ingezonden brieven

Leg de macht van mbo-besturen aan banden

Dit zijn de lezersbrieven van dinsdag 31 augustus.

Brief van de dag: de docenten wordt weer eens niets gevraagd

Praktijkonderwijs aan het ROC Mondriaan in Den Haag. Beeld ANP
Praktijkonderwijs aan het ROC Mondriaan in Den Haag.Beeld ANP

Minstens vijf mbo-instellingen hebben besloten een deel van hun onderwijs online te geven (Ten eerste, 30/8). Logisch dat mbo-bestuurders hier een gouden kans zien. De groepsgrootte kan bij digitaal onderwijs omhoog, om bij andere vakken kleinere groepen te vormen of om minder geld te hoeven uitgeven.

De docenten in vakken als Nederlands, Engels en maatschappijleer zullen minder enthousiast zijn. Zij moeten meer leerlingen per uur begeleiden, meer toetsen en werkstukken nakijken en zullen veel dagen niet op school zijn en het contact missen met leerlingen en collega’s. Weinig leraren Nederlands geven ook nog een praktijkvak.

Maar de betreffende leraren wordt niks gevraagd en de bestuurders kunnen dit digitale onderwijs verkopen als ‘helemaal van deze tijd’. Het is geen tijd voor hybride onderwijs, het is tijd om de macht van mbo-besturen aan banden te leggen.

Saskia Licht-Wories, Hengelo

Egoïstisch?

Ik ben het oneens met briefschrijver Fred Visser (O&D, 27/8) die het terugtrekken van het Amerikaanse leger uit Kabul als ‘egoïstisch’ beschouwt en pleit voor een Europese legermacht. De Amerikanen geven al jaren aan dat ze niet van plan zijn om steeds alle misstanden in de wereld alleen aan te pakken. Europa vond het wel gemakkelijk om niet, of enkel op kleine schaal, hulp te bieden. Nu er opeens een situatie is ontstaan waarbij Nederlanders betrokken zijn, blijkt het hemd nader dan de rok te zijn. Maar dat Nederland zo laks was met de evacuaties is niet de schuld van de VS.

Rinse Lammerts, Heerhugowaard

Achterhaald

Als ik lees over de (traag verlopende) formatie en hoe partijen elkaar benoemen, merk ik dat ik me in toenemende mate erger aan het kunstmatige en sterk achterhaalde onderscheid tussen links en rechts. Mijn voorstel is om voortaan te spreken over bakboord en stuurboord. De ene partij waarschuwt voor zandplaten aan bakboord, de andere voor mosselbanken aan stuurboord. De ene partij wil volle vaart vooruit, de andere matigt het tempo, en de beste stuurlui staan aan wal. We hebben behoefte aan een krachtig kabinet dat bakens plaatst om de steeds smaller wordende, dichtslibbende vaargeul richting een duurzame toekomst te markeren. Voor ons.

Govert Geldof, Tzum

Kunstbeurs

Mooi initiatief, een kunstbeurs waar de kunstenaar zelf inricht en verkoopt. In Ulft, Gelderland, wordt komend jaar (door corona kon het afgelopen mei niet doorgaan) voor de 28ste keer zo’n manifestatie georganiseerd. Zo nieuw is het dus niet, maar wij steunen het natuurlijk van harte en nodigen de Amsterdamse bubbel uit om ook eens naar het kunstminnende oosten te trekken.

Gerard Massop, Netterden

Reputatie

Het nieuws over prins Bernhard jr. en eerder Sywert van Lienden doet me denken aan het interview met Chris Oomen (Magazine, 19/6). Deze aimabele multimiljonair had een wijze les voor zijn kinderen: ‘Je reputatie is het belangrijkste in je leven, die moet je niet verkwanselen.’ Misschien hadden meer mensen dit moeten lezen...

Sander Bernaerts, Alphen

Transfer

Het zou mooi zijn als Ringo Starr zich aanmeldt bij de Stones als vervanger voor Charlie Watts. Zijn we eindelijk af van de Beatles versus Stones-rivaliteit. Peace and love, zoals Ringo zelf altijd zegt.

Frans van den Hurk, Best

Leesplezier

Jacques Vriens verwacht weinig van ouders met betrekking tot het kweken van leesplezier bij kinderen (O&D, 26/8). Volgens mij begint het juist bij de ouders, al voordat de kinderen naar school gaan, door veel voor te lezen. Het is nog gezellig ook.

Fik de Bruijn, Nunspeet

Heilige huisjes

Esma Linnemann (Opinie, 28/8) uit haar teleurstelling in John Cleese, naar aanleiding van zijn documentaire ‘Cancel Me’. En verder veroordeelt ze anderen die waarschuwen voor de cancelcultuur en andere uitwassen van politieke correctheid. Over Cleese schrijft ze ‘(...) dat hij zelf zijn nek uitstak voor een leukere wereld, maar vooralsnog weinig geduld lijkt te hebben met andere rebellen’. Rebellen? Het lijkt er meer op dat veel woke-aanhangers bezig zijn nieuwe heilige huisjes op te trekken.

Jeroen de Jong, Den Haag

Flexhuren

Tranen van onmacht en woede tijdens het lezen van de Volkskrant op zaterdagmorgen (28/8). Natuurlijk om Afghanistan, om de meer dan ellendige situatie daar. De woede is om de makelaar die in dezelfde krant schaamteloos vertelt hoe hij verdient aan het flexhuren, mensen de straat opjaagt en de kans ontneemt een toekomst op te bouwen.

Nelleke van der Weerd, ­Lichtenvoorde

Dédain voor grondwet en democratie

Vanaf mei lieten vier personen zich tot minister en staatssecretaris benoemen in een kabinet waarvan de zittende leden volkomen terecht in januari hun ontslag hadden ingediend in verband met de ontluisterende kinderopvangtoeslagaffaire.

Na de kabinetsval was het, volgens haar eigen reglement van orde, aan de Tweede Kamer te zorgen dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet tot stand zou komen. Die plicht gold nog sterker na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart.

Als burgers hebben we sindsdien slechts een deerniswekkend vertoon van gemankeerde verkenningen en informatiepogingen gezien. De vier benoemingen wijzen erop dat het kabinet helemaal niet snel op wil stappen. Helemaal geen haast, gewoon eindeloos demissionair doorregeren.

De Tweede Kamer laat het, als lam, gebeuren. Het demissionaire kabinet moest in zijn kracht worden gezet en de Tweede Kamer ging gerafeld verder, want de drie vacatures ontstaan na de benoeming van drie staatssecretarissen uit het midden van de Tweede Kamer zijn nog altijd niet vervuld.

De voorzitter van de Tweede ­Kamer heeft nog steeds niet voldaan aan haar wettelijke plicht (artikel X 1, tweede lid, van de Kieswet) de voorzitter van het centraal stembureau onverwijld in kennis te stellen van het einde van het lidmaatschap van drie leden.

De gang van zaken getuigt van dédain voor de grondwet, het democratisch proces en het woord van de kiezer. Het is ­momenteel tamelijk triest gesteld met het functioneren van de democratie in Nederland. Politiek, herpak u!

Geert Jan Hamilton, oud-griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Meer over