CommentaarCarlijne Vos

Het voorkomen van ‘nieuwe Moria's’ is niet aannemelijk

Europa heeft een ander, positief narratief nodig om illegale migratie te helpen stoppen.

Migranten langs de kant van de weg na de brand in kamp Moria. Beeld REUTERS
Migranten langs de kant van de weg na de brand in kamp Moria.Beeld REUTERS

Het Europese migratiepact dat woensdag werd gepresenteerd, bevat op papier een aantal goede ingrediënten om de vastgelopen asielprocedures aan de rand van Europa vlot te trekken. Dat het in praktijk haalbaar is en ‘nieuwe Moria’s’ kan voorkomen, is helaas niet aannemelijk.

De Commissie doet een dringend beroep op solidariteit en verantwoordelijkheid om zuidelijke landen te ontlasten. Er moeten snellere procedures komen om kansrijke en kansarme asielzoekers te scheiden. Griekenland krijgt hulp voor het verbeteren van de opvang en het versterken van grenscontroles. Herkomstlanden wordt hulp gevraagd bij het tegengaan van mensensmokkel en het terugnemen van afgewezen asielzoekers.

Dit ideale plaatje werkt alleen als lidstaten echt hun steentje bijdragen en volgend jaar met een schone lei kan worden begonnen met de nieuwe hotspots. Dat zou betekenen dat eerst een oplossing moet worden gezocht voor de circa 30 duizend gestrande asielzoekers op de Griekse eilanden. Vervolgens moet een reële inschatting worden gemaakt over het delen van verantwoordelijkheid voor het aantal migranten dat jaarlijks illegaal de EU bereikt. Dit jaar zijn dat er naar schatting 60 duizend.

Gezien de zuinige aanbiedingen van landen om dakloze migranten uit Moria over te nemen, is het onwaarschijnlijk dat lidstaten zich vrijwillig over dergelijke aantallen zullen willen ontfermen. Nieuwe opstoppingen in kampen aan de Europese grens zijn dan onvermijdelijk.

De tweede zwakte in het plan is de aanname dat afgewezen asielzoekers uit veilige landen sneller kunnen worden teruggestuurd. De commissie hoopt ‘veilige’ landen als Algerije of Nigeria hiervan te overtuigen met de ‘wortel en de stok’. De échte wortel, ruimere mogelijkheden voor arbeidsmigratie, wordt echter nog even achtergehouden om onwillige lidstaten niet bij voorbaat te laten afhaken.

Hierdoor ontbreekt in het migratiepact de totaalvisie die werkelijk verschil had kunnen maken. Europa heeft een nieuw narratief nodig, waarin de noodzaak van arbeidsmigratie aan beide kanten wordt erkend. Zolang dat er niet is, blijft Fort Europa een paniekerig defensief bouwwerk waarin mensenrechten stelselmatig worden geofferd.

Meer over