DE WEEK VAN DE HOOFDREDACTEURPieter Klok

Het is altijd een goed idee om buitenlanders te vragen naar hun blik op Nederland

Het is altijd een goed idee om buitenlanders te vragen naar hun blik op Nederland. Ze zien vaak dingen die wij door zelfoverschatting of gewenning niet meer zien. Daarom vroegen we de Britse politiek adviseur en journalist Ben Coates naar zijn visie op de coronacrisis. Waarom is het Nederland zo uit de hand gelopen?

Coates zag vele oorzaken, maar wees ook naar de media.

‘In andere landen is veel meer wantrouwen tegen de regering. Ook de media zijn veel kritischer. Hier zie je geen voorpagina’s zoals die van The Sun of The Daily Mirror waarin met koeienletters staat geschreven ‘What the hell happened?’ en waar schande wordt gesproken van het falen van de overheid. De media in Nederland zijn veel minder kritisch naar de regering. (...) Bij een crisis wordt er onvoldoende druk uitgeoefend op de overheid.’

Het komt niet vaak voor dat The Sun en The Daily Mirror ons ten voorbeeld worden gesteld. Britse tabloids zijn niet zozeer regeringkritisch  dat hangt er maar helemaal van af wie er aan de macht is – maar vooral meesters in het aanjagen van angst en verontwaardiging. 

De voorpagina van de Daily Mail.

In tegenstelling tot kranten als de onze, die bijna geheel door trouwe abonnees worden gefinancierd, draaien de Brits kranten vooral op de losse verkoop. Elke dag woedt er een fel gevecht in de kiosken om de gunst van de argeloze krantenkoper. Hierdoor spelen de koppen automatisch vaker in op onderbuikgevoelens. Zo verkoop je in het algemeen nu eenmaal de meeste kranten. De dynamiek is vergelijkbaar met die op sociale media, waar berichten die angst en verontwaardiging opwekken zich veel sneller verspreiden dan artikelen die begrip en empathie aanwakkeren. 

Welke effecten dat op een samenleving heeft, is in Groot-Brittannië goed zichtbaar. Sinds de gruwelijke moord op de 2-jarige James Bulger in 1993 is de bevolking zo bang gemaakt dat buiten spelen door veel Britten als een levensgevaarlijke activiteit wordt beschouwd. Bij de Brexit, waarbij de Britse samenleving in tweeën is gespleten, speelden de Britse media ook een belangrijke rol. Elke krant koos partij, in plaats van te proberen de andere partij te begrijpen. 

De Britse kranten doen met andere woorden precies het omgekeerde van wat wij beogen: begrip en empathie aanwakkeren en de polarisatie in de samenleving tegengaan. Correspondent Patrick van IJzendoorn laat weten dat de Britse tabloids ook nu vooral verdeeldheid zaaien, wat een van de redenen is dat de regering Johnson vooralsnog een zwalkend coronabeleid voert, waaraan we in Nederland op geen enkele manier een voorbeeld kunnen nemen.

Meer over