Opinie

Hoeveel gaat u schieten?

Als jagers vooraf een afschotplan moeten maken, kunnen natuurorganisaties en dierenbescherming meedenken over de vraag of dat de natuur dient.

Haas in de sneeuw. Beeld AFP
Haas in de sneeuw.Beeld AFP

De Tweede Kamer praat momenteel in het kader van de nieuwe Natuurwet over de vraag of het nuttig en noodzakelijk is dat jagers voorafgaand aan elk jachtseizoen een plan maken over wat ze gaan schieten. Het nu door PvdA en VVD voorgestelde alleen achteraf rapporteren door jagers van hun afschot (onder het mom van 'minder bureaucratie') is absoluut geen goed idee.

Konijn en haas, twee van de soorten op de jachtlijst waarop dan vrij geschoten mag worden, hebben een grote rol in het huidig ecologisch functioneren van natuurgebieden. Veel duin- en heidegebieden zouden bijvoorbeeld veel meer bosopslag hebben en minder biodiversiteit met minder konijnen.

Verder is de schade die de vijf 'jachtlijst-soorten' (verder nog houtduif, fazant en wilde eend) aanbrengen aan de landbouw miniem. Alleen bij het maken van een afschotplan vooraf kunnen natuurorganisaties en dierenbescherming ook actief meedenken over de vraag of dat geplande afschot ook werkelijk een natuurdoel dient.

Dierenbescherming en Natuurmonumenten lieten deze week in een hoorzitting van de Tweede Kamer overigens weten dat ze helemaal geen zin hebben om afschot achteraf nog van een 'groen sausje' te voorzien zoals de PvdA wil.

Ook als jacht als duurzaam oogsten uit de natuur wordt gezien (wat de VVD wil) zou onderbouwd moeten worden hoe groot die oogst kan en mag zijn. Dat heeft veel meer te maken met goed en transparant beheer van onze natuurlijke hulpbronnen dan met bureaucratie of gebrek aan vertrouwen in de uitvoerder. We vragen dergelijke benuttingsplannen ook vooraf aan bijvoorbeeld vissers, waterwinbedrijven, rietsnijders, windmolenparken of gaswinners.

Ik zie dan ook geen enkele ecologische of wetenschappelijke reden waarom dit voor de jacht op de vijf soorten van de wildlijst ineens niet zou hoeven. Behalve uiteraard als je vindt dat jacht gewoon een leuke hobby moet kunnen zijn voor een kleine groep uit de samenleving, maar dan moet je dat ook zo in de wet durven regelen en niet vermommen als 'goed voor de natuur' zoals de PvdA/VVD-coalitie nu probeert te doen.

Han Olff is hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beeld -
Han Olff is hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen.Beeld -
Meer over