OpinieInvesteringsfonds

Kabinet, waak bij investeringsfonds voor doodzonde

Het nieuwe investeringsfonds past in een Keynesiaanse traditie, aldus econoom Rob de Brouwer. Volgens hem is dat positief, maar moet het kabinet daarbij wel alert zijn op één gevaar.

Rob de Brouwer
Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) voor aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant
Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) voor aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen.Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Er komt een investeringsfonds. Op de golven van de negatieve rente kunnen miljarden worden geleend en vervolgens geïnvesteerd in duurzame economische groei. Investeren met financiering vanuit staatsleningen is een teruggang naar een oud model, het onderscheid tussen de gewone dienst en de kapitaalsdienst, en een mogelijke terugkeer naar de gulden financieringsregel. Dit houdt in dat lopende inkomsten, zoals belastingen en accijnzen, de lopende uitgaven, zoals overheidsconsumptie en overdrachtsuitgaven, bekostigen, en dat overheidsinvesteringen worden gefinancierd uit leningen. Economen grijpen in dit debat terug op het Harrod-Domar-model dat economische groei verklaart vanuit besparingen en kapitaalproductiviteit, een door en door Keynesiaanse theorie. Harrod-Domar is vanaf de jaren tachtig weggevaagd door het neo-liberalisme.

Opvallend dat er nu vanuit de overtuiging dat alleen overheidsingrijpen onze sterke economische positie op lange termijn kan handhaven, een draai wordt gemaakt in de richting van Keynes. Mij hoor je niet klagen. De overheid is veel belangrijker dan neoliberalen denken. Er is slechts één gevaar: straks wordt de opbrengst van die gratis staatsleningen mogelijk consumptief gebruikt, een doodzonde in termen van de gulden financieringsregels. Het is verstandig als het kabinet die vluchtweg blokkeert.

Rob de Brouwer, Den Bosch

Meer over