LEZERSBRIEVENZaterdag 7 november

Kan iemand nog een keer de sanitaire regels uitleggen aan de profvoetballers?

De ingezonden lezersbrieven van zaterdag 7 november.

Redactie
Mohammed Kudus feliciteert Ajax-teamgenoot Antony na diens goal tegen Heerenveen.
 Beeld  Guus Dubbelman / de Volkskrant
Mohammed Kudus feliciteert Ajax-teamgenoot Antony na diens goal tegen Heerenveen.Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Brief van de dag: Mannelijke vorm maakt vrouwen onzichtbaar

Neerlandicus Marita Mathijsen: citeer eens poëzie in de Troonrede’. Wat jammer nou, denk ik. Waarom niet het mooie woord neerlandica gebruiken? Door de voornaam weet ik dat het om een vrouw gaat. Maar niet alle voornamen zijn zo eenduidig. De mijne is dat bijvoorbeeld niet.

De Volkskrant werpt tegen dat de mannelijke vorm voor beide geslachten geldt. Het wordt een neutrale vorm. Ja, in theorie. Maar in de praktijk is er zoiets als een ‘male bias’. Bij de neutrale vorm zien mensen allereerst en vooral een man voor zich. Lees het artikel van Irene de Pous in het oktobernummer van Onze Taal dat geheel gewijd is aan taal en gender. Daarin legt zij uit hoe ze van redactrice redacteur is geworden. Aanvankelijk vond ze het, als ­feministe, prachtig om iedereen aan te duiden met een neutrale term en had ze een meningsverschil met haar moeder, ook feministe, die vond dat vrouwen daardoor onzichtbaar worden.

In het artikel neemt ze de lezer mee in haar voortschrijdend inzicht. Ze haalt taalwetenschapster Ingrid van Alphen aan, die vertelt over onderzoeken waaruit blijkt dat de mannelijke vorm niet als neutraal wordt ervaren. ‘De werkelijkheid beïnvloedt hoe we taal interpreteren. Maar taal beïnvloedt ook de werkelijkheid. Als vrouwen in de taal zichtbaarder worden, worden ze dat op de werkvloer ook, wat ertoe leidt dat de ‘male bias’ vervaagt.’

Zoon in Berlijn laat weten over een experiment van de Duitse minister van Justitie (een vrouw). In een ontwerpwettekst gebruikte ze consequent de vrouwelijke uitgang (en daar zijn er nogal veel van in het Duits) met als argument dat mannen daar ook onder vallen. Zoon schrijft dat veel mensen not amused waren. In het Duitse voorbeeld herkennen mannen zich niet in de vrouwelijke vorm. Waarom zouden vrouwen zich dan wel in de mannelijke vorm herkennen?

Hennie de Pous-de Jonge, Dieren

Vrijheden

Helaas is het tonen van spotprenten van Mohammed (of een jihadist) niet het enige pijnpunt voor de militante moslim. Leraren durven ook andere kwesties, zoals de jodenvervolging of de Armeense genocide, niet te bespreken uit angst voor de reacties in de klas. Zijn deze onderwerpen ook kwetsend voor (een deel van) de moslims of wordt hier toch geprobeerd de vrijheid van meningsuiting te beknotten en alle onwelgevallige onderwerpen onbespreekbaar te maken?

Mieke van Gerven, Amstelveen

Respect

Is de vrijheid van meningsuiting nou hetzelfde als de spot mogen drijven met een religieuze beleving? Humor is een groot goed, ironie kan ook nog zinvol zijn, sarcasme is al grimmig, maar spot is wat mij betreft niet toelaatbaar en ook onnodig.

Wij willen elkaar ook niet uitmaken voor rotte vis, ook al verschillen we stevig van mening. Kijk naar het huidige Amerika, als afschrikwekkend voorbeeld, zo willen wij toch niet met elkaar omgaan? Dus vrijheid van meningsuiting? Ja, maar graag wel met respect.

Charlotte Luijerink, Meppel

Smaak

Hoe vervelend het men ook ervaart, wereldwijd wordt met cartoons over alles, iedereen en elk onderwerp spot gedreven. Het wordt tijd dat islamisten dit gaan inzien en snappen dat niet alleen hun profeet, maar ook onder andere zijn tegenhanger de christelijke profeet Jezus in cartoons afgebeeld én bespot wordt.

Terreur is te veroordelen, cartoons zijn een kwestie van smaak. Laat de discussie over smaak maar doodbloeden.

Anneke Scholten, Kampen

Wijsheid?

Is de westerse opvatting van vrijheid van meningsuiting, ten koste van wat voor andere mensen heilig is, echt het toppunt van wijsheid dat onze cultuur kan opbrengen? Toen het leven van christenen nog werd beheerst door de Tien Geboden en Jezus’ boodschap van liefde voor alle naasten en Gods woord nog de waarheid was, was er niemand die het in z’n hoofd haalde Jezus te beledigen. Mensen probeerden goed te leven, zagen in hem hun hoogste voorbeeld en hielden van hem.

Zo is de situatie voor moslims nu en daarom is respect voor hun opvattingen op z’n plaats. Ik denk dat wij profeten nu kunnen ridiculiseren omdat wij de onze niet meer serieus nemen.

Franz Bonsema, Amsterdam

Geen rugdekking

Onderduiken herinnert mij aan de donkere dagen van de bezetting 1940-1945. In het geval van de ondergedoken leraar uit Rotterdam voorzie ik het volgende scenario: als de storm is geluwd, wordt deze man ontslagen onder druk van ­ouders die dreigen leerlingen van school te nemen. De directie zwicht en hij staat op straat met een omscholingsuitkering , want geen andere school durft hem in dienst te nemen.

Ondertussen hebben bonden en ­politici alleen maar gezegd dat het incident onaanvaardbaar is en daar zal het helaas bij blijven. Arme docent, geen rugdekking.

Paul Sikkema, oud-docent maatschappijleer, Oosterbeek

Knuffelende voetballers

Kan iemand nog een keer de sanitaire regels uitleggen aan de profvoetballers? De foto’s spreken bijna dagelijks boekdelen. Het is niet moeilijk te raden waarom covid-19-uitbraken welig tieren onder voetballers. Stop met het geven van handen en knuffelen na ieder doelpunt.

Bovendien hebben deze professionals een voorbeeldfunctie. Laat hen, als ­onderdeel van hun beroep, van elkaar afblijven. Dan kunnen ze wellicht ook vaker met een volwaardige selectie aantreden en ons vermaken in barre tijden.

Frederik Hes, Vogelenzang

Euthanasie

Bert Keizer is tegen euthanasie als de man of vrouw in kwestie niet meer weet waar het over gaat. Mijn demente moeder ondergaat regelmatig medisch handelen zonder dat zij weet waar het over gaat, en protesteert overal tegen. Ze wil geen pillen slikken, geen bloed laten prikken, geen steunkousen aan. Zij weet niet waar het over gaat.

Als haar behandeling om die reden gestopt wordt, zal zij ernstig lijden aan pijn, benauwdheid en angst. Demente personen weten niet waar het over gaat. Daarom hebben ze zorg nodig van mensen die dat wel weten.

Catrien Mesman, Den Haag

Lotje

Jaap Ter Haar schreef, alweer decennia geleden, boeken over het meisje Lotje dat in een dierentuin woonde. Die boeken lazen we destijds klassikaal, de ­individuele leesmomenten van de voorochtend waren nog niet echt doorgebroken. Ik was toen leerkracht en herinner me vooral de boeken waarin ze met haar aap Chimp talloze avonturen beleefde. Ik ben ervan overtuigd dat de dierenliefde van veel kinderen gestimuleerd werd door die boeken.

Daar moest ik aan terugdenken, toen ik het bericht las dat twee chimpansees, die erin geslaagd waren de vrijheid op te zoeken, zijn doodgeschoten. In de ­bekende dierentuin van Amersfoort nog wel, waar ze toch genoeg kennis behoren te hebben om de dieren op een ­andere wijze te overmeesteren.

Jaap Ter Haar zou zich in zijn graf ­omdraaien.

Gerard van de Laar, Zandvoort

Moeilijke woorden

Laatst viel mij tijdens het lezen van deze krant op, dat ik af en toe het woordenboek moest raadplegen om de betekenis van enkele woorden op te zoeken.

Soms zelfs meerdere malen binnen één artikel. Ze werden gebruikt alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Woorden zoals laureaat, dendrochronologie, de parabel van de necrofiele verjaardagsclown, affront, communis opinio, dociel, polemist, obligaat, tri­ëren, hallucinant, blasfemische gotspe, moyenne, schisma en dilettantisme.

Ik vraag mij af of er meerdere Volkskrantlezers zijn die dit ook zo ervaren. Als de krant echt een ‘Volks’ krant wil zijn, zou een korte toelichting zoals bij het woord scriba (secretaris) of een conventioneler taalgebruik de leesbaarheid ten goede komen.

Willem-Jan van Vliet, Zaltbommel

Virusontkenners

Lezer Wim Huisman schrijft dat hij nieuwsgierig is of coronabesmettingen bij virusontkenners vanwege hun risicogedrag meer voorkomen. Helaas valt die vraag niet te beantwoorden. De ontkenners laten zich niet testen, want ze krijgen immers geen corona, maar een ‘griepje’ of ‘stevige verkoudheid’.

Pas als ze met complicaties in het ­ziekenhuis belanden – en gelukkig overkomt dat slechts een kleine minderheid van de patiënten – zullen ze erkennen dat ze corona hebben, maar tegen die tijd zijn het allang geen ontkenners meer.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Meer over