
Minister Ferd Grapperhaus van Justitie in gesprek met Monique de la Fressange tijdens een werkbezoek aan COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland (TNN). De minister gaat in gesprek over de aanpak van geweld tegen lhbti’ers.Beeld ANP

Brief van de dag: ontwrichtend haatzaaien

Campagnebeweging DeGoedeZaak heeft een toolkit voor slachtoffers van online haat, bedreiging en trollenlegers gelanceerd. Daar is natuurlijk niets mis mee, behalve dat het de oorzaak ongemoeid laat: anonimiteit. Rob Jetten deed op de Internationale Dag tegen Homofobie een boekje open over de rioolberichten die in zijn richting geuit worden. Lodewijk Asscher deed hetzelfde in zijn boek Opstaan in het Lloyd Hotel. Om van wat Geert Wilders al jaren moet verdragen maar te zwijgen.

De column van Sheila Sitalsing over seksisme spreekt ook weer boekdelen. Alles van ‘scheldpartij’ tot ‘doodsbedreiging’ in de ­publieke ruimte en met name op internet schreeuwt om actie. Allereerst van ons allemaal. Wij moeten dit niet accepteren, wij moeten hierover in eigen kring discussiëren en elkaar stimuleren om in de publieke ruimte op te staan ­tegen haatgedrag.

Zo’n samenleving willen wij immers niet. Als de verdachten van haatberichten en bedreiging bekend zijn: aangifte doen of daarbij helpen door te getuigen. Niet wegkijken laat staan schouder­ophalen.

Bij online rioolberichten in de richting van lhbti’ers, politici, joden, vrouwen, moslims, kleurige Nederlanders heeft aangifte doen meestal weinig zin. Vanwege de bij die massaliteit per definitie tekortschietende opsporingscapaciteit zal er niets kunnen veranderen. Er is daarvoor maar één oplossing: zorg dat het anoniem plaatsen van online berichten onmogelijk is. Dat kan technisch ­binnen korte tijd gerealiseerd worden.

Het heeft ongetwijfeld een groot preventief effect én het vergemakkelijkt in voorkomende gevallen de opsporing enorm. Wie kan mij uitleggen welke mensen van goede wil belang hebben bij anonimiteit?

Met vrijheid van meningsuiting heeft dit niets te maken en voor integere klokkenluiders zijn inmiddels kanalen beschikbaar. Stoppen dat ontwrichtende haatzaaien, nu!

Ludo Grégoire, Leiden

Scholen

Zou het OMT, voor het advies uitbrengt, de cijfers van het RIVM zelf weleens checken? Dan zou het op zijn site, onder het kopje ‘Kinderen, school en covid-19’ hebben kunnen zien dat ook 12- tot 17-jarigen nauwelijks ziek worden van het virus en dus niet ten laste van de zorg komen.

Bovendien besmetten ze vooral elkaar en bijvoorbeeld niet zo vaak hun ouders. Wie weleens pubers in het echt meemaakt, weet ook waarom: ze kunnen onderling niet van elkaar afblijven, maar (groot)ouders moeten smeken om een knuffel.

Op dezelfde pagina staat ook dat ­medewerkers in het onderwijs gemiddeld genomen minder vaak positief worden getest dan andere volwassenen (resp. 9 en 14 procent). Ook zij besmetten eerder elkaar dan dat ze het van leerlingen krijgen.

Kan iemand dus mij en die meer dan een miljoen kinderen die net als de 12-jarige Pyke La Haye (O&D, 4 maart) zuchten onder monsterlijke uitvindingen als ‘hybride’ onderwijs (de helft thuis online en de rest in de klas) uitleggen waar we in godsnaam mee bezig zijn? Gooi die scholen open, zo snel ­mogelijk.

Ingrid Stam, Leiden

Dezelfde storm

We zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje; we zitten allemaal in dezelfde storm. Sommigen zitten in een jacht, anderen in een roeibootje en weer ­anderen verdrinken. Ik moest aan deze tekst denken na enkele van de treurige verhalen van landgenoten in deze tijd van corona.

Met alle begrip voor mensen die het zwaar hebben, het is ook belangrijk te weten van mensen die gedijen in deze tijden. Minder hectiek, meer aandacht voor het gezin, minder filestress, ­ouders weten wat hun kinderen op school doen, minder geld uitgeven, veel spelen, meer wandelen, meer aandacht voor elkaar, meer burenliefde. Met een beetje creativiteit is ook van deze tijd een mooie tijd te maken. Mijn jonge kinderen spreken de wens uit dat het nog lang zo blijft.

Toch hopen we dat het bijna voorbij is. Vooral voor al die mensen in de roeibootjes en zeker voor hen die (bijna) verdrinken.

Sigrid Hettinga, Amsterdam

United World Colleges

Vwo-leerlingen wier ouders het schoolgeld niet kunnen dragen, kunnen een beurs ontvangen. Deze beurzen worden gefinancierd door sponsors. Zo gaan er elk jaar een aantal kinderen met minder daadkrachtige ouders – dan bijvoorbeeld die van Prinses Alexia – naar het United World College.

Jarenlang waren mijn vrouw en ik sponsors, totdat Qatar een zeer groot bedrag bijdroeg. Wij vonden dat de staat niet thuishoorde bij de principes van UWC (man-vrouwgelijkheid, persvrijheid, democratie) kroonprins ­Willem-Alexander, beschermheer van UWC, was het daar volstrekt mee oneens en het miljoenenbedrag werd zonder discussie geaccepteerd.

Mijn vrouw en ik hebben ons sponsorschap beëindigd.

Henk van den Berg, Heerjansdam

Culturen

Prinses Alexia gaat volgend jaar naar het United World College. Een leerling uit Amsterdam benoemt in de krant dat ze op deze kostschool met verschillende culturen in aanraking komt. Is dat dan in Amsterdam niet gelukt?

Willemien Tel, Nieuw Wehl

Sigrid Kaag

Beschamend hoe Sigrid Kaag doorgezaagd wordt over het feit dat ze (te) elitair zou zijn om premier van Nederland te kunnen worden. Kaag moet heel haar ziel en zaligheid in het interview blootleggen om aan te geven dat dat verhaal niet strookt met de werkelijkheid. Ja, haar ouders waren hoogopgeleid, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Ze behoorden zeker niet tot de elite, en Kaag zou niemand haar jeugd gunnen. Als 13-jarige al bij het sterfbed van je moeder geroepen worden, een vader in het sanatorium, studeren met een studiebeurs en werken als toiletjuffrouw om wat bij te verdienen, is nou niet bepaald elitair te noemen. En wat is er trouwens mis met zo’n achtergrond? Wordt mannen in de politiek dezelfde vraag gesteld? Ik denk het niet. Bij hen is een elitaire, internationale achtergrond eerder een pre.

Kaag heeft vooral op eigen kracht haar ‘elitaire’ positie bereikt en is daarmee een voorbeeld voor andere vrouwen. Het is dat D66 niet mijn partij is, anders zou ik zeker op haar stemmen. Met haar internationale ervaring en de manier waarop ze zich presenteert, zou Kaag een prima premier kunnen worden. Iemand met meer inhoud en visie dan Rutte.

Maar helaas dwingt haar achtergrond (vrouw, internationale ervaring, getrouwd met een buitenlander met islamitische roots) Sigrid Kaag om zich, in de woorden van Mark Rutte, letterlijk in te vechten om het premierschap van dit fantastische landje te kunnen verwerven.

Wat een treurigheid!

Otto Nuys, Castricum

Beeld

Foto’s kunnen onthullen, en dat is precies wat de foto van Lilianne Ploumen en Wopke Hoekstra (Ten eerste, 5 maart) doet. ‘Foei: Hoekstra heeft volgens Ploumen gejokt’, staat boven de foto. Lilianne Ploumen zit op een lager ogende stoel dan Wopke. Hij kijkt op haar neer. Het kunstwerk op de achtergrond benadrukt de scheve verhouding nog eens extra. De boodschap: de man staat boven de vrouw.

Ik kan me niet voorstellen dat zo’n beeld onnadenkend tot stand komt. Jammer, en dat in 2021.

Marjan Alta, Haarlem

Ongehoorde Nederlander

Het valt mij deze verkiezingstijd op hoe goed de ongehoorde Nederlander ­tegenwoordig gehoord wordt. De PVV, Forum voor Democratie, JA21, Code Oranje, de BoerBurgerBeweging: constant hoor ik politici van ‘buiten de Haagse bubbel’ op radio en tv de niet gehoorde stem vertolken.

Hoewel het vaak verdacht veel op elkaar lijkt, zit er voor een ieder wat bij. De boer, de stedeling, de arbeider, de complotdenker, de nationalist – iedere ongehoorde burger een eigen zuil. Je zou er bijna een handig verdienmodel in zien.

Jaap Staman, Houten

Leren en lezen

Aleid Truijens maakt zich er kwaad over dat de leer- en leesprestaties in Nederland al twintig jaar dalen, en dat geen politicus onderzoekt hoe dat komt (Dinsdag, 2 maart). Dit hoeft er niet op te duiden dat het onderwijs slechter is geworden. Het gaat om gemiddelde prestaties, waarbij velen het nog steeds heel goed doen.

De afgelopen jaren zijn veel nieuw­komers gearriveerd in ons land. ­Kinderen van vluchtelingen of laag­geschoolde allochtonen stromen niet zelden in op een laag (taal)niveau en kunnen daarmee de gemiddelde scores flink drukken. Hoe goed het onderwijs ook is, zulke achterstanden zijn moeilijk of zelfs niet in te lopen.

Aan de ‘maakbaarheid’ van dit soort dingen zit een grens. Een verdere doorgroei in taal- en ander prestatieniveau zal niet alleen van het onderwijs ­moeten komen, maar van zich blijven ontwikkelen ook daarna.

Wijlen mijn eigen vader werd in de loop der jaren, na alleen basis­onderwijs, een best goed algemeen ontwikkeld man door om zich heen te kijken, gesprekken te voeren en tv te kijken.

Zo kwam het toch nog goed, en zijn zoon studeerde af aan de universiteit.

Marcel Gerrits Jans, Groningen

Meer over