LezersbrievenMaandag 11 januari 2021

Hoe zit het thuis met het smartphonegebruik?

De ingezonden lezersbrieven van maandag 11 januari.

Kinderen op hun smartphone. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Kinderen op hun smartphone.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag

Een pleidooi de smartphone uit de school te verbannen. Dit vanwege de alarmerend kelderende resultaten van de Nederlandse schoolkinderen, blijkens een OESO-rapport over de voorbije 15 jaar. In mijn jaren als docent in het voortgezet onderwijs ben ik getuige geweest van deze ontwikkeling. De inspanning die leerlingen zich getroosten om tot resultaten te komen wordt minder en minder. Met gelijke tred heeft zich de voorbije decennia de massale ontlezing voltrokken, waar diverse onderzoeken van getuigen.

Is het gebruik van de smartphone op school dan het grootste probleem? Hoe zit het met het gebruik thuis? Tijdens mijn docentschap heb ik in mijn rol als klassen-mentor mijn leerlingen bevraagd op de tijd die zij dagelijks thuis besteedden aan hun telefoon. Daar was bij inbegrepen het gebruik van de spelcomputer. De schellen vielen mij van de ogen. Gemiddeld bleken ze bijna 2,5 uren per avond met hun telefoon bezig . Logisch dat huiswerk of het lezen van een boek in de knel komt.

Ik heb dit onderwerp tijdens menig oudergesprek aangeroerd. Al tijdens zo’n gesprek was vaak voelbaar hoe onmacht en onwil met elkaar wedijverden. Ouders zijn gescheiden of zijn beiden druk met hun baan, waardoor het pedagogisch begeleiden van hun kind in de praktijk nogal eens te wensen over laat. Veel kinderen worden daardoor ’s avonds feitelijk aan hun lot overgelaten. Ik bedoel daarmee: zij kunnen op hun kamer doen wat zij willen. Met weinig of helemaal geen toezicht.

Hoe vrij mogen wij ons kind laten? Soms dienen verantwoordelijkheid en discipline te worden afgedwongen door het maken van afspraken over smartphonegebruik. Opdat lezen van een boek en tijd voor schoolwerk weer prioriteit worden.

Zowel school, leerling als ouder hebben elk vanzelfsprekend hierbij een rol. Al te gemakkelijk wordt dan echter in deze pedagogische driehoek naar de school gekeken. Toch ben ik van mening dat hier vooral voor de ouder thuis een taak ligt. Zeker niet gemakkelijk. Maar beslist iets om voor honderd procent serieus te nemen.

Geert Tomassen, Doetinchem

Boodschappenboete

Wat ik mis in het discours over de mevrouw uit Wijdemeren die 7.000 euro boete moet betalen omdat haar moeder boodschappen voor haar kocht, is de vraag hoe het moet als bijstandsgerechtigden gebruikmaken van de voedselbank. Zijn voedselbanken dan ook frauduleus bezig? Hoe is de berekening van de hoogte van de boete tot stand gekomen? Zijn periodiek afgeprijsde en ‘twee halen, één betalen’-producten van supermarkten meegerekend? En de bonuskaarten van Albert Heijn? En wat kost een ambtenaar die dagenlang zit te puzzelen op de hoogte van het extra ‘inkomen’? De mens lijkt tot een statistiek te zijn gereduceerd.

Rob de Wilde, Velsen-Zuid

Eigen fouten

In de besprekingen over de toeslagenaffaire valt mij op dat de Tweede Kamer vooral kritisch is over het functioneren van ministers en ambtenaren, maar te weinig kijkt naar de eigen fouten. Naar mijn mening zou de Kamer moeten afspreken geen wetten meer aan te nemen voordat er door (echt onafhankelijke) instanties is gekeken naar zaken als: effectiviteit, uitvoerbaarheid, kosten van de uitvoering, fraudegevoeligheid, neveneffecten en afdwingbaarheid. Met twintig fracties in de Tweede Kamer heb je gauw het risico van veel te ingewikkelde regelingen.

Nico Booij, Rotterdam

Vaccinatie

Het vaccineren van jonge, gezonde zorgverleners zal helaas niet tot nauwelijks leiden tot vermindering van het aantal ziekenhuis/ ic-opnames en sterfgevallen. De werkdruk zal dus niet verminderen en de beschikbare ziekenhuisbedden voor andere, niet- covidzorg zal niet toenemen. Tel daarbij op dat de nu beschikbare vaccins ook bij ouderen goede bescherming bieden en we dat bij komende vaccins nog maar moeten afwachten. Het is dus onbegrijpelijk dat deze keuze in vaccinatie volgorde (ook nog eens tegen het advies van de Gezondheidsraad in) is gemaakt.

Hélène Vroegh, huisarts, Amsterdam

Lockdown

Premier Rutte tempert de verwachtingen bij iedereen die hoopt dat de lockdown vanaf 19 januari kan worden versoepeld. ‘Je brengt het aantal besmettingen niet omlaag door het openen van allerlei sectoren’, aldus Rutte. Aangezien het sluiten van allerlei sectoren niet geleid heeft tot het omlaag brengen van het aantal besmettingen, zou ook kunnen worden geconcludeerd dat allerlei sectoren weer open kunnen.

Peter van Nieuwstadt, Waalwijk

Amerika

Onze dochter, die na vijf Britse jaren sinds 2019 in de VS woont en werkt, had de gebeurtenissen van 6 januari niet nodig om te weten dat ze in diverse opzichten in een ontwikkelingsland leeft. De feiten en omstandigheden in haar woon- en werkomgeving brachten haar tot het advies haar niet te komen opzoeken: ‘Kom niet pap, blijf weg uit dit land!’ Advies opgevolgd. Nog geen spijt van.

Nemi van der Reest, Apeldoorn

Saaie krant

Vanaf 20 januari gaat de Volkskrant ook veranderen. Van jarenlange anti-Trump-krant naar pro-Biden-krant. Tot de verkiezingen in Nederland zijn geweest natuurlijk nog wel even de anti-Wilders/Baudet-krant zijn. Zal daarna wel een saaie krant worden.

Stefan Huizenga, Harlingen

Coffeeshops

Het zou inmiddels toch ruimschoots bekend moeten zijn: Alcohol, dol in je bol. Een tevreden roker is geen onruststoker.

Peter Lucassen, Oldenzaal

Meer over