Lezersbrieven

Hopelijk komt snel meer onderzoek naar het Moluks leed door de bevoogdende overheid

De ingezonden lezersbrieven van vrijdag 26 maart.

Na een reis aan boord van het schip Kota Inten zetten Ambonese kinderen en ouders voet aan wal in Nederland, maart 1951. Beeld Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo
Na een reis aan boord van het schip Kota Inten zetten Ambonese kinderen en ouders voet aan wal in Nederland, maart 1951.Beeld Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

Brief van de dag

Het is goed dat burgemeesters van Molukkersgemeenten aan het nieuwe kabinet vragen om het leed van de Molukse gemeenschap te erkennen. Het is wel belangrijk dat dat kabinet zich verdiept in wat Molukkers is overkomen, wat dat leed is en welke rol de Nederlandse overheid speelde. Het ‘wegstoppen in voormalige concentratiekampen’ waaraan de burgermeesters refereren, is een ergernis van nu, dat lag indertijd anders. Wel terecht verwijzen zij naar het onverwachte ontslag en de niet snelle terugkeer.

Het is nooit precies duidelijk geworden waarom er geen stappen in de richting van terugkeer genomen werden. Dat werkte frustratie in de hand, men kan zich proberen in te leven door te bedenken dat de huidige lockdown niet na een beloofde 6 maanden werd opgeheven maar jaar na jaar bleef gehandhaafd.

Het ontslag was zeker een grote reden voor het leed van de eerste generatie. Maar het gaat verder. Na dat ontslag waren de mannen niet alleen van de ene op de andere dag een status loze burger, zij werden vervolgens met hun gezinnen geconfronteerd met een paternalistische overheid die hen niet echt serieus nam en meende alles voor hen te bepalen.

Menig stuk in het archief van de verantwoordelijke instantie indertijd, Commissariaat Ambonezenzorg (CAZ), getuigt van die bevoogdende houding. Dat hebben ik en andere onderzoekers gezien toen wij met dat archief werkten. Dat archief is al een hele tijd niet beschikbaar, omdat het moest worden opgeschoond. Hopelijk komt het snel weer beschikbaar zodat een nieuw kabinet de bevoogdende rol van haar voorgangers kan meenemen in het erkennen van het Molukse leed. Tenminste, als het CAZ archief niet te veel is opgeschoond.

Fridus Steijlen, hoogleraar Molukse migratie en cultuur, Vrije Universiteit Amsterdam

Woningnood

Creatieve oplossing in Zaanstad om middeninkomens aan een huis te helpen. Maar het is niet meer dan een noodverband. De macht van projectontwikkelaars en woonspeculanten moet worden gebroken. Wonen moet een betaalbaar recht zijn, geen marktproduct. De woningnood doet inmiddels denken aan die van na de oorlog. Ahum, we zijn 75 jaar verder.

Ik lees in de kranten dat alle partijen naar links zijn opgeschoven. Kortom, ik wacht met smart op het moment dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. Grondspeculatie aan banden wordt gelegd, belasting wordt betaald over huisjesmelken, banken lagere hypotheken verstrekken, en dat de innige verstrengeling in de bouwwereld aan banden wordt gelegd. Lilianne Ploumen, er valt wat te regeren. Leg je eisenlijstje op tafel en ruil de belofte om samen met GroenLinks op te trekken in voor het opheffen van de woningnood met betaalbare huren.

Marien van Schijndel, Deventer

Buren

Met interesse de reclamespot voor de e-auto in de Volkskrant van 25 maart gelezen. Ik wil niet ingaan op niet genoemde nadelen, zoals het grote beslag dat wordt gelegd op zeldzame grondstoffen. Maar één zin sprong eruit: wat zouden in 2030 de buren wel niet zeggen als je niet elektrisch rijdt?

Ik moet concluderen dat wij in 2030 terug zijn in de jaren 1950. Toen moest je zondags naar de kerk vanwege de buren, nu moet je elektrisch rijden vanwege de buren.

Jos Wessels, Bredevoort

Ballenland

Het Verenigd Koninkrijk toont ontegenzeglijk slagvaardigheid in zijn vaccinatieaanpak. Briefschrijver Wim Everwijn uit Capelle a/d IJssel noemt het daarom een land met ‘forse ballen’. Daar gaan we weer, weg woke. Is daadkracht per se afhankelijk van testosteron en testikels? Mijn virtuele vrouwenhart breekt door zoveel gebrek aan sensitiviteit.

Alfons Lammers, Otterlo

Mannenquotum

Regelmatig klinkt de roep om een vrouwenquotum. Begin deze maand werd op de Internationale Vrouwendag ook in Nederland dringend aandacht gevraagd voor de positie van vrouwen. Maar vrouwen worden inmiddels echt niet meer overal achtergesteld bij mannen. Maar liefst 70 procent van de huidige geneeskundestudenten is vrouw. De huidige selectieprocedure (met accent op cijfers, empathie, zelfkennis en zonder rekening te houden met geslacht) leidt kennelijk tot een oververtegenwoordiging van vrouwen in de geneeskunde; deze trend is ook bij andere studies zichtbaar.

Een evenwichtige opbouw onder geneeskundestudenten en artsen lijkt mij heel belangrijk: zouden we dus maar niet beter een mannenquotum moeten invoeren bij studies waar de man/vrouw-verhoudingen zijn scheefgelopen?

Marie-France Admiraal, Vught

Avondklok

Veel boosheid in de Tweede Kamer over het verschuiven van de aanvang avondklok naar 22.00 uur. Onbegrijpelijke maatregel. Maar begrijpt nou niemand dat je simpelweg niet zo boos hoeft te worden? Zet je horloge niet een uur vooruit op 27 maart en reken weer gewoon met 21.00 uur.

Wim Rutten, IJlst