OpinieKernenergie

Kernenergie alleen als allerlaatste redmiddel

Marc Davidson
Laagradioactief afval bij COVRA (Centrale Opslag Voor Radioactief Afval) in Borssele. Beeld anp
Laagradioactief afval bij COVRA (Centrale Opslag Voor Radioactief Afval) in Borssele.Beeld anp

In de Volkskrant van 6 november verwijt wetenschapsredacteur Maarten Keulemans GroenLinks-voorman Jesse Klaver tegen kernenergie te zijn. Want zonder kernenergie zou het volgens Keulemans onmogelijk zijn de internationale klimaatdoelstelling te behalen van maximaal 2 graden opwarming van de aarde. Inderdaad is inmiddels ook het VN-klimaatpanel IPCC ervan overtuigd dat de inzet van kernenergie noodzakelijk is. Alle zeilen zullen immers moeten worden bijgezet: van een grotere inzet van duurzame energie en energiebesparing tot ondergrondse opslag van kooldioxide en kernenergie.

De sneer van Keulemans aan het eind van zijn opiniestuk dat ‘we in ieder geval zeker weten dat we met de koers van GroenLinks de opwarming van de aarde niet onder de 2 graden houden’, klinkt echter te kwader trouw. De milieubeweging pleit immers al decennia consistent zowel tégen kernenergie als vóór streng klimaatbeleid. Indien de maatschappij eerder de waarschuwingen van het IPCC ter harte had genomen en eerder een transitie naar een duurzame energievoorziening had ingezet, had gevaarlijke klimaatverandering prima zonder kernenergie kunnen worden vermeden.

Een kwart eeuw na het eerste IPCC-rapport moet serieus klimaatbeleid echter nog steeds van de grond komen: we vliegen nog onbeperkt over de gehele wereld, we eten nog onverminderd vlees en we wekken pas een klein deel van onze energie duurzaam op. Vandaar dat het IPCC nu tot de conclusie komt dat transitiepaden die ten tijde van eerdere waarschuwingen nog mogelijk waren inmiddels gepasseerde stations zijn. Om nu de milieubeweging te verwijten dat juist bij haar koers de klimaatdoelen uit zicht raken, lijkt daarom chantage.

Er zijn immers goede redenen om kernenergie pas als laatste redmiddel in te zetten. Als de weerbarstigheid van de klimaatproblematiek iets toont dan is het wel dat we nauwelijks in staat zijn zelfs maar enkele decennia vooruit te kijken. En dan zouden we er wel vertrouwen in moeten hebben dat het hoogradioactieve afval van kernenergie de komende honderdduizend jaar verstandig zal worden beheerd? Van dat probleem maakte ook Arjan Lubach zich in zijn uitzending van afgelopen zondag wel erg makkelijk lachend af.

Kortom: de inzet van kernenergie mag dan inmiddels wellicht onvermijdelijk zijn geworden, maar dan wel enkel als sluitstuk van een klimaatbeleid waarin alle andere opties redelijkerwijze zijn uitgeput.

Marc Davidson is bijzonder hoogleraar milieufilosofie vanuit humanistisch perspectief aan Maastricht University en docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer over