BRIEVEN

Lezersbrieven: ‘Foto van treinkaping valt ons rauw op het dak’

De ingezonden brieven van zaterdag 31 juli.

 Beeld  uit de tentoonstelling ‘In twee werelden - Molukkers in Nederland’, te zien vanaf september. 	 Beeld Ed Leatemia
Beeld uit de tentoonstelling ‘In twee werelden - Molukkers in Nederland’, te zien vanaf september.Beeld Ed Leatemia

De advertentie ‘de Volkskrant viert feest’ met een foto van een totaal kapotgeschoten trein bij De Punt waarbij acht doden vielen − met daarbij in een kader ‘uw cadeau’ − valt ons rauw op ons dak. Deze advertentie is respectloos.

In het jaar waarin de Molukkers 70 jaar aanwezigheid in Nederland herdenken en waarbij de boodschap is: laten we naar de toekomst kijken. Laten we kijken naar het potentieel en talent dat er vandaag de dag is bij de Molukkers. En dat ook vieren.

Waar is het historisch besef over deze kwestie en over deze foto? Juist bij de Volkskrant?

De adjunct-hoofdredacteur belde ons een bood excuses aan. Ze zei dat dit nooit had mogen gebeuren. Dat klopt. Maar het deed niet minder pijn.

Het verhaal van de Molukkers zit diep. Er zijn inderdaad totaal onschuldige mensen gedood bij de acties van de Molukkers. Dat is nooit goed te praten.

Maar het verhaal dat daaraan vooraf is gegaan, is kennelijk nog steeds niet doorgedrongen. Het is een verhaal van loyaliteit, verdriet, wraak, vergeving en herstel. Het is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, waarvan het eigenlijk een schande is dat die zo weinig wordt doorvoeld.

Namens het comité Molukse herdenking, Nathalie Toisuta

Kaping

Het getuigt van een gebrek aan empathie als je de kop ‘De Volkskrant viert feest’ laat vergezellen door een foto van een treinkaping. Is de bedenker van deze pagina vergeten dat het onrecht doet aan de wonden van iedereen? Zowel kapers en hun familieleden als ook slachtoffers en nabestaanden?

Een collage met foto’s van verschillende historische nieuwsfeiten had beter gepast bij wat de Volkskrant ‘een historische nieuwsquiz’ noemt.

Irka Lenselink, Westkapelle

100 jaar

100 jaar, inderdaad een feestje waard. Maar is er nou niemand bij mijn favoriete krant die snapt dat een achterpagina met een foto van de treinkaping bij De Punt in combinatie met de kreet ‘uw cadeau’ schuurt met de pijn die velen nog voelen bij het zien van dit beeld?

Koos Tiemersma, Drachten

Naschrift:

De hoofredactie betreurt de gang van zaken. Het is nimmer de bedoeling ­geweest mensen te kwetsen. De Volkskrant ­bestaat 100 jaar, en viert dit door op verschillende manieren aandacht te geven aan de journalistieke geschiedenis, met onder andere een boek, een reeks artikelen en een quiz. In het kader van dat laatste is de foto in deze marketinguiting geplaatst. Het gekozen beeld uit de Nederlandse geschiedenis krijgt in dit verband echter een totaal verkeerde lading, en hoewel onbedoeld, had dit nooit zo vormgegeven en geplaatst moeten worden. De krant biedt hiervoor excuses aan.

Vrijheid

Hoogleraar filosofie Marcel Verweij pleit voor meer vrijheden voor gevaccineerden. Met het risico op een maatschappelijke tweedeling zouden zo minder vrijheidsbeperkingen mogelijk worden. De onderbouwing van het ­pleidooi is echter gebaseerd op de verkeerde risicoparameter: besmettingen. ‘Meer vrijheid voor gevaccineerden is te rechtvaardigen omdat zij veel minder besmettelijk lijken te zijn dan ongevaccineerden’, aldus Verweij.

Dit is een riskant standpunt. Op basis van slechts enkele beschikbare studies concludeert de Gezondheidsraad op 20 mei weliswaar dat het ‘aannemelijk is’ dat vaccinatie tot minder transmissie en dus besmetting leidt, ‘maar het is niet duidelijk in welke mate’.

De Volkskrant bericht op 20 juli dat de besmettelijker deltavariant zich ook via volledig gevaccineerden verspreidt. De RIVM-site is glashelder: ‘De vaccinatie ­beschermt tegen ziek worden door het coronavirus.’ Het doel van vaccineren is dus jezélf beschermen tegen ernstige ­covid-19-verschijnselen en daarmee ziekenhuisopname. Het sociale aspect van vaccinatie is niet ánderen beschermen met jouw vaccinatie, wel overbelasting van de zorg helpen voorkomen. Simpelweg omdat het risico dat jij gevaccineerd in het ziekenhuis belandt is geminimaliseerd. Dít is de ethische component waar het om zou moeten gaan. Meer vrijheid voor gevaccineerden ­levert behalve polarisatie niets op en is juist niet te rechtvaardigen.

Martin van Staveren, Breda

Verknipt

Vol overtuiging werd gewezen naar ­feestende jongeren die massaal de boel flesten en kostte wat kostte hun eigen plezier lieten prevaleren boven hun maatschappelijke plicht en zo verantwoordelijk werden gesteld voor een golf van positieve testen.

Na intensief bestuderen van beschikbare data door de GGD regio Utrecht blijkt – o verrassing – dat van vervalsen van toegangsbewijzen of ‘superspreader(s)’ geen sprake is geweest. Wel rammelden de voorwaarden die aan toegang werden gesteld, zoals geldigheidsduur van een negatief testbewijs van 40 uur. Ook de aanmoediging direct te dansen na een prik met het Janssen-vaccin bleek ‘verknipt’.

Nanette Haze, Nijmegen

Gedetineerden

Californische gedetineerden die bosbranden blussen: het is een mooie foto in de Volkskrant van 29 juli. Toch romantiseert de bijstaande tekst de situatie enigszins, want hoewel het een mooi idee lijkt om in de gevangenis een vak te leren en daarmee wat aan de maatschappij bij te dragen, is de inzet van deze brandweerlieden vooral een manier om levensgevaarlijk werk te laten uitvoeren door gevangenen die er een salaris van nog geen 2 dollar per uur voor krijgen en het soms met de dood moeten bekopen. Komen ze uiteindelijk vrij, dan mogen ze vervolgens niet eens als brandweerman aan de slag, hoeveel opleiding en ervaring ze daar dan ook in hebben – dat is zoals zo veel banen in de VS namelijk verboden voor felons, ongeacht of je je straf hebt uitgezeten.

Dat deze aan slavernij grenzende gang van zaken in een westers land normaal is, mag een schande worden genoemd.

Bor de Kock, Trondheim, Noorwegen

Duinen bij Schoorl

Het pleit voor de Volkskrant dat er geregeld voor- en tegenstanders in de opinierubriek aan het woord worden gelaten. Wel jammer is dat het dan onvermijdelijk is dat er soms een roeptoeteraar in de kolommen opduikt. Vooral jammer omdat bij een gevoelig onderwerp als de bomenkap, in dit geval in de Schoorlse duinen, zowel door voor- als tegenstanders houtsnijdende argumenten kunnen worden aangevoerd.

Als Statenlid in de provincie Noord-Holland heb ik beide zijden aan het woord gehoord. Waarbij ik uiteindelijk aangaf het als inwoner van Schoorl ‘niet te weten’ en mezelf een ‘zwevende kiezer’ noemde. Dat gold voor meer Statenleden, daarom is er vorig jaar ook niet gestemd over de bomenkap. Door een fout in een toekomstvisiekaartje duikt er nu weer wat discussie op.

Op zich prima, maar kom dan met steekhoudende argumenten. Dat doet Theo Bakker uit Heiloo helaas niet. Nee, de duinen zijn in het verleden niet beplant om houtoogst mogelijk te maken, maar om bewoners te beschermen. Nee, na de bosbranden van tien jaar geleden is geen sprake van herstel, de duinen zijn vergrast en de invasieve exoot Amerikaanse vogelkers heeft vaste voet aan de grond gekregen. Nee, het verstuiven heeft nauwelijks met bomenkap te maken. En tot slot: nee, de duinnatuur van honderd of duizend jaar geleden zal zich niet herstellen. De natuur, zeker aan de kust, gaat zijn eigen gang. Verrassend, wellicht vergrassend, maar de natuur keert nooit meer terug naar de situatie van voor de bosaanplanting rond de jaren dertig. Daarover zijn alle deskundigen het wel zo’n beetje eens.

Gerard Kohler, JA21-Statenlid, Bergen

Lemen voeten

Met een fenomenale U-bocht komt het ­Europese beleid ten aanzien van vluchtelingen terug op het Nederlandse bordje. De Raad van State oordeelt dat Syrische asielzoekers met een in Griekenland verkregen status niet zonder meer mogen worden ­teruggestuurd naar Griekenland. De basisvoorwaarden voor een menswaardig bestaan zijn daar niet gewaarborgd. De Turkije-deal, waarbij Griekenland de ­onmogelijke taak kreeg vluchtelingen te beoordelen en te huisvesten, was al een lafhartige constructie van Europese politici met lemen voeten. Nu oordeelt de rechter ook nog eens dat de omstandigheden in ­Griekenland voor vluchtelingen en statushouders niet menswaardig zijn. Ik ben benieuwd wat de IND en het kabinet met dit vonnis doen.

Tom van Schendel, Rosmalen

Mishandeling

Ik ben het grotendeels eens met Jean-Pierre Geelen als hij stelt dat hij de leeghoofden die Frédérique mishandelden niet de eer gunt dat hun wangedrag van betekenis wordt voorzien (Ten Eerste 29/7). In ­tegenstelling tot de vader van Frédérique vind ik dat de jongens en hun ouders stevig aangepakt moeten worden.

Ik denk ook dat het nuttig is om naar de achtergronden van dit wangedrag te kijken. Niet om het goed te praten, want iemand die niet in een van jouw beperkt aantal hokjes past of jou een ongemakkelijk gevoel bezorgt in elkaar meppen, is domweg crimineel en moet dus worden bestraft. Daarbij moeten de op deze leeftijd verantwoordelijke ouders niet worden ontzien. Maar kennis over de achtergronden en van de oorzaken kan een hulpmiddel zijn om dit soort misdragingen met wortel en tak uit te roeien.

Albert Willem Knop, Horn

Israël

Willem-Gert Aldershoffklaagt in zijn artikel ‘Antisemitische ijsjes bestaan niet’ (O&D, 28/7), dat de Israëlische organen die hun regering bekritiseren in het Westen zo weinig worden gehoord. De wantoestanden in ­Israël zijn ons heus genoegzaam ­bekend. Zorgelijker vind ik dat de ­Israëlische bevolking zélf zich ­weinig lijkt aan te trekken van de ­bevindingen van hun kritische ­landgenoten en al tijden in grote meerderheid blijft kiezen voor regeringen die het voor de Palestijnen onmogelijk maken een normaal leven te leiden en elke kritiek als ‘antisemitisch’ afdoen.

Ed Tervooren, Enschede

Meer over