OpinieDit schrijven onze lezers

Lezersbrieven: ‘Naastenliefde ontbreekt in de Nashville-verklaring’

SGP-leider Kees van der Staaij oogst veel kritiek met zijn ondertekening van de zogenaamde Nashville-verklaring tegen homoseksualiteit. Ook in de reacties van Volkskrant-lezers klinkt vooral verontwaardiging door. Een selectie van de ingezonden brieven.

Redactie
Kees van der Staaij (SGP) tijdens een Kamerdebat in 2016. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant
Kees van der Staaij (SGP) tijdens een Kamerdebat in 2016.Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In strijd met de Grondwet

Artikel 1 van de Grondwet begint met de zin: ‘Allen die in Nederland verblijven, worden in gelijke gevallen gelijkelijk behandeld’. De Nashville-verklaring is in strijd daarmee. Het is ondenkbaar dat iemand die die verklaring ondertekent in Nederland een openbaar ambt vervult. Laat staan dat zo iemand lid is van de Staten-Generaal.

Thomas de Boer, Groningen

Gebrek aan naastenliefde

Wie zijn wij mensen om zomaar te bepalen of God iets als zonde ziet? Hoe kan bijvoorbeeld de liefde tussen twee mensen zondig zijn?

Ik prijs me gelukkig al jaren te behoren tot het Laurenspastoraat Rotterdam: een kerkelijke gemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar afkomst, kleur of geaardheid. Immers, iedereen is welkom in het Huis van de Heer en aan de Tafel van de Heer.

We zitten tijdens de kerkdienst in een grote kring naast elkaar en bidden en zingen en luisteren samen naar de verkondiging van Gods Woord.

Ik kan de ondertekenaars van de Nashville-verklaring verzekeren dat iedereen in die kring welkom is en zich welkom voelt. De ‘rode draad’ in ons geloof is de naastenliefde: in de verklaring ontbreekt die naastenliefde!

Thom Osewoudt, Den Haag

Denigrerend

Ik vind het altijd leuk om een stuk te schrijven en na te denken over een leuke wending, een grapje of een slimme observatie. Maar als reactie op het ondertekenen door meneer Van der Staaij van de zogeheten Nashville-verklaring is alleen maar gloeiende withete woede passend.

Hoe kan het dat iemand die zich volksvertegenwoordiger mag noemen een stuk ondertekent dat mensen – mijn vrienden, mijn collega’s, mijn familieleden – zo denigreert, beledigt en uitsluit?

Hoe kan het dat iemand die gelooft in een almachtige God weigert te accepteren wat die God uit liefde toestaat in de wereld?

Het zou Van der Staaij sieren als hij teruggaat naar het waarschijnlijk enige, echt authentieke stuk van dat boek: God is liefde. En dat hij vervolgens als de wiedeweerga zijn naam laat verwijderen van die beschamende Nashville-verklaring.

Louis Nagtegaal, Amsterdam

Individuele vrijheid

Zojuist de Nashville-verklaring gelezen. Als wat daar beschreven staat het ware christelijke geloof is, dan wil ik daar niet mee geassocieerd worden. Dan noem ik mijzelf liever een overtuigd liberaal, in plaats van een overtuigd christen.

Ik geloof namelijk in individuele vrijheid. Niet in religieus onderscheid.

Of je nu op mannen valt, of op vrouwen, of allebei, en praktiserend bent. Of je je nu man voelt of vrouw, of (geen van) beide. Kiezen voor wie je wilt zijn zonder daarop afgerekend te worden, zonder je daarvoor te schamen, zonder je daarvoor anders te moeten gedragen en zonder je daarvoor als uitzondering op de ‘norm’ te voelen.

Niet kijkend naar wie/wat je bent of waar je vandaan komt, maar slechts waar je naartoe gaat. Niet de identiteit van lhbt’ers ondermijnen uit naam van jouw religie, maar juist gesterkt door jouw religie hun positie in onze maatschappij verstevigen.

Hier geloof ik in. Volgens mij is dit alles een synoniem voor (Gods) liefde.

Ruben van Twillert, Amsterdam

Geen ver-lichting

Het mooie aan cultuur en religie is dat zij continu evolueren. Meegaan met de tijd, met context. Dat noemen we ‘ver-lichting’. De ondertekening van dit manifest kun je ‘ver-zwaring’ noemen.

Danielle Braun, Soest

Onvolledige verklaring

Het probleem van het manifest is niet wat erin staat, maar wat erin ontbreekt. De overtuiging dat God man en vrouw voor elkaar geschapen heeft is verdedigbaar. Het manifest wordt dan ook ten onrechte aangeduid als ‘anti-homomanifest’.

Maar het rechteloos opjagen en doodknuppelen van mannen en vrouwen die verdacht worden van homofiele gevoelens of daden of het van staatswege bestraffen van homofilie moet op grond van de Bijbel te vuur en te zwaard worden bestreden, zeker door wie homofilie beschouwt als een behandelbare aandoening.

Ik beschouw mijzelf als gereformeerd en kan derhalve de inhoud van het manifest respecteren. Maar het nadrukkelijk niet veroordelen van vervolging van homofielen leidt tot geweld, doodslag en moord van onze naasten in nood voor wie wij zorgplichtig zijn. Elke dag vinden christelijk geïnspireerde, gruwelijke en sadistische gewelddadigheden plaats jegens homo’s in Oeganda, Tanzania, Indonesië en Rusland.

Wanneer SGP-leider Van der Staaij zich wel uitspreekt tegen de actuele praktijk van homofilie, maar niet tegelijkertijd krachtig stelling neemt tegen de vervolging van homofielen, dan beschouw ik hem niet als een volgeling van Jezus, dan is hij niet recht in de leer en geen representant van het gedachtegoed waarmee ik ben grootgebracht. Dan verliest hij zijn morele gezag en dient hij te vuur en te zwaard te worden bestreden ingevolge de roeping die te lezen is in de Bijbel aangaande de zorgplicht jegens de medemens in nood.

Herman de Boer, Leeuwarden

Hypocriete critici

De kritiek van predikanten en politici op de ondertekenaars heeft iets hypocriets. Zulke predikanten nemen kennelijk afstand van hun eigen ‘geopenbaarde’ gezaghebbende Bijbel en geloofsartikelen. Want in zowel het Oude als Nieuwe Testament wordt de homoseksuele praktijk met klem veroordeeld. Betreffende politici horen we niet of nauwelijks als het gaat om vergelijkbare standpunten binnen de islam. De SGP neemt de bijbelteksten over homoseksualiteit serieus, en dat is bekend.

De vrijheid van godsdienst en meningsuiting geeft ook aan orthodoxe christenen de ruimte om hun standpunt over homoseksualiteit in de publieke ruimte uit te dragen. Het is natuurlijk wat anders als gelovigen hun orthodoxe standpunt tot staatswet willen verheffen. Dan worden homoseksuele mensen gekneveld in hun vrijheid. In de publieke ruimte moet de staat vrijheid van godsdienst en meningsuiting binnen de ruimte van de seculiere wetten garanderen, zonder zelf partij te kiezen in godsdienstige of levensbeschouwelijke kwesties.

Paul Schermers, Apeldoorn

Keuzevrijheid

Religie is, in tegenstelling tot seksuele voorkeur, een keuze. Daarom zou ik nooit SGP kiezen.

Robert de Koning, Bethesda (VS)

We zondigen wat af

Van der Staaij, wellicht kunt u ook uw licht laten schijnen over enkele andere bepalingen in de Bijbel.

Exodus 21:7 meldt dat dochters in slavernij verkocht kunnen worden. Onder- schrijft u dit, en wat is tegenwoordig een goede prijs voor een dochter? Leviticus 25:44 meldt dat slaven gekocht moeten worden in naburige naties. Wat zullen de gevolgen zijn van de Brexit op deze bepaling?

Homoseksualiteit is een gruweldaad, maar dit geldt volgens Leviticus 21:20 ook voor het eten van mosselen en andere schelpdieren. U gelooft dat het eerste is te genezen, maar hoe om te gaan met die andere zonden? Vooral in Zeeland willen mensen dit weten.

Dan zijn er de mensen die werken op de rustdag, boeren die verschillende gewassen op hun veld planten en vrouwen die kleding dragen van verschillende stoffen.

Het is ongelooflijk hoe zondig mensen in Nederland leven. Welke Bijbelse straf heeft uw voorkeur? Het Nashville-manifest leert ons veel, maar een heldere interpretatie over Gods eeuwige en onveranderlijke woord is ook op andere punten gewenst.

Lars Krekt, Oostvoorne

En homofobie dan?

Als de suggestie wordt gewekt dat genezing van homoseksuele gevoelens mogelijk is, dan zou dat toch ook moeten kunnen bij homofobe gevoelens? Dus, Kees: misschien zie je ooit het licht. En mocht jouw God je daarvan weerhouden, dan is mijn advies: Take the last train to Nashville.

R. Smit, Den Helder

Liefde is voor iedereen

Ver voordat mensen geloofden in de christelijke God, waren er de goden van bijvoorbeeld de Egyptenaren en de Grieken. Het was in deze tijd meer dan normaal dat een Romeinse consul naast zijn vrouw nog een mannelijke partner had. Ook onder de goden zelf was homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld. Pas aan het einde van de Grieks-Romeinse tijd geloofden mensen in de God waar mensen nu nog steeds in geloven. Toen het christelijke geloof ‘populair’ werd, keek men anders naar homoseksualiteit. Oorspronkelijk geloofden mensen dus niet dat homoseksualiteit iets slechts was.

Daarbij is de Bijbel jaren na de dood van Jezus geschreven. Als ik voor mijn wetenschappelijk werkstuk een bron zou gebruiken, die jaren na de gebeurtenis is geschreven, zou dit als twijfelachtig worden aangekaart. Bovendien kwam diezelfde Jezus, in wie men gelooft, vooral op voor de zwakke mensen in onze samenleving: de hoeren, de melaatsen, rovers, bedelaars etc. Mensen die anders waren dan de ‘norm’ voorschreef in die tijd. Hij at met ze, hij gaf ze raad, hij luisterde naar ze, hij gaf ze liefde. Jezus zag in dat iedereen een goed hart heeft, ongeacht wat hij/zij is of doet. Jezus zou homoseksuelen, zoals hij alle mensen respecteerde en accepteerde, ook geaccepteerd hebben. Want Jezus vond dat iedereen een kans verdient in onze samenleving en hij sloot niemand buiten: zijn liefde was voor iedereen.

Iedereen mag geloven wat hij/zij wil, maar het haatdragende taalgebruik en het schelden op mensen die gewoon net wat anders zijn en denken dan een bepaalde groep, is niet goed. God promoot liefde voor de medemens, naastenliefde noemt hij dit. En naastenliefde is voor iedereen: blank, zwart, homo, hetero.

Jacinta Timmers, Boxtel

Meer over