LezersbrievenDinsdag 19 november

Het is hoog tijd om de normen en waarden van de SGP weer zichtbaar te maken

De ingezonden lezersbrieven van dinsdag 19 november.

De SGP-jongeren bijeen op hun voorjaarscongres, 30 maart in Gouda.	 Beeld Rick van de Waerdt
De SGP-jongeren bijeen op hun voorjaarscongres, 30 maart in Gouda.Beeld Rick van de Waerdt

Brief van de dag: ‘Christelijke politiek leeft, meer dan ooit

De laatste maanden wordt de SGP overschaduwd door een opeenstapeling van negatieve incidenten. De ophef tast het constructieve, integere en stabiele imago van de partij aan. Dit imago is typerend voor de partijcultuur en belangrijk voor SGP’ers in alle geledingen. Politiek journalist Ariejan Korteweg stelde de vraag of de SGP nog toekomst heeft. Voor ons jongeren tijd om ons uit te spreken. De SGP in zijn geheel diskwalificeren is onterecht, maar ingrijpen in de top van de partij is nodig.

Het is tijd voor good governance: geen ruimte voor eigen belang, maar het belang van de partij en hetgeen zij uitdraagt voorop. Denk aan maatregelen als het handhaven van de maximale zittingstermijnen en het aantrekken van jonge mensen in het bestuur voor een betere balans.

Want natuurlijk heeft de SGP toekomst. SGP-jongeren is de grootste politieke jongerenorganisatie van het land. Nog nooit stonden er zoveel SGP-jongeren op de kieslijsten van de SGP en de partij heeft gemiddeld de jongste raadsleden van Nederland. Jonge SGP-leden knuffelen niet met Forum, maar zetten zich met veel bevlogenheid in voor een mooier Nederland. Onze focus ligt niet op vrijheid van het individu, maar op gemeenschapszin. Ook in medisch-ethische thema’s zijn de verschillen groot. Het cultuurchristendom van FvD staat lijnrecht tegenover onze politiek ‘met gevouwen handen en een geopende Bijbel’.

Christelijke politiek leeft. Thema’s als de 24-uurs economie, het maakbaarheidsdenken, de bescherming van het ongeboren kind, de kloof tussen een- en tweeverdieners en de positie van Israël hebben onze volle aandacht en dat spreekt mensen aan. In de peilingen groeit de SGP naar vier zetels (I&O Research, november 2019). Het is hoog tijd om ook bestuurlijk de normen en waarden van de SGP weer zichtbaar te maken. Constructief en integer.

Paula Schot, Arie Rijneveld en Willem-Jan Verdoes, Jonge SGP’ers, respectievelijk lijsttrekker SGP in Amsterdam (GR 2018), voorzitter van SGP-jongeren en SGP-raadslid in Zuidplas.

Natuurparels

In de verhalen over de aantasting van natuurgebieden door het stikstofprobleem werd ik getroffen door de suggestie kleine gebieden de beschermde status te ontnemen ten gunste van grote stukken natuur. Als voorbeeld van zo’n klein gebied werd genoemd het Liefstinghsbroek in Oost-Groningen. Het gaat hier om een stuk oorspronkelijk Nederlands loofbos dat al eeuwen bestond toen in de negentiende eeuw door roofbouw bijna al het bos in Nederland was verdwenen.

Slechts een voorbeeld van al die kleine parels die zouden moeten worden opgeofferd om de saaie dennenplantages uit de crisisjaren van de vorige eeuw in Drenthe en elders verder uit te breiden. De waarde van een natuurgebied zit hem niet (alleen) in het aantal hectares.

Johan Nibbelke, Oosterhout

Ad hoc-politiek

Ariejan Korteweg heeft volkomen gelijk als hij stelt dat op het Binnenhof het regeren is vervangen door reageren en dat er van een consistent beleid nauwelijks meer sprake is.

Het kabinet-Rutte kan zich troosten met de gedachte dat het momenteel niet het enige in Europa is dat een ad hoc-politiek voert. Maar kan een regering wel anders in een tijd waarin ideologieën niet langer die rol speelden die ze vroeger speelden?

Voorbij is de tijd dat mensen hun identiteit ontleenden aan een klasse of godsdienst en zich organiseerden in zuilen of partijen die op een specifieke levensbeschouwing waren gebaseerd. Voor de ‘abstracte’ idealen van het socialisme of liberalisme lopen de meeste mensen niet langer warm en dat is begrijpelijk, omdat deze niet datgene gebracht hebben waarop de mensen hadden gehoopt.

Waar men wel voor wil strijden, zijn concrete zaken, zoals de benzineprijs, de maximumsnelheid of een betaalbare woning. Deze uiteenlopende eisen leiden tot gelegenheidscoalities, zoals de gele hesjes. De huidige politiek die nog altijd is gebaseerd op traditionele partijen en programma’s heeft daar geen antwoord op en kan dus geen lange-termijnstrategie of ‘beleid’ voeren.

Ze kan slechts ‘reageren’ en dan blijft er weinig anders over dan te handelen volgens het principe: ‘Het volk vraagt en wij draaien.’

Albert Kort, ‘s-Heer Hendrikskinderen

Prins (h)eerlijk?

In een interview met de Britse prins Andrew op de BBC zei deze zich alleen een pizza, maar geen buitenechtelijke seks te kunnen herinneren.

Nu snap ik de uitdrukking ‘Van de prins geen kwaad weten’, pas goed.

Frans Poot, Bilthoven

Judge softly

Marijke Rogge meent in een ingezonden brief in de Volkskrant van 18 november, dat Naema Tahir vraagtekens moet zetten bij de toewijzing van het Amerikaanse spreekwoord ‘Geef dat ik nooit een mens veroordeel, eer ik een mijl in diens schoenen heb gelopen’ aan Harper Lee, in plaats van aan één van de inheemse volkeren (met mocassins in plaats van schoenen). Haar bron: een papiertje dat jarenlang op haar wc hing.

Zo ver is het al gekomen met de waanzin van post-koloniale gelijkhebberigheid: een vermoeden is genoeg voor een publieke correctie; liever dat dan eerst even zelf zoeken naar het juiste antwoord. In het streven om de meest solidaire persoon te zijn worden feiten en twijfel bruusk opzij geduwd. Het spreekwoord vindt overigens zijn oorsprong in een gedicht van Mary T. Lathrap uit 1895: Judge Softly. Inclusief de mocassins en de mijl (niet bepaald een First Nations maateenheid).

Marcus van Engelen, Leiden

Meer over