Ingezonden brieven

Lieve Groningers, jullie hebben een prachtige onderhandelingspositie: buit deze uit!

Er is toch meer gaswinning nodig in Groningen dan gedacht. Veel Volkskrant-lezers hebben kritiek, maar er is ook begrip voor de beslissing.

Redactie
Protestbord langs de A7 bij de gemeente Slochteren. In dit gebied werd voor het eerst naar gas geboord. Volgens de protesterenden begon hiermee de ellende voor Groningen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant
Protestbord langs de A7 bij de gemeente Slochteren. In dit gebied werd voor het eerst naar gas geboord. Volgens de protesterenden begon hiermee de ellende voor Groningen.Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Welzijn

Ik heb door heel Nederland gewoond, in minstens zes provincies, lang in de Randstad. Sinds 1992 heb ik helemaal mijn stiel gevonden in Groningen en ook nog eens in het mooiste dorp van Nederland, Winsum. De ruimte is fantastisch, de mensen ook. Maar wat heb ik veel ellende gezien van de gaswinning in de provincie. Ellende die nog lang niet is opgelost door de trage afhandeling van schadeclaims. Persoonlijke drama’s. maar ook drama’s voor de leefbaarheid. Omdat ondernemers en zorgorganisaties zich terugtrekken. De leefbaarheid is enorm onder druk komen te staan.

Er zijn beloftes gedaan door Den Haag, maar die blijken niets waard. Op het moment dat Nederland meer gas nodig heeft voor het land zelf en voor de export, is het kennelijk legitiem de provincie Groningen en haar bewoners weer uit te buiten als wingewest. Groningen is sowieso buiten beeld in Den Haag. Zo dreigt in het Universitair Medisch Centrum Groningen het kindercardiologisch centrum te worden gesloten. Kennelijk is het welzijn van inwoners in de provincie Groningen van geen enkel belang. Ik ben het vertrouwen in de politiek volledig verloren.

Ine Berkelmans, Winsum

Macht

In een dictatuur schieten ze met kogels op eigen burgers, vanuit Den Haag schieten ze met macht. Héél schokkend dit besluit.

John den Besten, Zuid-Beijerland

Oppompen

Als eenvoudige burger van Nederland sta ik verbaasd hoe de Groningers worden behandeld. Alle Groningers zou gevraagd moeten worden: de staat koopt jullie huis op, of de staat zorgt dat de schade betaald wordt, of uw huis wordt aardbevingsbestendig gemaakt.

Bij deze gasprijzen, plus de nog bestaande voorraad gas, volstaat één jaar oppompen om alles te betalen. Dan is er weer een pijnpunt weggewerkt.

Huub Zandvliet, Aalsmeer

Energietransitie

De mededeling van Stef Blok om de aardgasproductie in Groningen in 2022 tijdelijk te verhogen heeft begrijpelijk tot veel beroering en commotie geleid in Groningen. Het meest intrigerende aan deze hele discussie is de vraag, of met de kennis van nu, Eric Wiebes in 2018 überhaupt had moeten besluiten, wat merkwaardigerwijs bevestigd is in het nieuwe regeerakkoord, de gaswinning af te bouwen.

Economisch gezien staat dit bijna gelijk aan zelfmoord. Op het hoogtepunt van de gasprijzen, bouwt Nederland zijn gaswinning af. Welke econoom verzint dit of heeft zitten slapen? Een regering is er in het belang van álle Nederlanders, en zou het economisch gezien niet logisch zijn de gaswinning in Groningen voort te zetten?

De voordelen zijn talrijk. Nederland voorziet in zijn eigen gasbehoefte zo lang als nodig in de energietransitie, en maakt zich voor zijn energiebehoefte, niet afhankelijk van de grillen van dictator Poetin. De opbrengsten voor de Nederlandse staat gaan in een fonds, niet met een loze belofte maar met de uitdrukkelijke garantie dat álle huidige en toekomstige schade in Groningen (materieel, waardevermindering, immaterieel) ruimhartig en effectief wordt gecompenseerd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. De rest wordt alléén gebruikt om de energietransitie naar een waterstofeconomie (gedeeltelijk) mee te financieren.

Uiteraard is er ook slecht nieuws. Het regeerakkoord, waarvan de inkt nog niet droog is, moet worden opengebroken. En de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief moet naar Groningen, in een soort Den Uyl-paradox, om uit te leggen dat de gaswinning níet wordt afgebouwd, maar heropend. En er is misschien nog meer slecht nieuws voor de Groningers. Zelfs al stopt de gaswinning nu, ik herinner ze eraan dat de instorting van winkelcentrum Het Loon in Heerlen in december 2011, mede te wijten was aan de kolenmijnen, waarvan de laatste in 1974 gesloten werd...

Hans Moonen, Utrecht

Baten

Het moment was opvallend. Bij het scheiden van de markt nog even een bommetje laten vallen. Demissionair minister Stef Blok zadelt zijn opvolger direct op met een zeer pijnlijke beleidsmaatregel. Er wordt dubbel zoveel aardgas gevraagd dan zou worden geproduceerd. Ondanks alle echecs, excuses en toezeggingen weet de overheid nog steeds niet hoe ze hier adequaat moet handelen.

Op het ministerie van Economische Zaken van de nieuwe minister Micky Adriaansens kunnen ze vast heel goed uitrekenen hoeveel de meeropbrengst wordt van die extra gasbaten. Die meevaller kunnen ze gelijk uitkeren aan de aardgasslachtoffers. Dan hoeft de nieuwe minister niet eerst weer te gaan praten in Groningen.

Ben van Tol, Hengelo (Overijssel)

Berichtgeving

‘Groningers zijn boos’, is te lezen in de media, naar aanleiding van minister Bloks mededeling dat er meer gas nodig is uit Groningen. Een adequatere beginzin zou zijn: minister Blok komt afspraken niet na. Berichtgeving maakt het verschil.

Tilly Soder, Warffum

Compenseren

Lieve Groningers, mijnheer Paas: u bent boos en teleurgesteld, maar u had dit echt kunnen weten. Er zijn goede redenen om toch nog enige tijd extra gas te winnen. Naast de hoge prijs die we nu allemaal voor gas moeten betalen (ook Groningers), is er nu de extra vraag uit Duitsland, kan de winter zomaar inzetten en is het te verwachten dat de (dreigende) overval van Oekraïne voor extra vraag zal zorgen.

Als je dat nu allemaal weet, maak dan van je probleem een kans. Blijf niet pruttelen, maar eis van Rutte dat hij jullie eindelijk royaal en supersnel gaat compenseren. Worden jullie en je huizen veel sterker van. Jullie hebben een prachtige onderhandelingspositie: buit deze uit! Ik heb het al drie maanden geleden in deze krant geschreven. Toen alleen maar ferme taal van Paas c.s. gehoord, en waar staan jullie nu? Lege handen! Maak ze vol.

Lei Bodelier, Zandvoort

Duitsland

Minister Stef Blok zal met veel plezier de brief van Gerard Smals in de krant van zaterdag hebben gelezen. Het is Blok blijkbaar gelukt om de beeldvorming zo te draaien dat Duitsland de schuld krijgt van het weer opendraaien van de gaskraan in Groningen. Dat is echter niet het hele verhaal. Nederland zelf is er schuldig aan. Zo is de bouw van de stikstoffabriek die hoogcalorisch gas om moet zetten voor Nederlands (en Duits) gebruik vertraagd. Ook heeft Blok in de zomer verzuimd een voorraad gas aan te leggen zoals wel geadviseerd was. Dat vindt Blok natuurlijk geen fijn verhaal om te vertellen en dus wijst hij naar Duitsland.

Marcel Glas, Zoutelande

Europese regels

Vanwege Europese regels mag Nederland niet weigeren om deze winter aardgas te leveren aan Duitsland. Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen ook onder Europese regels te laten vallen?

PIerre Daanen, Amsterdam

Oplossing

Het nieuwe kabinet kan meteen aan de slag met eenvoudige oplossingen. Meer gas uit de Groningse bodem? Sneller herstel van beschadigde huizen? Minder bureaucratie? Oplossing?

Vanaf nu gaan alle overheidsverdiensten van het gas niet naar Den Haag maar naar Groningen. Dat geld wordt gestort in een fonds, genaamd ‘Gronings Herstel’, samen met al het andere geld dat nu al in potjes gereserveerd is. Beheer bij commissaris van de koning en de belangrijkste burgemeesters. Uitkeringen op voordracht van de gemeente (Bouw en woningtoezicht!) waar het betreffende pand staat. Den Haag bemoeit zich er niet meer mee. Behalve bij de onderhandeling met de NAM over de te leveren bijdrage aan het Groningse fonds.

De mensen in Groningen hebben recht op een ruime en een snel toegekende vergoeding van geleden schade. Als ze zien dat dit, door Groningers zelf beheerd en geregeld, nu eindelijk eens goed op gang komt zal de acceptatie voor extra op te pompen gas ook wel toenemen.

Peter Musch, Zoetermeer

Meer over