In 1970 was Paradiso rood, wit en blauw: die blije kleuren werden geassocieerd met verdovende middelen

De ingezonden brieven van dinsdag 27 maart.

Paradiso in rood, wit en blauw. Beeld RV - Adri-Hazevoet-1970
Paradiso in rood, wit en blauw.Beeld RV - Adri-Hazevoet-1970

Brief van de dag: blije kleuren

Vrijdag 23 maart werd in deze krant aandacht besteed aan vijftig jaar Paradiso met een mooie foto van Adri Hazevoet: Paradiso gezien vanaf het Leidseplein (1970).

In dat jaar was er meer aan de hand. De foto van Hazevoet liet niet zien hoe het gebouw er in 1970 uiteindelijk uitzag. In grote blokken opgeschilderd in rood, wit, blauw en andere krachtige kleuren. Ik vermoed dat het een ontwerp van Fred Wessels was.

Een jury nomineerde deze kleurstelling voor de Sikkensprijs. De directie van Sikkens nam het advies van de jury niet over. Ze was bang voor de associatie van blije kleuren met verdovende middelen. Ik was na deze afwijzing nog geen dag in dienst of ik werd overvallen door belangstelling van de internationale pers, waarbij ik moest uitleggen dat recreatief gebruik van marihuana niet meteen leidt tot een heroïnespuit in de ader.

Pim Fenger, Paradiso-directeur 1970-1972

Waar blijft mannelijk naakt?

Ik erger me aan het feit dat de Volkskrant überhaupt aandacht besteedt aan porno en erotiek (Sir Edmund, 24 maart). Maar dat terzijde.

Zoals altijd wordt met ‘erotiek’ bedoeld: naakte vrouwen. Het artikel wordt dan ook geïllustreerd met foto’s van halfnaakte vrouwen en zoals altijd is de (mannelijke?) redactie niet preuts in het tonen van dit beeldmateriaal. Het is blijkbaar heel normaal dat met ‘naakt’ vrouwelijk naakt wordt bedoeld. Ergens wordt ook de ‘nieuwe preutsheid’ vermeld, die blijkbaar het tonen van vrouwelijk naakt betreft.

Graag zou ik eens willen lezen over de altijd al en alom aanwezige preutsheid ten opzichte van mannelijk naakt. Op de een of andere manier is dit nog steeds een taboe. Waarom niet een keer een lekkere blote pik in beeld? Erotiek gaat toch over seks? De mannelijke helft blijft vooralsnog buiten beeld, behalve als er een mening wordt gevraagd. Dan blijft juist de vrouwelijke helft buiten beeld.

P. Boer, Rotterdam

Cees Schelling

In de rouwadvertentie waarmee de FNV Cees Schelling, voormalig voorzitter van de Voedingsbond, herdenkt (26 maart) las ik deze passage: ‘Hij stond voor een strijdbare vakbeweging die de tweedeling in de maatschappij hoorde te bestrijden.’

Hoorde?

Paul van Tongeren, Naarden

Misofonie

Interessant interview met de psychiater Arjan Schröder (Wetenschap, 26 maart). Opvallend vind ik dat het over geluiden gaat die door personen worden voortgebracht, en niet over het geluid van de wind door de bomen, of de auto’s op de snelweg. Zou misofonie een verkapte uiting van intolerantie kunnen zijn? ‘Blijf met je geluid uit mijn omgeving.’ En dat kan natuurlijk weer een gevolg zijn van overprikkeling.

André H. Ligthart Schenk, Winsum (Groningen)

Brede linkse belofte

Uw commentator Martin Sommer meent (Ten eerste, 23 maart) dat de brede linkse belofte is verpieterd en denkt dat aan te tonen door te wijzen op het verlies van PvdA en SP bij de raadsverkiezingen van woensdag. Hij moet dan nog wel even de winst van GroenLinks verklaren. Dat kost hem geen moeite: van GL en D66 maakt hij één pot nat van individualisten, gericht op de eigen rechten in plaats van op het collectief. En met zijn verwijzing naar de verliezen van de sociaal-democratie in het buitenland vergeet hij gemakshalve Bernie Sanders en Labour.

Of het nou komt door nostalgie, teleurstelling of gewoon eigenwijsheid weet ik niet, maar Sommer ziet helaas al jarenlang de werkelijkheid niet meer. GL heeft zich onder Van Ojik en Klaver ontwikkeld tot een moderne, radicaallinkse en groene variant op de aloude sociaal-democratie, die in tegenstelling tot D66 juist strijdt tegen marktwerking en economisme en zoekt naar collectief gerichte oplossingen in plaats van alles van de individuele ontplooiing te verwachten.

Onder aanvoering van GL kunnen de centristische sociaal-democraten (PvdA) en de simplistische, opportunistische sociaaldemocraten (SP) met drie partijen uitgroeien tot de brede linkse belofte. Elk met een eigen rol. Samenwerken is de boodschap en dat gebeurt! Zelfs de PvdA zal geleerd hebben dat het isoleren van de bondgenoten contraproductief is.

Hans Boer, Groningen

Afrin

In 2014 vluchtte ik naar Nederland.

Op 20 februari 2018 begon Turkije de luchtaanval op Afrin in Noord-Syrië. De Koerden hebben de wereld beschermd tegen IS, nu worden we door iedereen in de steek gelaten. Ik lees bijna niets in de krant over de verschrikkelijke situatie daar en zie er ook geen foto’s van.

Ik heb familie in Afrin. Er worden daar de ergste misdaden gepleegd. Onder de Turken bevinden zich ook veel IS-mensen. Ze maken alles kapot, ze stelen en ze doden mensen, kinderen en dieren. Ze bezetten het land en verjagen de Koerden.

Tolien Mohamad, Heemstede

Immigrantenkinderen

Vorige week nog werd de vraag gesteld waar die forse winst van Denk vandaan kwam. De Engelse pers geeft nu na de door ons verloren voetbalwedstrijd onbedoeld en ongevraagd misschien wel het goede antwoord. Ze stelt de vraag hoe het komt dat ‘Belgische, Duitse en Franse voetballers met twee paspoorten ervoor kiezen het land waar ze wonen te vertegenwoordigen, terwijl Hollandse immigrantenkinderen uit willen komen voor het land van herkomst’ (Sport, 26 maart). De vraag stellen, is hem beantwoorden. De verbinding met Nederland is blijkbaar minder dan met het land waar hun wortels liggen.

Jan Tolsma, Genève

Meer over