CommentaarArnout Brouwers

Het ridicule wetsvoorstel van de regering-Johnson overschrijdt te veel grenzen

Met het wetsvoorstel dat een schending betekent van de tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gesloten Terugtrekkingsakte gaat de regering-Johnson veel te ver. 

Brandon Lewis, minister van Noord-Ierse zaken. Beeld AP
Brandon Lewis, minister van Noord-Ierse zaken.Beeld AP

Pacta sunt servanda – de regel dat afspraken nagekomen moeten worden – is, ook volgens de Encyclopedia Brittanica, ‘mogelijkerwijs het oudste beginsel uit het internationaal recht. Zonder zo’n regel zou geen verdrag bindend of uitvoerbaar zijn.’

Het is dus een bewuste en echt vergaande stap van de regering-Johnson om een wetsvoorstel in te dienen dat een schending betekent van de bepalingen inzake Noord-Ierland in de vorig jaar tussen de EU en het ­Verenigd Koninkrijk gesloten Terugtrekkingsakte – een internationaal verdrag.

De verklaring van de minister voor Noord-Ierse ­zaken, Brandon Lewis, dat het wetsvoorstel het volkenrecht ‘slechts in een specifieke en beperkte manier’ schendt, is dan ook ridicuul. Niet voor niets stapte de hoogste juridische adviseur van de regering-Johnson naar aanleiding hiervan op. Oud-premier Theresa May uitte ook scherpe kritiek, evenals andere Conservatieven, die waarschuwden voor de schade aan de internationale reputatie.

Dit is geen detail. Een van de voordelen van de Brexit is volgens Johnson dat die de weg vrijmaakt voor baanbrekende vrijhandelsakkoorden die het land in de vaart der volkeren omhoog zullen stoten. Maar Nancy  Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, liet al weten dat op deze manier een Amerikaans-Brits handelsverdrag ‘absoluut geen schijn van kans’ maakt te worden aangenomen.

De ‘Ierse kwestie’ is een van de gevoeligste kwesties in de ontvlechting van het VK uit de Europese Unie. De Brexit, die de herinvoering van grenzen betekent, mag immers niet de kostbare vrede tussen Ierland en Noord-Ierland, vastgelegd in het Goede Vrijdagakkoord van 1998, in gevaar brengen.

De EU en het VK hebben nog weinig tijd om een akkoord te bereiken over hun economische relatie na 31 december. Het lot van vele miljoenen mensen wordt hierdoor in meer of mindere mate beïnvloed. Premier Johnson zegt een harde Brexit een prima uitkomst te vinden. Robuuste taal en andere capriolen horen bij het onderhandelingsproces, maar de jongste Britse stap overschrijdt te veel grenzen. De Britten hebben voor de Brexit gestemd, niet voor een ideologische kruistocht. Johnson moet snel op zijn schreden terugkeren – niet alleen omdat de EU dat eist, maar omdat het Britse nationale belang het vraagt.

Meer over