Lezersbrievenwoensdag 11 september

Laat nazi-verleiding aan onze kinderen zien, hoe ongemakkelijk dat ook is

De ingezonden lezersbrieven van woensdag 11 september.

De tentoonstelling over nazi-design in Den Bosch. Beeld Rebecca Fertinel
De tentoonstelling over nazi-design in Den Bosch.Beeld Rebecca Fertinel

Brief van de dag

Omdat ik me nog altijd afvraag hoe het toch zover heeft kunnen komen, bezocht ik in 2010 de tentoonstelling Hitler und die Deutschen – Volksgemeinschaft und Verbrechen in het Deutsches Historisches Museum in Berlijn. Daar werd op angstaanjagende wijze duidelijk gemaakt hoe de nazi-verleiding in zijn werk ging.

Sluipend en geleidelijk verweefde het nationaal-socialisme zich met het alledaagse leven van alle Duitsers. Door overzichtelijke schema’s over de rassenwetten, door serviesgoed en glaswerk met nazi-symbolen, door de spaarkaart voor de Kraft-durch-Freude-Wagen, door het bordspel Sstt, der Feind hört mit!, waarmee men de kinderen vast kon voorbereiden op wat zou gaan komen.

Het design van dit alles speelde hier, denk ik, een belangrijke rol bij. Maar wat me het meest is bijgebleven zijn de schoolklassen die er werden rondgeleid, de vragen die de leerlingen durfden te stellen en de heldere antwoorden die de begeleiders hierop gaven. Vanuit dit perspectief biedt de tentoonstelling over nazi-design in Den Bosch inderdaad een kans om, hoe ongemakkelijk ook, kennis te maken met de kennelijke verleidingen van toen. En iets beter te begrijpen dat het zover dus kan komen.

Maarten Eliasar, Amsterdam

Tevreden bestaan

De doorsnee-Nederlander is heel tevreden aldus de Volkskrant (Ten eerste, 10 september). Ter illustratie staat er een doorsneefoto van een doorsneevrouw in haar doorsneetuin op een doorsneegrasmaaiertje.

Maar bij welke categorie hoort ze? Is ze de tuinvrouw die hard aan het werk is voor haar inkomen of is ze de ­bewoonster zelf, en kan ze zich geen tuinman of -vrouw veroorloven en moet ze het daarom helaas zelf doen?

Coen van den Heuvel, Eindhoven

Plofkip

Teun van de Keukens stelling dat een plofkip milieuvriendelijker is dan een biologische kip klopt niet (Economie, 9 september). De grootste milieubelasting door de intensieve veehouderij zit in de overbemesting. Daarbij is het woordje ‘over’ cruciaal. Mest is in principe een fantastische, waardevolle grondstof. Mits de hoeveelheid in verhouding staat tot de omringende landbouwgrond waar die mest weer terechtkomt. Dat laatste is in de intensieve veehouderij helemaal niet het geval. De mest op zich is niet het probleem, de enorme hoeveelheid wel.

Bij de biologische kippen- en varkenshouderij is er wél een relatie met de grond. En zit er een ingebouwde rem op de omvang van de veestapel, onder andere door een maximum aantal te houden kippen per bedrijf. Als de hele Nederlandse veehouderij zou overschakelen op biologisch, betekent dat automatisch een veel kleinere veestapel. Dús minder tot geen over­bemesting.

Michiel Bussink, Lettele

Voetbalseizoen

Goed idee van Ouren Nikkels (O&D, 9 september) om de voetbalcompetitie te laten plaatsvinden van april tot eind oktober. Inderdaad, zoals hij stelt, lenen doordeweekse avonden in mei, juni, augustus en september zich er voor om voetbalwedstrijden af te werken. Wel alleen met de huidige zomer-/wintertijdregeling, want anders gaat dat spelen in mei, augustus en september met permanente wintertijd toch echt niet zonder kunstlicht. Tenzij we direct beginnen met een gevulde buik van het avondeten.

Jan Hollebeek, Apeldoorn

Studentenkamer

Ik werd al niet vrolijk van het artikel ‘Waarom vastgoedbeleggers investeren in studentenhuisvesting’ (Ten eerste, 10 september). Maar de laatst zin in het artikel, waarin de Indiase student Singh, die bijna 1.000 euro voor zijn kamer betaalt, aangeeft nog op huursubsidie te hopen, deed alle alarmbellen rinkelen.

Wie op de sites van in het artikel genoemde studentenhuisvesters SSH en DUWO kijkt, ziet veel dure kamers die aangeboden worden met de mogelijkheid tot het aanvragen van huursub­sidie. Dus de Nederlandse belastingbetaler betaalt mee aan de luxere studentenkamers en aan het rendement van beleggers.

Eric Jansen, Wageningen

Onderhoud

Premier Rutte zegt: Er is één grote pot voor de restauratie van kleine meubeltjes en spulletjes. Gaat dit over een poppenhuis? Ja, dan begrijp ik het wel, daar hoort natuurlijk ook een bedragje bij.

Ton Weesepoel, Amsterdam

Geaborteerde vrucht

Sinds februari is het mogelijk levenloos geboren kinderen te laten registreren in het bevolkingsregister. Daarmee wordt uiting gegeven aan het sentiment dat het niet ging om een anoniem hoopje cellen, maar om een mens die het waard was om gekend en erkend te worden. Want in het bevolkingsregister worden alleen mensen geregistreerd. Ook geaborteerde vruchten kunnen zo geregistreerd worden (Ten eerste, 10 september).

Daarmee zegt de overheid: ook de geaborteerde vrucht was een mens die het waard was om gekend en erkend te worden. Maar als dat zo is, is het aborteren van een vrucht dan hetzelfde als het vermoorden van een mens? Tot 24 weken na de conceptie heeft een kind geen recht op leven, maar wel op registratie in het bevolkingsregister. Is dat consequent?

Pieter Markus, Geldrop

Absurde wereld, sterkte Chris

Houd Chris Oostdam aan als columnist. Zij stopt met schrijven omdat er niets gebeurt. Wel schrijft ze dat ze binnenkort uit dienst moet en te maken krijgt met het UWV. De gang naar het UWV zal veel stof tot schrijven geven. Het is een bijzondere, absurde, wereld waarin ze terecht gaat komen. Ik wens haar veel sterke.

Anne Kok, Blaricum

Meer over