OpinieBrieven

Lezersbrieven: 'Dagboekpagina's Anne Frank hadden afgeplakt moeten blijven'

Anne Frank. Beeld EPA
Anne Frank.Beeld EPA

Brief van de dag: Dagboek Anne Frank

Deze week brachten het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Anne Frank Stichting de inhoud van twee tot dusver onbekende pagina’s uit het wereldberoemde dagboek van Anne Frank naar buiten. De pagina’s, afkomstig uit het bekende roodgeruite schrift, zijn altijd afgeplakt geweest. Met moderne technieken hebben onderzoekers achterhaald wat erop geschreven staat. Het resultaat? Enkele schuine moppen en een korte beschrijving van Anne over wat ze zou antwoorden als iemand haar om seksuele voorlichting zou vragen.

Men kan zich afvragen wat precies het nut is van de publicatie van deze twee pagina’s. Volgens betrokken onderzoekers werpen de passages ‘meer licht op de ontwikkeling van Anne Frank als meisje en als schrijfster’ en ‘dienen de dagboeken van Anne Frank een groot mondiaal publiek belang’. Tegelijkertijd lijkt men het erover eens te zijn dat de twee pagina’s inhoudelijk niet wereldschokkend zijn. Wie het dagboek van Anne Frank wel eens gelezen heeft, weet al dat ze vrij openhartig schreef over seksualiteit. Die twee pagina’s gaan wat betreft die wetenschap geen verschil maken.

Ook dat grote, mondiale publieke belang is in twijfel te trekken. Wat voor aanspraak maakt de wereld precies op twee pagina’s met seksgrappen en de fantasieën van een 13-jarig meisje? Dat Anne Frank wereldberoemd is geworden − door haar dagboek, maar laten we vooral niet vergeten: doordat ze om haar Joods-zijn vermoord is − betekent niet dat wat zij overduidelijk privé wilde houden nu ineens publiek bezit zou moeten zijn.

Anne Frank schreef haar dagboek toen ze van juli 1942 tot augustus 1944 onderdook voor de nazi’s. Toen er in 1944 een oproep op de radio kwam om dagboeken te bewaren omdat dit na de oorlog interessant zou kunnen zijn, besloot ze haar dagboek zelf te redigeren. Met andere woorden: zij maakte zelf keuzes over wat ze wel en niet zou willen publiceren. De nu uitgebrachte pagina’s maakten daar overduidelijk geen onderdeel van uit. Alles bij elkaar opgeteld was het een meer verantwoorde keuze geweest om de pagina’s te laten voor wat ze waren: afgeplakt omdat een 13-jarig meisje niet wilde dat anderen het zouden zien.

Meredith Reinders, Utrecht
Masterstudent Holocaust en Genocide Studies aan de Universiteit van Amsterdam

IS-kinderen

Stel dat ik me als vader verwerpelijk gedraag tegenover mijn kinderen, dan zou justitie kunnen besluiten mij uit de ouderlijke macht te zetten. Maar kinderen in IS-gebied in Syrië blijven gewoon onder het gezag van de ouders die hen daarnaartoe hebben gebracht? Kom regering, er zijn genoeg redenen die ouders uit de ouderlijke macht te zetten en onder verantwoordelijkheid van justitie te brengen. Haal die kinderen toch snel terug naar Nederland!

Ger Ettes, Dronten

Afgekeurd

Briefschrijver René Smit (‘Vasten’, O&D, 16 mei) vergist zich of is vergeten wat destijds de reden was dat hij werd afgekeurd voor militaire dienst. De O in O5 staat namelijk niet voor ‘onaangepast’ maar voor ‘onderste ledematen’. De keuringscriteria die Defensie ten tijde van de dienstplicht hanteerde, waren A (algemeen), B (bovenste ledematen), O (onderste ledematen), H (horen), Z (zien), I (intelligentie) en S (stabiliteit). Bij 1 x 5 of 2 x 4 werd de opgeroepen dienstplichtige afgekeurd. S5 was de ‘populairste’ afkeuringsgrond bij degenen die niet in dienst wilden, aangezien stabiliteit een nauwelijks te objectiveren criterium was.

Ton Maas, Amsterdam

Israël

‘Israël mag niet wegkomen met dodelijke repressie’, lees ik (Commentaar, 16 mei). Het is een eenzijdige veroordeling. Israël heeft het volste recht zich tegen gewelddadige invallen door Palestijnse betogers te verdedigen. Israël heeft hen gewaarschuwd. Zolang het Westen de zorgvuldig gecultiveerde slachtofferrol en de Hamas-propaganda als zoete koek blijft slikken en Israël eenzijdig blijft veroordelen, zal Hamas doorgaan met de repressie van de eigen Palestijnse burgers door hen op te stoken tot hun dwaze en zelfvernietigende acties.

Paul Schermers, Apeldoorn

Partijkarteldenken

Met het gedoe rond de benoeming van een nieuwe vice-voorzitter van de Raad van State wordt het het Forum voor Democratie wel erg makkelijk gemaakt. Een mooier voorbeeld van partijkarteldenken kan ik niet bedenken. Is het nou echt zo moeilijk voor dit soort functies, leden van de Rekenkamer, burgemeesters et cetera een knap opgestelde advertentie te plaatsen? Bij de eerste ronde haalt de selectiecommissie de gekkies eruit en daarna gaan ze met de serieuze kandidaten verder. Die zullen echt niet, zoals ik, allemaal lid zijn van een traditionele politieke partij. Ook buiten de politieke partijen lopen uitstekende bestuurders rond.

Hans Meijer, Alkmaar

De ware revolutie

Vergeet Frank A.M. van den Heuvel (‘Het ware revolutiejaar was niet ’68 maar ’58’, O&D, 15 mei) nu helemaal per ongeluk dat vrouwen in Nederland in 1956 door de wet niet meer als kinderen werden beschouwd? Dat vrouwen handelingsbekwaam werden, zoals dat heet? Lijkt me ook wel een puntje dat even vermeld had mogen worden. Naast het feitje dat ‘het huishouden vele malen sneller ging en vrouwen meer tijd kregen om buitenshuis te gaan werken’. Ze mochten pas eind jaren ’50 zelf geld opnemen en een verzekering afsluiten. Dat was de ware revolutie.

Joke van der Woude, Den Haag
Altijd Dolle Mina gebleven

Zeespiegelstijging

Het artikel over de strijd van de Marshalleilanders tegen de zeespiegelstijging (Zaterdag, 12 mei) had aan waarde gewonnen wanneer was gemeld dat de zeespiegel al zo’n 12 duizend jaar, sinds de laatste ijstijd, stijgt.

Simon Rozendaal, Rotterdam
wetenschapsjournalist, schrijver, chemicus

Meer over