commentaar

Lucratieve particuliere verhuur moet worden ontmoedigd in de strijd tegen het woningtekort

Woningaanbod in een etalage van een makelaarskantoor. De krapte op de woningmarkt houdt aan.  Beeld ANP
Woningaanbod in een etalage van een makelaarskantoor. De krapte op de woningmarkt houdt aan.Beeld ANP

Nu de wooncrisis steeds ernstiger wordt, zal minister Hugo de Jonge ook met kortetermijnoplossingen moeten komen. Het is de vraag of hij voldoende wapens heeft meegekregen.

Pieter Klok

‘U kunt mij ook op mijn nieuwe portefeuille weer van alles de schuld geven’, grapte minister Hugo de Jonge tegen journalisten, toen hij het ministerie van Volksgezondheid overdroeg aan zijn opvolger Ernst Kuipers.

Van een gezondheidscrisis stapt De Jonge in een keer over naar de crisis op de woningmarkt, die wellicht minder ernstig is, omdat er geen mensenlevens in het spel zijn, maar die minstens zo ingewikkeld in elkaar steekt.

De huizenmarkt loopt geheel vast, blijkt uit de jongste cijfers van makelaarsvereniging NVM die deze week verschenen. Het aanbod aan woningen neemt snel af, waardoor minder mensen kunnen of durven te verhuizen. Hierdoor daalt het aanbod verder en is de markt in een gevaarlijke neerwaartse spiraal beland, waardoor het voor starters bijna onmogelijk is geworden om nog een huis te kopen. Ze zijn er vaak toe veroordeeld om veel te hoge huren te betalen.

Snel veel huizen nodig

Hugo de Jonge moet zorgen dat er huizen worden gebouwd, snel en veel, maar het is de vraag of hij wel voldoende wapens heeft meegekregen. In de coronacrisis kon hij rekenen op vrijwel onbeperkte middelen, als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is zijn armslag beperkter. In het regeerakkoord is de verhuurdersheffing afgeschaft waardoor woningcorporaties de komende jaren meer financiële ruimte hebben om woningen te bouwen. Dat is goed nieuws, maar het is de vraag of het voldoende is. Het gaat sowieso jaren duren voordat dit vruchten afwerpt, temeer omdat er nu al een tekort aan bouwers is.

De Jonge zal dus ook snel moeten nadenken over maatregelen die op korte termijn vruchten afwerpen. Hoe kan snel extra woonruimte worden gecreëerd?

Hij zou zeer geholpen zijn als het nieuwe kabinet ook aan de vraagzijde harder zou ingrijpen, zodat de groeiende kloof tussen haves en de havenots, tussen Nederlanders mét en Nederlanders zonder koophuis, niet nog groter wordt. Aan de lage rente kan het kabinet niet zoveel doen, maar de lage rentestand was wel de perfecte aanleiding geweest om de hypotheekrenteaftrek voor eens en voor altijd af te schaffen.

Starters op nog grotere achterstand

Het is goed dat de jubelton is afgeschaft om een einde te maken aan de bevoordeling van kinderen van vermogende ouders, maar tegelijkertijd worden starters hiermee op grotere achterstand gezet ten opzichte van andere spelers op de woningmarkt, zoals de particuliere beleggers. Vooral in grote steden kapen die veel van de vrijkomende woningen weg.

Het kabinet zou daarom beter zijn best moeten doen om de particuliere verhuur te ontmoedigen. Bij de lage rentestand is woningverhuur enorm lucratief. Het kabinet had moeten onderzoeken hoe de verdiensten kunnen worden beperkt door huren te maximeren of de winsten fiscaal af te romen.

Het is te hopen dat De Jonge erin slaagt zijn collega’s in het kabinet te overtuigen dat er veel meer nodig is om de impasse op de woningmarkt te doorbreken. Anders blijft hij ook in zijn nieuwe hoedanigheid de kop van Jut.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over