CommentaarAdvies Borstlap

Krachtig Borstlap-advies kent een achilleshiel

De voorstellen van de commissie-Borstlap schragen het debat over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Robert Giebels
Hans Borstlap tijdens de presentatie van de commissie Borstlap.  Beeld ANP
Hans Borstlap tijdens de presentatie van de commissie Borstlap.Beeld ANP

De arbeidsmarkt heeft zich in de verkeerde richting ontwikkeld en functioneert niet meer optimaal. De commissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap adresseert dat vrijwel unanieme oordeel met het advies om de manier waarop werk geregeld is, verregaand op de schop te nemen. Het flexibele deel van de arbeidsmarkt is met 40 procent te groot geworden, vindt de Commissie Regulering van werk. Dat knelt, temeer omdat flexwerk vooral laagbetaald werk is.

‘Borstlap’ vindt dat het vaste contract de norm moet zijn en flexibele arbeid er alleen is voor ‘ziek en piek’. De commissie maakt duidelijk dat alles met alles samenhangt als het om werken in Nederland gaat. Belastingen, verzekeringen, pensioen, scholing, werkloosheid, ontslag, ziekte; verandert de regeling op het ene terrein, dan moet het elders ook anders. Zo bezien is het logisch dat de commissie, om de gedachten te bepalen, de toekomst van de regels rondom werk bijna schetst alsof er geen verleden is.

‘We moeten in Nederland de bakens verzetten’, is volgens Borstlap de kern van zijn advies. Het uitgangspunt vrijwel vanaf nul te beginnen, is tegelijk de kracht en de achilleshiel van het eindrapport van de commissie In wat voor land willen wij werken? Bij de vaststelling dat de arbeidsmarkt in al zijn schakeringen niet meer goed werkt, past een holistische toekomstvisie om het debat over hoe het beter moet, te stutten.

Een belastingherziening, een nieuw Burgerlijk Wetboek en meerdere kabinetten zijn volgens de commissievoorzitter nodig om het einddoel, geen kloof meer tussen vaste en flexibele werknemers, te bereiken. Die opdracht aan de politiek vergt langdurige, bijna bovenmenselijke beheersing van politici. Het is niet voorstelbaar dat zij de verleiding kunnen weerstaan de krenten uit de pap van het Borstlap-advies te halen. Het versnipperde politieke landschap draagt daaraan bij.

Dat risico is al wat kleiner als de SER nog voor de zomer komt met een reactie op ‘Borstlap’. Dan maken de nuttige voorstellen van de Commissie Regulering van werk meer kans in de komende verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden terecht te komen. In samenhang.

Meer over