Commentaar

Het is te makkelijk om voortaan maar weg te blijven uit alle wespennesten overzee

Het besluit van Biden om te vertrekken uit Afghanistan is begrijpelijk maar wel pijnlijk, en niet zonder risico.

null Beeld REUTERS
Beeld REUTERS

‘De langste oorlog’, zoals de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan intussen heet, is voorbij. Na twintig jaar strijd trekken de VS en hun partners, waaronder Nederland, zich terug uit het land.

In 2001 was de aanleiding voor deze oorlog glashelder. De aanslagen van 9/11 waren gepland door Al Qaida, en haar leider Osama bin Laden werd beschermd door de Taliban, die op dat moment de dienst uitmaakten in Afghanistan.

Het doel van de strijd is echter verschoven. In eerste instantie moesten Al Qaida worden vernietigd en de Taliban verslagen, zodat Afghanistan niet opnieuw als basis kon worden gebruikt door terroristen. Maar in 2002 al zei de toenmalige Amerikaanse president Bush dat hij zijn Afghaanse bondgenoten wilde helpen om een stabiele democratische staat op te bouwen, met een sterk leger, goed onderwijs en meer rechten voor vrouwen.

Grote beloften, die zelfs in ideale omstandigheden niet binnen enkele decennia kunnen worden waargemaakt. Zeker niet als een groot deel van de bevolking zich verzet. De Taliban zijn altijd blijven vechten, en de Amerikanen verspeelden alle sympathie door de vele burgerslachtoffers die zij maakten.

President Biden hakte de knoop door en besloot te vertrekken. De oorlog valt niet te winnen, er zijn 2.488 Amerikanen en tienduizenden Afghanen omgekomen, en de terroristische dreiging komt niet alleen meer uit Afghanistan, terwijl ook andere urgente kwesties zich opdringen.

Het betekent echter weinig goeds voor de toekomst van Afghanistan. Inwoners vrezen een nieuwe burgeroorlog, en het is goed denkbaar dat die door de Taliban wordt gewonnen – met alle gevolgen voor de bevolking (vooral de vrouwen) van dien. Ook partners als Nederland moeten slikken. Er is met levens, geld en verwachtingen in deze oorlog geïnvesteerd, en alle vooruitgang die met zoveel inzet is bewerkstelligd, dreigt te worden weggespoeld.

De vraag is echter of de toekomst van Afghanistan rooskleuriger zou zijn als de VS langer zouden blijven, of als er juist helemaal niet was ingegrepen. Het is in elk geval te gemakkelijk om te concluderen voortaan weg te blijven uit wespennesten overzee. Als bijvoorbeeld het terrorisme of de migrantenstroom uit de Sahel in de toekomst onhoudbaar wordt, zal de roep om toch ‘iets’ te doen aanzwellen.

Het besluit van Biden is begrijpelijk, maar wel pijnlijk, en niet zonder risico. Pas later valt te zeggen of het verstandig was. Situaties als deze lenen zich niet voor een snel oordeel.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over