CommentaarVreugdevuren Den Haag

Is het tijd voor een regulering van alle Oud en Nieuw-festiviteiten?

In Duindorp is te zien hoe lastig het is om te breken met rituelen die lang werden getolereerd.

Rennen om de vuurregen te ontwijken op de boulevard van Scheveningen. Beeld Dick Teske
Rennen om de vuurregen te ontwijken op de boulevard van Scheveningen.Beeld Dick Teske

Voor sommige inwoners van de Haagse wijk Duindorp lijkt het heel vanzelfsprekend: avond na avond trekken zij brandschattend door hun buurt als reactie op het besluit van de gemeente om – wijs geworden door de ervaringen van de laatste nieuwjaarsnacht – de zogenoemde vreugdevuren vergaand beteugelen. Het feit dat, vaak jeugdige, Duindorpers hieraan de legitimatie ontlenen om vernielingen aan te richten, is even verontrustend als het feit dat buurtgenoten begrip zeggen te hebben voor dit gedrag. Zij hebben het ritueel opgewaardeerd tot traditie, en tradities mogen met alle middelen worden verdedigd.

Het is zeker zo dat de gemeente Den Haag met betrekking tot de vreugdevuren ingrijpend van koers is veranderd. Lange tijd verkoos ze grote vuren op het strand boven de talloze spontane brandjes die de jaarwisseling in veel Haagse wijken ooit kenmerkten. Sterker: ter beteugeling van de oncontroleerbare uitbundigheid, faciliteerde de gemeente de bouw van brandstapels – die in dit permissieve klimaat elk jaar hoger en gevaarlijker werden. Na de vonkenregen die Den Haag tijdens de laatste jaarwisseling trof, stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid vast dat de rol van medeorganisator onverenigbaar was met die van toezichthouder.

De gemeente – onder aanvoering van een nieuwe burgemeester (ad interim) – heeft dus gekozen voor een eenduidige rol: die van toezichthouder. En in die hoedanigheid heeft ze bepaald dat het nieuwjaarsritueel niet op de oude voet kan worden voortgezet. Daarvoor heeft ze heel goede redenen gehad. Van de rellen in Duindorp zou dan ook geen aanmoediging mogen uitgaan om de bewoners tegemoet te komen.

Den Haag moet nu de bittere consequentie aanvaarden van het feit dat te lang een ritueel is getolereerd waarvan jaren geleden al kon worden vastgesteld dat het bij aanlandige wind grote risico’s met zich meebracht. Bij die vaststelling zou het niet moeten blijven: misschien is nu de tijd aangebroken voor een regulering van alle festiviteiten rondom Oud en Nieuw. Niet alleen in Den Haag, maar overal in Nederland. Want vrijwel nergens is de jaarwisseling nog een feest voor iedereen.

Meer over