Sander Donkersin 150 woorden

Hoe een vrucht ons verenigt in hevige emotie

null Beeld

Er was een heel dure banaan aan de muur getaped door een kunstenaar, en dat zéi iets. Dat de banaan vervolgens door een andere kunstenaar was opgepeuzeld zei ook iets. Twintig jaar geleden had de banaan-kunstenaar, Maurizio Cattelan, al eens een galeriehouder tegen de muur geplakt. Ook toen zei het iets, en niet alleen dat ducttape verdomd mooi spul is.

Volgens Boijmans-directeur Sjarel Ex, die Comedian zelf een erg mooi kunstwerk vindt, is het niet goed ‘voor het kunstbegrip van de gewone man’. Na eventjes de stemming op straat te hebben gepeild, denk ik dat Ex banaan, tape en kunstenaar tekortdoet. Overal waren de tongen in beroering. Ja, er viel te vrezen dat dit werk het draagvlak voor het verder terugschroeven van kunstsubsidies aanmerkelijk vergrootte. Maar je kon het ook bijzonder vinden dat we heel even allemaal verenigd waren in hevige emotie vanwege een vastgeplakte vrucht, die volgens de tuinbouwkundige definitie trouwens tot de groenten wordt gerekend.

Meer over