Ingezonden brieven

Is vuurwerk nou ‘rechts', of ‘links'? Dit vinden Volkskrant-lezers van een permanent verbod

Bij de jaarwisseling werd ondanks een verbod opvallend veel vuurwerk afgestoken. Inmiddels lijken de geesten rijp voor een permanent verbod. Veel burgemeesters willen dit, en nu ligt er ook een wetsontwerp van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Veel Volkskrant-lezers lijken met zo'n verbod in te stemmen, maar er zijn ook kritische kanttekeningen.

Redactie
Vuurwerk en brandjes tijdens de nieuwsjaarsnacht. Beeld Joris van Gennip
Vuurwerk en brandjes tijdens de nieuwsjaarsnacht.Beeld Joris van Gennip

Draagvlak

Volgens het hoofdredactionele commentaar vraagt het vuurwerkverbod slechts tijd om er aan te wennen. Nu ben ik een groot voorstander van maatregelen, die veiligheid en gezondheid in de samenleving vergroten. Volgens de overheid zou dit ook het achterliggende motief zijn voor het verbod om zelf vuurwerk af te steken. Vanuit het besef, dat het afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling een ingeburgerde traditie is, zou je er ook voor kunnen zorgen, dat de overheid gaat handhaven op het verbod van illegaal en vaak gevaarlijk vuurwerk.

Leg je als overheid dan toe op het geven van goede voorlichting over veilig en verantwoord gebruik van legaal vuurwerk. Om mensen bij een jaarwisseling alles te ontzeggen wat een jaarwisseling nog enigszins leuk en gezellig maakt, is bij voorbaat vragen om moeilijkheden. Als overheid moet je geen algeheel vuurwerkverbod opleggen als hiervoor in de samenleving geen breed draagvlak aanwezig is. Bij voorbaat weet je dan, dat zo’n verbod niet te handhaven is, maar dat het vooral agressie en ongehoorzaamheid oproept. Dat is vooral wat we hebben kunnen waarnemen bij de jongste jaarwisseling.

Herman de Muinck, Zuidlaren

Chamapgne

GroenLinks en de PvdD komen met een wetsvoorstel om consumentenvuurwerk definitief te verbieden. Dat mag natuurlijk maar dan graag met eerlijke argumenten. Nu stelt Jesse Klaver dat met 1.300 vuurwerkslachtoffers de eerstehulpposten overstromen. Het is daar druk ja, rondom de jaarwisseling, maar dat komt voor een flink deel ook door alcohol- en drugsgebruik. Het is die periode overigens niet veel drukker dan in een weekend met volop amateurvoetbal dus ‘overstromen’ is overdreven.

Ook de relatie tussen vuurwerk en hulpverleners die aangevallen worden (een tweede argument van Klaver) ontgaat me. Bij het ‘glas champagne’ waar hij over spreekt (en de alcohol daarin) snap ik dat dan weer wél.

Niek van Dijk, Amsterdam

Knallen maar!

Als er ooit een moment was om een permanent vuurwerkverbod in te stellen, dan is het nu wel. Zou je denken, helemaal nu het zoveelste kabinet Rutte zijn opwachting maakt en rept van een breuk met het Oude Denken. GroenLinks en de Partij voor de Dieren nemen alvast een voorschot op die daadkracht en dienen een wetsvoorstel in deze richting in. Het zou ook tijd worden, na al die jaarlijks terugkerende ellende met vuurwerkslachtoffers rond de jaarwisseling.

Dus wat doen CDA en VVD? Precies, zo snel mogelijk achter de kar gaan hangen, de VVD omdat een verbod niet in het liberale straatje past, en het CDA omdat, nou ja, dat weten de brave christen-democraten eigenlijk niet precies. Daarmee dreigen deze twee partijen meteen al te zakken voor de eerste de beste vuurproef waaraan de oppositie het kabinet onderwerpt. Dat belooft nog wat voor de komende drie jaar. Knállen maar.

Koos Tiemersma, Drachten

Kosten

Ziektekostenverzekeraars kunnen een permanente en vaste vuurwerktoeslag op de ziektekostenpremie instellen voor personen die ziektekosten naar aanleiding van vuurwerk claimen. Daarmee betalen ze dan voor de rest van hun leven mee aan de kosten. Een kleine verhoging voor lage kosten, een grotere verhoging voor grote kosten. Met dat premierisico zullen meer mensen voorzichtiger zijn, inclusief de kijkers en toejuichers.

Sjoerd Nienhuys, Hilversum

Heel gewoon

Laten we nu eens ophouden te doen of vuurwerk iets is voor de jaarwisseling. Zeker, dan is het geknal het hevigst (hier leek het wel oorlog), maar ik hoor het hele jaar door vuurwerkgeknal. Soms schrik je er midden in de nacht van wakker. Het wordt ook steeds normaler om bij een verjaardag of ander feestje vuurwerk af te steken. Bij voetbalwedstrijden lijkt het al heel gewoon. En dan heb ik het nog niet over vuurwerk gooien naar politie en hulpverleners. Laten parlementariërs die tegen een verbod stemmen om vuurwerk aan particulieren te verkopen, zich afvragen of ze al deze ellende in stand willen houden.

Bert Buitink, Sint Pancras

Rechts

Rechts Nederland is onder aanvoering van de partij Voor Vrijheid en Democratie (VVD) en Partij voor de Vrijheid (PVV) principieel tegen een vuurwerkverbod. Gaan Rutte en Wilders dat samen uitleggen aan de ouders van die kinderen die de jaarwisseling niet of gewond hebben overleefd?

Hans Nagtegaal, Bussum

Truus te Winkel schrijft dat het vuurwerkverbod niet hoeft te worden ingesteld, omdat het niet gehandhaafd kan worden. Waar komt toch het idee vandaan dat wat niet goed te handhaven valt, ook niet als regel gesteld moet worden? We stellen al eeuwen lang als regel dat je niet mag stelen en moorden. Desondanks wordt er elke dag veel gestolen en gemoord. We hebben het bij herhaling nodig om te weten wat in deze maatschappij hoort en/of ongewenst is. Ook als we dat niet kunnen handhaven.

Ben Hamerling, Beuningen

Handhaving

Het is een loffelijk streven van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om te komen tot een permanent vuurwerkverbod. De laatste twee jaar hadden we ook een vuurwerkverbod. Gezien de hoeveelheid vuurwerk die toch is afgestoken, vraag ik me af wat het effect zal zijn van een permanent verbod. Als er geen flankerend beleid aan gekoppeld wordt, heeft het in mijn ogen niet veel zin.

Alleen als er een forse uitbreiding van toezicht en handhaving aan vast geknoopt wordt is er een kans dat het doel van het verbod op vuurwerk behaald gaat worden. Ik zou Klaver en Ouwehand dan ook dringend willen adviseren in of naast hun wetsvoorstel ook daarbij benodigde handhaving te regelen. Die handhaving is ruwweg van half januari tot oktober niet of nauwelijks nodig voor het vuurwerkverbod, maar ik twijfel er geen moment aan dat de mensen die aangenomen worden dan meer dan voldoende werk zullen hebben. Denk alleen al aan het invullen van de gaten bij wijkagenten.

Albert Willem Knop, Horn

Meer over