Columnmax pam

Ik zie niet voor mij hoe ik mij met ongevaccineerden kan verbinden. Het liefst kom ik helemaal niet bij ze in de buurt

Max Pam columnist artikel Beeld -
Max Pam columnist artikelBeeld -
Max Pam

Twee weken geleden gaf ik de oplossing voor het fenomeen van de steeds oplopende besmettingen, dat ons dagelijks leven in zijn greep houdt. Geef ongevaccineerden gratis toegang tot speciale festivals, voetbalwedstrijden (in aparte vakken) en andersoortige bijeenkomsten, zodat zij elkaar besmetten en antistoffen opbouwen. Verder in de ziekenhuizen wel gewoon achter in de rij aansluiten. Het was een oplossing met een satirische ondertoon, die duidelijk wilde maken hoe en waar de verantwoordelijkheden liggen als mensen zich niet willen laten vaccineren.

Uiteraard brak op Twitter het commentaar los. Dat ging meestal over mijn leeftijd, of over mijn vermeend lidmaatschap van de NSB. De heer Dick Ultee, liefhebber van oude Amerikaanse auto’s, plaatste een filmpje waarop iemand een ander met een paar vuistslagen in elkaar wil slaan, hetgeen hij mij kennelijk ook toewenste. Zelfs Marianne Zwagerman, het klepperend putdeksel van De Telegraaf, bemoeide zich ermee. Als dor hout had ik te lang in quarantaine gezeten, vond ze.

Maar er waren ook wat meer serieuze commentaren. Zo stond in de Volkskrant een stuk van Femke Atsma, epidemioloog en methodoloog aan het Radboudumc te Nijmegen. Ze vond mijn column ‘polariserend’ en ‘weinig verbindend in het publieke debat’. Verder denkt ze dat nog veel winst te behalen is met meer informatie. Als er ondanks alles mensen overblijven die de vaccins niet willen, dan geeft het geen pas hen uit te sluiten en alleen aan hen beperkende maatregelen op te leggen. Wel vindt mevrouw Atsma dat ongevaccineerden hun verantwoordelijkheid moeten nemen door zich regelmatig te laten testen – alsof dat geen beperkende maatregel is.

Laat ik eerst ingaan op haar argument dat er betere informatie moet komen. De pandemie duurt nu al ruim anderhalf jaar en de informatie is overweldigend geweest. In bijna elk nieuwsprogramma, in elke talkshow ging het erover en nooit eerder heb ik zoveel virologen en andere deskundigen op de televisie gezien. Ook de kranten stonden vol over het onderwerp. De lezers van de Volkskrant hebben met de onvolprezen Maarten Keulemans al helemaal niets te klagen. Wie na het informatiebombardement van anderhalf jaar nog niet overtuigd is van de voordelen van vaccineren, wordt dat ook niet meer.

Natuurlijk blijft het soms tasten, want alles verloopt via voortschrijdend inzicht, maar een betere bron dan wetenschappelijk onderzoek is er niet. Intussen zullen er altijd mensen blijven die in pseudografieken van Thierry Baudet geloven. Het is vooral uit electorale overwegingen dat politici net doen alsof de houding van ongevaccineerden uit de Bible Belt, of van waar dan ook, van een hoog moreel gehalte is. Dat is zij niet. Je ziet ook: wanneer ongevaccineerden ergens in een rij gaan staan, dan is dat niet omdat zij ineens beter geïnformeerd zijn, maar omdat dreigt dat zij zonder een QR-code de cafés en de restaurants niet meer in kunnen. Enige dwang helpt, zoals bij een rood stoplicht dat je aanmaant om op de rem te gaan staan.

En dan het verwijt niet verbindend te zijn. Ik zou hier gemakkelijk op kunnen antwoorden dat het niet de taak van een journalist of een columnist is om te verbinden. Hij of zij heeft meer de taak om de werkelijkheid te beschrijven zoals hij die ziet, ook al is die soms onaangenaam en weinig verbindend. Naar mijn gevoel heeft dat hele verbindingsideaal iets banaals, omdat het in wezen voortkomt uit een onvermogen om met elkaar van mening te verschillen. Het probleem van het debat ligt erin dat de argumenten van de voor- en tegenstanders niet gelijkwaardig zijn. Die van de voorstanders van vaccinatie zijn objectief gewoon veel beter.

Concreet zie ik ook niet voor mij hoe ik mij met al die ongevaccineerden kan verbinden. Het liefst kom ik helemaal niet bij ze in de buurt, uit angst dat zij mij besmetten. Natuurlijk, ik kan naar ze luisteren en naar hun argumenten, maar als ik die onzinnig, onverantwoordelijk en zelfs verwerpelijk vind, wat dan? Bij zo iemand als die Wybren van Haga, met zijn opportunistische praatjes, zou ik niet eens in de auto willen zitten. Moet ik mij dan met zijn volgelingen gaan verbinden?

Punt is ook dat de ongevaccineerden helemaal niet worden uitgesloten. De gevaccineerden roepen juist: ‘Kom bij ons, doe met ons mee!’ De ongevaccineerden sluiten zichzelf uit, meestal met behulp van verkeerd begrepen statistieken en onzinnige redeneringen, met als onbedoelde bijvangst dat de pandemie daardoor juist nog langer gaat duren.

Het virus haalt het slechtste naar boven. Het plotseling opduiken van een hernieuwd voetbalvandalisme kan niet los worden gezien van de pandemie en met die supporters zou ik mij ook niet graag verbinden. Ik pleit voor straffere overheidsmaatregelen, anders kan dit stukje over drie maanden zo weer in de krant.