Columnmax pam

In Denemarken is alles beter

null Beeld -
Beeld -
Max Pam

Het belangrijkste sportnieuws van het afgelopen weekend was ongetwijfeld de 5-4 nederlaag van de Nederlandse curlingmannen tegen Denemarken. In het olympisch kwalificatietoernooi, dat in Leeuwarden werd gehouden, waren de Denen nipt te sterk voor de onzen.

Het was hartverwarmend dat miljoenen Nederlanders aan de buis waren gekluisterd voor deze sympathieke sport, die in alle opzichten duurzaam is. Een ijsbaantje en wat glad geslepen stenen, meer heb je er eigenlijk niet voor nodig. Je kunt het zelfs beoefenen op een bevroren meertje, terwijl je longen een gezonde buitenlucht inademen. Als je geluk hebt, is het helemaal stil om je heen.

Sympathiek is ook dat de Nederlandse beoefenaren van de edele curlingsport in St. Hippolytushoef, Vianen of Rolde wonen en dat zij gewoon in Nederland belasting betalen. Het is daarenboven bijzonder fijn dat de curlingmannen, ondanks hun nederlaag, in hun geboortestad of dorp worden gehuldigd.

Ook dit keer waren de Denen weer net te sterk. Dat gebeurt telkens opnieuw, dus het moet wel een patroon zijn. Wij Nederlanders lijken erg op de Denen, maar steeds zijn ze ons te vlug af. Mijn bewondering voor de Denen is gegroeid met de jaren en sinds lange tijd pleit ik ervoor om een parlementaire commissie naar Denemarken te sturen teneinde uit te vogelen hoe ze dat toch steeds voor elkaar krijgen.

Mind you, de Denen doen het allemaal zonder dwang, maar toch staat het vertrouwen in de overheid daar nog recht overeind, heel anders dan in Nederland. Misschien komt het omdat Knoet de Grote (994-1035), ondanks zijn naam, het belang van de rechtsstaat al had begrepen. Het is niet voor niets dat de Håndfæstning uit 1281 algemeen wordt beschouwd als de eerste Grondwet van Europa.

Opmerkelijk vond ik het bericht dat Inger Støjberg, de Deense oud-minister voor immigratie, tot twee maanden cel is veroordeeld, omdat zij tijdens haar ministerschap niet alleen het parlement heeft voorgelogen, maar ook maatregelen heeft genomen die in strijd zijn met de Deense wet. Ze heeft asiel zoekende echtparen gescheiden ondergebracht. Dit bericht is zo buitengewoon, omdat het parlement waaraan zij verantwoording dient af te leggen er toch met de neus bovenop moet hebben gezeten. Ik ken de Deense situatie niet goed, maar in zo’n geval zou je verwachten dat ook een groot deel van de (voormalige) parlementariërs naar het gevang moet.

Daarnaast vraag ik mij af of je zo’n soort hoofdelijke aansprakelijkheid ook kunt transplanteren naar de Nederlandse politiek. In Nederland zijn bijvoorbeeld zo’n 30 duizend handtekeningen verzameld om aangifte te doen tegen Hugo de Jonge vanwege diens opmerkingen over ongevaccineerden. De actie wordt geleid door advocaat Krispijn, die al eerder voor coronawappies in de bres is gesprongen. Dus veel kans geef ik hem niet, maar stel nu eens dat het Openbaar Ministerie de klacht ontvankelijk verklaart en dat het tot een serieuze rechtszaak komt.

In het verlengde van die mogelijkheid doemen allerlei visioenen op. Zo heeft de Hoge Raad in de Urgenda-zaak uitgesproken dat de Nederlandse staat gehouden is om bepaalde klimaatdoelen te halen. Het zal evenwel niet de eerste keer in de geschiedenis zijn dat onze overheid in gebreke blijft ten aanzien van wat zij zichzelf heeft voorgenomen. Dat kan zijn door eigen schuld, maar ook door omstandigheden van buiten. Mocht zo’n (hypothetisch) geval van verzaking werkelijkheid worden, dan zou het in uiterste consequentie tot een rechtszaak en zelfs tot een veroordeling kunnen leiden.

Ziet u het voor u: de minister-president van ons land op zijn Koga-fiets naar de bunker, veroordeeld, in de boeien geslagen en met de boevenwagen naar de gevangenis. En wat zwaait voor de premier, kan ook zwaaien voor andere bewindslieden. Ministers die liegen of geen actieve herinnering hebben aan iets dat in het verleden misging, zeilen geen rustige toekomst tegemoet.

In Denemarken komt zo’n zaak slechts eens in de dertig jaar voor. Zodoende hebben de Denen nog voldoende vertrouwen in hun politieke instituties, wat in ons land aanzienlijk minder het geval schijnt te zijn. Het Deense toverwoord luidt: duidelijkheid. Bier is daar nog gewoon bier, køkkenmøddinger nog gewoon køkkenmøddinger en als een Deense viroloog in de geest van Søren Kierkegaard beweert dat het verstandig is je te laten vaccineren, dan doen Denen dat, niet omdat Knørre Knørreson het zegt, of de een of andere pipo, maar omdat de Denen zich laten leiden door de wetenschap. En door de politiek.

Daarom gun ik de Denen van harte hun succes bij curling. Dat in het Deense curling af en toe wordt valsgespeeld en dat iemand die acht jaar lang alles wint bij de laatste steen wordt teruggezet om ook eens het kampioenschap aan een ander te gunnen, neem ik graag op de koop toe.

Meer over