ingezonden brieven

Je hoeft geen glazen bol te hebben om te kunnen voorspellen dat de papieren krant gaat verdwijnen

De lezersbrieven van dinsdag 22 februari.

Redactie
De drukkerij van de Volkskrant in Amsterdam. Beeld Pauline Niks
De drukkerij van de Volkskrant in Amsterdam.Beeld Pauline Niks

Brief van de dag

Realistisch sfeerartikel van Marieke de Ruiter over het tekort aan krantenbezorgers. Niet niks: 1,2 miljoen bezorgklachten bij DPG in het laatste half jaar. De échte oplossing voor dit probleem is: ‘papieren’ klanten systematisch bewegen over te stappen op een digitaal abonnement. Leveringszekerheid (elke ochtend stipt om vijf uur), extra content, logischerwijs goedkoper en je krant ook kunnen lezen wanneer je elders in Nederland bent of in verre buitenlanden. Vergeet bovendien het milieuaspect niet: het scheelt dagelijks tonnen aan papier, honderden liters aan vervuilende inkt en vermijdbare recyclingskosten.

Ik gun elke bezorger diens baan, maar er is volop alternatief werk in deze tijd. En je hoeft geen glazen bol te hebben om te kunnen voorspellen dat de fysieke krant uiteindelijk gaat verdwijnen. Net zoals dat gebeurd is met de telex, de rekenliniaal en de schillenboer.

Ludo Grégoire, Leiden

Naast elkaar

Juist de man waarvan het selectief geheugen hem te pas en te onpas in de steek laat als het hem even niet uitkomt, roept op om naast elkaar te gaan staan. Goed idee Naast wie zullen we gaan staan, Mark Rutte?

Naast de toeslagenouders, die nog steeds niet gecompenseerd zijn en waarvan het leven over is? Naast de Groningers, die nog steeds geen compensatie hebben voor de gevolgen van de gaswinning? Naast al dat zorgpersoneel, dat er consequent geen hogere salarissen bij krijgt? Naast het onderwijzend personeel, dat al jaren de werkdruktouwtjes aan elkaar moet knopen?

Mark Rutte, als jij nou eens eerst laat zien dat je naast de oppositiepartijen in de Tweede Kamer gaat staan en aangedragen oplossingen voor deze crises aan een meerderheid helpt, dan heb je recht van spreken. Dit is verkiezingsretoriek en volstrekt ongeloofwaardig.

Frank Vissering, Meerstad

Bingo

Invasie, militaire activiteit bij grenzen, invloedssfeer, corridor verdedigen, separatisten, oorlog, escalatie, beschietingen , uitlokking, en ga zo maar door. Woorden die je leest in de Volkskrant van maandag 21 februari 2022, maar je zou er bingo mee kunnen spelen uit een krant van begin september 1939.

Len Koetsier, Groningen

Bufferstaten

Terecht constateert Arie Elshout dat door toedoen van de Russische president Poetin de geschiedenis terug is in Europa. Voordat we een term als ‘Finlandisering’ afstoffen is het misschien wel goed om stil te staan bij onze eigen ervaringen.

Na de Napoleontische tijd vonden de Europese mogendheden het wijs om tussen de bij Waterloo verslagen Fransen, de Britten en de Pruisen een neutrale bufferstaat in te richten: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Door toedoen van een autoritaire vorst ging dat niet lang goed (1815-1830).

In dezelfde tijd ontstond Neutraal Moresnet, een ministaatje met kaarsrechte grenzen ten zuiden van Vaals, gelegen rond een rijke zinkgroeve waar zowel koning Willem I als zijn Pruisische evenknie op aasden. België trok uiteindelijk in 1920 aan het langste eind. Het kunstmatige Vierlandenpunt werd een Drielandenpunt, maar de Viergrenzenweg bestaat nog wel.

De moraal van dit verhaal: neutrale bufferstaten zijn tekentafelconstructies van grootmachten. Om die reden zijn ze op lange termijn niet levensvatbaar. Als Europa zijn eigen waarden serieus neemt, moet het erop aansturen dat de Oekraïners hun eigen toekomst kunnen bepalen.

Armand Leenaers, Heerlen

Herindeling

Bij de analyses van de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt soms een pregnante factor vergeten: de herindeling. In ons voormalige dorp telden alle stemmen altijd voor de volle honderd procent mee. Nu we na een onverschillige hamerslag van de Tweede Kamer aan de grote stad zijn weggegeven, is onze hele gemeente (voorheen vier dorpen waarin de meerderheid van de 20 duizend inwoners tegenstemde) gedegradeerd tot een buitenwijkje waarover ‘onze’ burgemeester meteen in de pers liet weten dat we niet zo moeten zeuren en dat ‘de liefde wel van twee kanten moet komen’.

Maar de hondenbelasting is nu de hoogste van Nederland, de ozb ging omhoog met 35 procent en de afvalstoffenheffing met 75 procent. Serieuze investeringen worden niet meer gedaan, want de grote stad bleek achteraf slinks verzwegen miljoenentekorten te hebben. Het voormalige dorp, zo blijkt nu uit alle cijfers, wordt uitgeknepen om de financiële problemen van de stad op te lossen: modern kolonialisme dus.

Van inspraak is allang geen sprake meer, want lokale dorpspartijen kunnen getalsmatig geen deuk meer in een pakje boter slaan. Ik vermoed dat er veel geherindeelden zijn die grote vraagtekens zetten bij het nut van stemmen in dit anti-feest van lokale democratie.

Trees Roose, Haren

Wilt u reageren op een brief of een artikel? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar brieven@volkskrant.nl

Meer over