LezersbrievenDinsdag 12 januari

Hou vinger aan de pols na positieve coronatest

De ingezonden lezersbrieven van dinsdag 12 januari.

Bron- en contactonderzoek bij de GGD Dordrecht. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant
Bron- en contactonderzoek bij de GGD Dordrecht.Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Brief van de dag: bron- en contactonderzoekers hebben te weinig tijd voor vervolggesprekken

Gerard Zwetsloot schrijft (O&D, 11 januari) dat er nog een vierde lek is in de aanpak van corona, namelijk dat liefst 27 procent van de positief geteste personen niet thuisblijft. Nu is het bron- en contactonderzoek naar het coronavirus sterk gericht op het verkrijgen en verwerken van data. Ter illustratie: de gesprekken met een besmet persoon en diens contacten vergen ongeveer een uur van mijn tijd. De verwerking van de data daarachter neemt zo’n 4 tot 6 uur in beslag. Ook voor mij, als bron- en contactonderzoeker, is het volstrekt onduidelijk waar die data allemaal voor nodig zijn.

De kracht van het contactonderzoek zit in het persoonlijk gesprek. Het geven van uitleg en advies over wat te doen om verdere besmettingen te voorkomen, is erg waardevol. Hierbij is het verkrijgen van vertrouwen erg belangrijk. Het contact houden met degene die besmet is en met zijn/haar omgeving zou het handhaven van de quarantaine- en isolatieregels mijns inziens sterk kunnen beïnvloeden, in positieve zin.

En dan niet met het opgestoken vingertje van ‘zo moet het’, maar samen bekijken wat wel en wat niet haalbaar is. Ik zou die 4 tot 6 uur dus inderdaad beter kunnen besteden aan het houden van vervolggesprekken.

Ruud Mans, Buiksloterdijk

Lodewijk, snap het nou

De nieuwste stap in de kwestie rondom de geloofwaardigheid van Lodewijk Asscher als lijsttrekker van de PvdA betreft een ge­orkestreerde steunbetuiging van een flink aantal leden en prominenten (Ten eerste, 11 januari).

De afzender is een vertrouweling van Asscher en voormalig campagneleider van de PvdA. Die heeft al geregeld uit zo’n vaatje getapt om morrende leden terug in het hok te duwen met als argument dat kritiek op de partijtop zogenaamd gelijk staat aan het kapotmaken van de partij. Mond dicht en doe loyaal!

Een merkwaardige omkering van zaken. In een democratische partij ben je niet zozeer loyaal aan personen (types als Baudet en Trump eisen dat); je bent loyaal aan de idealen. PvdA’ers staan voor de bescherming van mensen en niet voor een genadeloze klopjacht op mensen.

Iets van dat inzicht en een poging tot deemoedigheid klonken door in de ledenbrief van Lodewijk Asscher, maar het ging toch vooral weer om het aanprijzen van de kwaliteiten van Asscher als de enige echte lijsttrekker.

De leden bepalen komende week wie de lijsttrekker wordt en daarmee wie de idealen geloofwaardig moet gaan uitdragen. Ik prijs mezelf gelukkig dat de PvdA er vaak in slaagt om goede lijsttrekkers te benoemen die zelf­inzicht hebben en snappen wanneer het tijd is om verantwoordelijkheid te nemen en plaats te maken voor een ander. Denk aan Wim Kok en Wouter Bos. Die hadden niet zo’n last van hun ego.

Nederland verwacht juist van de PvdA, de partij die moraliteit altijd hoog in het vaandel heeft, een waarachtig deemoedige en zelfkritische instelling tegenover de toeslagenaffaire. Maar Lodewijk denkt (helaas) dat Nederland echt nog op hem zit te wachten om de mede door hem veroorzaakte ellende op te gaan lossen.

Lodewijk, snap het nou!

Christiaan Winkel, oud-fractievoorzitter PvdA ­Amsterdam-Centrum en oud-­beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie PvdA, Amsterdam

Asscher (1)

Lodewijk Asscher was minister ten tijde van de uitvoering van de kinderopvangtoeslagenregels. Hij negeerde de door de Nationale Ombudsman aangereikte signalen van onrechtmatig handelen van de overheid. Hij negeerde in een vroeg stadium de noodkreten van de Belastingdienst. Hij negeerde de persoonlijk aan hem gerichte brief van de grootmoeder. Hij is ‘vervuld van schaamte’.

Niettemin meent Asscher opnieuw een belangrijke positie te mogen innemen in het landsbestuur. De PvdA is bereid hem op het schild te hijsen. Het moet niet veel gekker worden in Den Haag.

Madeleine Roovers, Beek Ubbergen

Asscher (2)

Lodewijk Asscher is volgens velen in zijn partij geen gladde politicus, maar feilbaar en leergierig (Ten eerste, 11 januari). Daarom mag hij van hen aanblijven. Hij is ongetwijfeld een deugdelijke man met veel spijt, ervaring en talent. Maar politieke verantwoordelijkheid gaat niet over de persoon, maar over het ambt en de invulling daarvan. Niet over woorden, maar over daden. De slachtoffers kunnen het Asscher persoonlijk wellicht vergeven, maar niet in zijn rol als politicus. Het is helemaal niet aan de PvdA om te vergeven.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Discriminatie

Het Openbaar Ministerie ziet geen beroepsmatige discriminatie bij de Belastingdienst door het gebruiken van nationaliteit als zoekcriterium bij het fraudeonderzoek in de toeslagenaffaire. Immers, na zo’n zoekslag volgde een voor iedere geselecteerde mogelijke fraudeur dezelfde objectieve beoordelingsslag.

Bij een rechtmatige procedure mag echter verondersteld worden dat er voor iedere fraudeur een gelijke pakkans bestaat. Maar door het hanteren van het criterium nationaliteit ontstaat er wél een verschil in pakkans. Alleen wanneer er harde bewijzen zijn dat fraude bij bepaalde nationaliteiten meer voorkomt dan bij andere, is een dergelijke werkwijze gerechtvaardigd. Die bewijzen zijn er niet. Dus is er sprake van beroepsmatige discriminatie en zijn er wel degelijk redenen om de betrokken ambtenaren te vervolgen.

Geert Bruinooge, Oegstgeest

Ronkend

Met haar stukje over Trumps toespraken bewijst Paulien Cornelisse opnieuw hoe treffend ze gedrag van mensen observeert (Voorpagina, 9 januari). En haar constatering (‘Zo’n speech blijft beter hangen dan een lang en geconstrueerd betoog’) komt mooi op tijd voor de persconferentie van dinsdag. Mark Rutte en Hugo de Jonge, vergeet jullie ronkende, ingewikkelde en te lange verhalen. Gebruik taal die iedereen begrijpt. Alleen dan is er een kans dat élke burger snapt wat jullie willen zeggen.

Inge Vollaard, Leiden

Duivels dilemma

Hélène Vroegh (O&D, 11 januari) betoogt dat het aantal opnamen niet zal dalen bij het eerst vaccineren van jonge zorgverleners. De vraag wie eerst te vaccineren, is een duivels dilemma. Maar als bij ons op de spoedeisende hulp (SEH) vier jonge verpleeg­kundigen uitvallen door corona, zoals gebeurd is, hebben wij geen vijver om vervangers uit te hengelen. Dit betekent minder verpleegkundigen op de werkvloer, dus minder mogelijkheden om de ingezonden patiënten op te kunnen vangen. Ook geen prettig vooruitzicht.

René Pul, SEH-verpleegkundige op leeftijd, Paterswolde

Overdoen

Ik maak me ernstig zorgen over de achterstanden door de huidige lockdown. Zou het niet een geweldig idee zijn om alle leerlingen en studenten het jaar over te laten doen? Daarmee zouden we veel stress bij ze wegnemen en kunnen ze hun achterstand inlopen. Het laten overdoen van een jaar kost geld, maar onze kinderen verdienen goed onderwijs.

Susanne Hilckmann, Nijmegen

Verdienmodel

Dat Twitter het account van president Trump nu definitief heeft geblokkeerd, valt te begrijpen. Maar het voelt wel een beetje als na de oorlog bij het verzet gaan. Wellicht heeft het minder met principes en meer met het verdienmodel te maken.

Hans Akveld, Berkel en Rodenrijs

Vlokdown

Files in Zuid-Limburg door de eerste sneeuwval... Tijd voor een vlokdown!

Alex Phaff, Renswoude

Meer over