geldvraagReinout van der Heijden

Hoeveel pensioen zal ik later ontvangen?

null Beeld Matteo Bal
Beeld Matteo Bal

Ik heb in verschillende potjes pensioen opgebouwd. Gezien alle negatieve berichten over pensioen maak ik me zorgen of ik later genoeg heb om van te leven. Hoeveel pensioen krijg ik netto?

Het wemelt van de onheilsberichten. De afgelopen tien jaar is het arbeidspensioen niet meegegroeid met de inflatie. Door deze uitgebleven indexatie zou het pensioen met 20 procent in waarde zijn gedaald. We moeten langer werken en krijgen minder, heet het dan. Dat klinkt vreselijk, maar het klopt niet.

Inderdaad, we moeten langer werken totdat we de AOW-leeftijd bereiken. We krijgen daardoor niet minder pensioen, maar vanaf de AOW-leeftijd juist meer. Het uitgestelde arbeidspensioen stijgt met ongeveer zeven procent voor ieder jaar dat het wordt uitgesteld.

Bovendien bouwt u meer pensioen op als u een jaar langer werkt. Door die twee effecten wordt het gebrek aan indexatie gecompenseerd. Bij AOW is dat anders. De uitgestelde AOW blijft hetzelfde, maar de AOW stijgt wel met de inflatie mee. Het is dus: we werken langer, maar krijgen evenveel.

Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw verschillende pensioenpotjes bij elkaar vinden. Ook de AOW staat erbij. U ziet niet alleen de bruto bedragen, maar ook het nettobedrag van het totale pensioen.

De bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl gaan ervan uit dat u bij uw huidige werkgever blijft werken. Als u ontslagen wordt, wordt het waarschijnlijk minder.

Er kan nog van alles gebeuren met de belastingheffing. De afgelopen jaren zijn de belastingtarieven juist gedaald. Via heffingskortingen zijn er bovendien belastingverlagingen doorgevoerd specifiek voor AOW’ers, om hen te compenseren voor de uitblijvende indexatie van het arbeidspensioen.

Het gaat om de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. Aangezien die vanaf een bepaald niveau inkomensafhankelijk zijn, hebben gepensioneerden er minder voordeel van als hun inkomen hoog is. Dubbelmodale AOW’ers met een pensioen van 50 mille of meer hebben geen profijt gehad van alle belastingaanpassingen. Bij benadering, want dit soort inkomensberekeningen zijn complex.

Kortom, er is weinig reden voor paniek als u blijft doorwerken en daarbij pensioen opbouwt. Het is goed om alvast naar het netto-inkomen op Mijnpensioenoverzicht.nl te kijken, want bijna niemand heeft ideale omstandigheden. Wie een tijd niet gewerkt heeft of gescheiden is, heeft vaak een tegenvallend pensioen.

Mijnpensioenoverzicht.nl is helaas niet compleet. Het geeft geen overzicht van het pensioen dat u zelf heeft opgebouwd, zonder werkgever. De opbouw van dit soort lijfrentes moet u zelf bijhouden. U kunt er vanaf de AOW-leeftijd ook voor kiezen om zo’n lijfrente tijdelijk uit te keren. Bijvoorbeeld vijf of twintig jaar. Weet u hoeveel lijfrente u per jaar gaat ontvangen, dan moet u nog berekenen hoeveel dat netto wordt.

Voor de Geldgids heb ik een paar weken geleden een Prinsjesdagspecial gemaakt. Daarin staat ook een rekenhulp om vast te stellen hoeveel u dit en volgend jaar netto per jaar gaat verdienen. Ik stel deze special graag ter beschikking aan lezers van de Volkskrant: u vindt hem op geldgids.nu/kennismaken.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag aan Reinout? Geldvraag@Volkskrant.nl

Meer over