OpinieLezersbrieven

Iets meer bescheidenheid op Prinsjesdag zou Máxima passen

De ingezonden lezersbrieven van donderdag 20 september.

Koningin Maxima zwaait naar toeschouwers vanaf het balkon van Paleis Noordeinde. Beeld HH
Koningin Maxima zwaait naar toeschouwers vanaf het balkon van Paleis Noordeinde.Beeld HH

Brief van de dag: Paleisrevolutie?

In de Toonrede ontbreekt iedere toespeling op een paleisrevolutie, maar als je naar de beelden van bijvoorbeeld de balkonscène kijkt, lijkt het er haast op dat inmiddels niet de koning maar de koningin de dienst uitmaakt. Als eerste verschijnt koningin Máxima in volle glorie op het balkon en als het zwaaien haars inziens genoeg is, geeft ze het sein van vertrek. De andere leden van de koninklijke familie volgen.

Dat koningin Máxima een opvallende en mooie verschijning is, is voor velen leuk om te zien. Een iets bescheidener performance op met name Prinsjesdag zou echter voor het beeld van de constitutionele monarchie beter zijn, denk ik.

De kranten zouden er bol van gestaan hebben als prins Claus indertijd op een vergelijkbare wijze op Prinsjesdag de regie zou hebben gepakt. Ondenkbaar toch?

Tamar Disselkoen-Van Raalte, Den Haag

VVD op boevenjacht

De VVD wil de criminaliteit in probleemwijken stevig aanpakken. Op de Amsterdamse Zuidas heerst nu paniek in de hoofdkantoren van de banken. Papierversnipperaars draaien overuren, computer- bestanden worden gewist. Pak de boeven, VVD!

Ad Beckeringh, Rotterdam

Titanic

Premier May van het Verenigd Koninkrijk heeft met haar Chequers-voorstel voor een Brexit een onderhandelingsbod op tafel gelegd, dat in Brussel noch in het Britse parlement op voorhand op veel steun kan rekenen. Op belangrijke punten moeten de details en consequenties nog worden uitgewerkt, maar op één punt is May al duidelijk: ze belooft een grens te stellen aan de roamingtarieven die de Britten weer moeten gaan betalen als ze op het vasteland van een mobiel netwerk gebruik maken (Ten eerste, 18 september). De Engelsen hebben daar zelf een uitdrukking voor: ‘rearranging the deck chairs on the Titanic’.

Lykele J. van der Broek, Roermond

Koning bezoekt Hoogovens

De koning gaat vandaag naar Tata Steel in IJmuiden voor het eeuwfeest van de Hoogovens. Trots zullen zij hem vertellen dat zij het hoogovengas gaan omzetten in chemische producten (Economie, 11 september). Maar eerst maken ze waterstof door CO uit het hoogovengas te laten reageren met water. Dan zou de koning een indringende vraag kunnen stellen: ‘Neemt hierdoor de uitstoot van CO2 door de hoogovens niet toe? Immers we hebben op school geleerd: CO + H2O => H2 + CO2. Kunt u niet beter waterstof maken met duurzame energie in plaats van met CO de emissies van de hoogovens die al de grootste van Nederland zijn verder vergroten?’

Frans W. Saris, Vinkeveen, oud-directeur ECN

Eliud Kipchoge

In het verslag van Berlijn van afgelopen maandag en het portret van de beste marathonloper ter wereld op woensdag miste ik het opnieuw. Dat je kunt zeggen dat het daar allemaal voor hem begonnen is gaat wellicht te ver, maar toch: vanaf 2004 won Eliud Kipchoge vijf keer achter elkaar op de tweede zondag van oktober de 4 Mijl van Groningen.

Robert Draaijer, Groningen

Ruim 800 keer HNS

Wat een leegte afgelopen zaterdag in de krant: geen HNS meer. Ik dompel me de komende tijd maar onder in de berg van ruim 800 bewaarde HNS-pagina’s. Een stapel van zeker 11 zaterdagse Volkskranten. Ik dank de directieleden Schoorl, Onkenhout en Wagendorp hartelijk voor 18 jaren lees- en vooral ook kijkgenot.

Roeland Loosen, Nijmegen (HNS-lidnummer 307)

Uitzendbureaus

In het opiniestuk ‘Uitzendbureaus jagen Polen de WW in’ (O&D, 11 september) zijn niet de frauderende Polen het probleem, maar is de uitzendbranche de wortel van het kwaad. Die uitzendbranche zou aanzetten tot fraude tijdens ‘gedwongen vakanties’ van Polen in hun moederland. Dat is niet juist.

De uitzendbranche is verantwoordelijk voor circa 50 procent van de arbeidsmigranten die in Nederland aan het werk zijn en niet 80 procent, zoals het artikel stelt. Het gaat bij arbeidsmigranten vaak om seizoenswerk dat gedurende enkele maanden per jaar wordt gedaan. Vaak worden perioden van werk in Nederland op eigen verzoek afgewisseld met perioden in eigen land. Arbeidsmigranten betalen netjes belasting en premie in Nederland en maken dus ook gebruik van de WW. Net zoals Nederlandse seizoenswerkers dat doen. Niks aanzetten tot.

Het is niet, zoals het artikel suggereert, de Nederlandse belastingbetaler die opdraait voor het gebruik van de WW. Nee, dat zijn de uitzendbureaus en hun opdrachtgevers. Want die financieren zelf middels de WW-premie de sectorfondsen waaruit de eerste zes maanden van WW wordt betaald. Niks afwentelen dus.

SEO becijferde deze zomer dat arbeidsmigratie ruim 11 miljard euro bijdraagt aan ons nationale inkomen. De arbeidsparticipatie van Polen is hoog en het gebruik van de sociale zekerheid relatief beperkt. We moeten deze fraude niet veralgemeniseren naar dé arbeidsmigrant. Laten we het probleem bij de wortel aanpakken, namelijk bij de tussenpersonen en de fraudeurs zelf.

Jurriën Koops, directeur ABU

Meer over