Ingezonden brievenDit schrijven onze lezers

Klimaatbeleid is geen politiek steekspel

De lezersbrieven van woensdag 14 oktober.

Redactie
Premier Rutte en minister Schouten wandelen langs tractoren naar het Catshuis. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant
Premier Rutte en minister Schouten wandelen langs tractoren naar het Catshuis.Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Brief van de dag

De krant duidt het komende debat over de stikstofcrisis op politieke wijze. ‘Veel zal afhangen van de stuurmanskunst van Schouten.’ De minister zou, in plaats van behendig te sturen, ook kunnen kiezen voor de toekomst van dit land, voor een gezond leefklimaat, voor een gezond milieu, voor een andere economische invulling van sectoren die nu nog teveel bijdragen aan de stikstofuitstoot. ‘Schoutens ministerschap is overschaduwd door de stikstofcrisis.’ Maar ze is geen slachtoffer, en het gaat niet om haar. Het gaat om de crisis die ons allen treft.

Het Latijnse woord minister betekent ‘dienaar’. ‘Zonder steun van GroenLinks en PvdA dreigt een afgang.’ Wordt het niet eens tijd dat we ophouden te kijken naar het poppetje op de ministerspost, met denken in termen van links en rechts, met partijpolitiek (via hulp van andere partijen op één puntje scoren naar de achterban)? Net als covid-19 is het stikstofprobleem partijoverstijgend. De klimaatdoelstellingen, het herstel van de natuur en verbetering van het leefklimaat zijn voor iedereen van levensbelang. Laat de politiek afstand nemen van eigen stokpaardjes en kijken hoe men tot de beste oplossing kan komen. Dan kan de krant over de inhoud berichten.

Coen van Dongen, Haarle

Amerikaanse verkiezingen

Bijna dagelijks lees ik in de krant over de antidemocratische maatregelen van Republikeinse gouverneurs en burgemeesters, bedoeld om het de Democraten zo moeilijk mogelijk te maken om hun stem uit te brengen.

Als verkiezingen in bijvoorbeeld Belarus ondemocratisch, of frauduleus verlopen reageert onze regering onmiddellijk. Nu het over de VS gaat hoor ik van de regering geen reactie. Dat begrijp ik niet.

Ik zou graag zien dat Europa zijn stem laat horen, en lukt dat niet, dan zou Nederland, eventueel in samenwerking met andere gelijkgestemde landen duidelijk moeten protesteren.

P. Berends, Zwolle

Schimmelpenninck

Wat is het toch heerlijk om de columns van Sander Schimmelpenninck iedere week te lezen. Een scheutje Quote kon de Volkskrant wel gebruiken, maar het mooiste is dat ik elke keer met een glimlach tot een ander inzicht kom.

Ate Duursma, Amersfoort

Huygens

Briefschrijfster Anne Wesselink bestrijdt dat Christiaan Huygens de eerste was die een wiskundige basis legde onder de natuur- wetenschappen en geeft die eer aan de 9de-eeuwse Perzische geleerde Al-Khwarizmi. Nu is diens betekenis voor de wiskunde onomstreden groot, en in Europa bepaald niet onopgemerkt gebleven. Met de natuurwetenschap heeft hij zich echter niet beziggehouden en dus blijft Huygens’ reputatie wat dat betreft onaangetast.

Wat het door Wesselink aangehaalde boek van Menzies betreft: er is geen enkel bewijs dat een Chinese vloot in 1434 Italië heeft bezocht. Ongetwijfeld heeft de Europese wetenschap veel aan oosterse kennis te danken, maar die kwam niet over zee naar Venetië. Niet één geschreven bron uit Italië rept van deze gebeurtenis, die toch grote indruk zou moeten hebben gemaakt. Maar misschien waren de 15de-eeuwse Italianen te eurocentrisch om daar melding van te maken.

Evert van Ginkel, Leiden

Schaken

In het artikel ‘Schaken spint garen bij pandemie’ schrijft Peter de Waard: ‘Carlsen is niet alleen wereldkampioen in het klassieke spel, maar ook in de snelschaakvarianten rapid en blitz. Met name de laatste twee vormen lenen zich goed voor online-partijen, omdat er geen tijd is om bij de computer te rade te gaan.’ Toch kun je via internet ook een lange partij spelen zonder dat er gespiekt wordt bij een schaakprogramma: neem een dambord, plak de eerste lijn (kolom) en de eerste en de tiende rij af en ga op 72 velden schaken. Beide spelers een paard en een pion extra. Voor schaakclubs is deze spelvorm bij uitstek geschikt om de coronacrisis te overleven.

Paul Duchateau en Addy Lont, Amsterdam

Baarden

Roald Dahl zei ooit in een interview bij Adriaan van Dis dat mannen met baarden iets te verbergen hebben. Ik wedde met mijn vrouw dat mijn moeder mij hiermee snel zou confronteren. En ja hoor, binnen vijf minuten na de uitzending hing ze aan de telefoon. Ze vond het vreselijk dat ze één baarddragende zoon had.

Mag ik zeggen dat ik het een probleem van anderen vind? De bewering van Daniela Hooghiemstra klopt overigens ook niet. Scheren duurt langer. Tijd die ik graag gebruik om de Volkskrant te lezen. Een keer per week de baardtrimmer op standje 2 en je kunt weer een week vooruit. Goed voor het milieu en vervolgens even tevreden over het resultaat wrijven.

Inspelend op de tijdgeest en niets verbergend, ben ik desgewenst bereid een spirituele baardscheerclinic te organiseren, voor mensen die zich teveel opwinden over het eigen uiterlijk en dat van anderen.

Marien van Schijndel, Deventer

Stikstof

Soms kun je dingen in eigen land oplossen, maar de huidige problematiek rond de stikstof in ons land met een beperkte oppervlakte en bijna 17,7 miljoen inwoners biedt geen of nauwelijks mogelijkheden hiertoe. Een ander berekeningsmodel waarbij de landsgrens wordt verlegd naar de oostelijke grens van Duitsland of de zuidelijke grens van Frankrijk, zal andere uitkomsten geven en hiermee kan het probleem worden opgelost.

Henk den Boer, Delfgauw

Meer over