Opinie

Kabinet ziet bij vaccinaties docenten in speciaal onderwijs over het hoofd

Maak haast met het vaccineren van docenten in het speciaal onderwijs, zowel voor hun eigen veiligheid als in het onderwijsbelang van leerlingen, betoogt Ronald Kamerman.

null Beeld Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Beeld Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Zorgen over leerachterstanden, het isolement van jongeren, hun ontwikkeling op de lange termijn, vraagstukken van vaccineren en het (her)openen van basis-, middelbaar en hoger onderwijs: demissionaire ministers Slob (Onderwijs) en De Jonge (Volksgezondheid) hebben het er maar druk mee. Want het (deels) openstellen van de scholen is prioriteit nummer één, zeggen ze. De avondklok is zelfs verlengd om zo versoepelingen, waaronder in het onderwijs, mogelijk te maken.

Die aandacht is terecht, maar intussen is er wel heel weinig aandacht voor het speciaal onderwijs. Maar ach, het gaat immers ook maar om zo’n 2 procent van alle leerlingen in het basisonderwijs en nog geen 4 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zou dat ook niet de reden zijn dat er zo weinig aandacht is voor deze leerlingen en het personeel in onze sector, vraag ik mij wel eens af.

Thuis- en afstandsonderwijs zijn praktisch onmogelijk voor deze leerlingen en daarom zijn de scholen voor speciaal onderwijs (SO) vanaf januari ook voor een groot gedeelte open. Mijn school is vanaf januari al voor 85 procent geopend. Helaas is het volledig openen van de school onmogelijk.

De regering vindt het onderwijzend personeel ongelooflijk belangrijk en cruciaal, want voor deze groep is het mogelijk om je met voorrang te laten testen en sneller een uitslag te krijgen. Maar hoe snel dit ook gaat... Dagelijks zijn er collega’s afwezig die getest worden of op een testuitslag wachten. Hierdoor is er dus dagelijks een probleem om de school te bemensen met voldoende competent personeel, en is een volledige opening nog niet mogelijk.

Agressie of psychose

Veel van de speciaal onderwijs leerlingen zijn woonachtig in woonvormen en maken na schooltijd gebruik van gespecialiseerde opvang en gaan naar zorginstellingen. Heel terecht, want het gaat hier immers ook om een groep waarin soms sprake kan zijn van agressie of een psychose, en een groot aantal van deze jongeren is afhankelijk van fysieke hulp bij eten, drinken en toiletgang. Nabijheid is een essentiële behoefte voor een aantal leerlingen om tot ontwikkeling te komen. En 1,5 meter afstand houden is dus veelal niet mogelijk.

Eigenlijk hebben we het hier over een groep jongeren die 24 uur lang afhankelijk is van een professionele omgeving. In mijn ogen is het heel terecht dat deze begeleiders al gevaccineerd zijn en beschermd worden. De begeleiders in de woonvormen, zorginstellingen en zorgboerderijen zijn inmiddels al gevaccineerd of weten wanneer zij hun prik zullen krijgen.

Schooluren

Echter, het bevreemdt mij dat er geen aandacht en zorg is voor het onderwijspersoneel die met exact dezelfde jongeren werken gedurende de schooltijden van 8.15 tot 15.15 uur. Hoeft deze groep niet beschermd te worden, of kan je tijdens schooluren soms geen corona oplopen?

Heel bijzonder vind ik het dat deze mensen, die dagelijks met deze doelgroep moeten werken, nog niet zijn gevaccineerd. De school sluiten, leerlingen naar huis sturen, of het werken neerleggen zijn geen opties en geen oplossingen. Mijn collega’s doen hun werk en bieden aan deze kwetsbare leerlingen onderwijs, dat vind ik zeer knap en prijzenswaardig. Maar dat de beide ministers deze groep vergeten, dat vind ik onbegrijpelijk en doet mij veel verdriet.

Ronald Kamerman, directeur van de Mackayschool (speciaal onderwijs met een SO- en VSO-afdeling voor leerlingen van 4 tot 20 jaar) in Meppel

Meer over