LezersbrievenVrijdag 11 januari

Het devies is: iedereen minder consumeren én minder kinderen

Redactie
Kinderen op school in Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek.	 Beeld Sven Torfinn
Kinderen op school in Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek.Beeld Sven Torfinn

Brief van de dag: met minder-minder meer kwaliteit

De rijken hebben een onhoudbare levensstijl. Onder die kop is de brief van Stephan Huijboom geplaatst (O&D, 10 januari). Hij wijst op de welvarende mensen op de wereld die overconsumeren en daardoor aan de basis van de milieuproblemen staan.

Dat plaatst hij tegenover Harry Fontein die een dag eerder wees op de overbevolking die hij vooral zag als oorzaak van regionale oorlogen, immigratie en milieuproblemen. Is dat wel een tegenstelling? De rijken consumeren veel te veel en de armen zetten kinderen op de wereld waar geen menswaardige toekomst voor is.

Het devies is: iedereen minder consumeren en minder kinderen. Met minder-minder meer kwaliteit.

Peter Smets, Voorburg

Versimpeling kolonialisme

Onder de zalvende kop ‘Kolonialisme behoeft geen verdediging, maar reflectie’ kritiseren Martin Kuipers en Anne van Mourik het ‘koloniale denken’ (O&D 9 januari). Daarmee proberen zij diegenen zwart te maken, die de herinnering aan het Nederlandse kolonialisme in de openbare ruimte (standbeelden, namen, straatnamen) niet willen uitwissen.

Zijn dan diegenen, die pleiten voor het behoud van de ‘muur van Mussert’ of met waardering over de Duitse Autobahnen spreken, aanhangers van het ‘nationaal-socialistische denken’?

Deze versimpeling verraadt wat Kuipers en Van Mourik met ‘reflectie’ bedoelen: het verleden met onze huidige opvattingen beoordelen en veroordelen. Dat is geen reflectie, maar morele ijdelheid.

P.C.Emmer, Leiden, auteur van De Nederlandse slavenhandel (2019)

Supersnelrecht is wél oké

In het artikel ‘Supersnelrecht rond Oud en Nieuw definitief mislukt’, geplaatst in Ten eerste van 7 januari, staat in de tekst dat er definitief afscheid wordt genomen van het supersnelrecht. Maar ik denk dat het supersnelrecht geen slecht idee is.

Door onvoldoende moeite van de overheid en politie krijgt het supersnelrecht een slecht imago. Het is naar mijn mening namelijk een goed idee om kleine rechtszaken zo snel mogelijk proberen af te handelen, binnen drie tot zes dagen, anders blijven we hangen op een incident dat pas twee maanden later opgelost wordt en dat is zonde.

Dan is de straf misschien lager, maar het lijkt mij beter dan dat die na maanden pas wordt gegeven. Ook schrikt dit (een deel van de) toekomstige potentiële daders af. Ik denk ook dat de overheid er onvoldoende moeite insteekt omdat bijvoorbeeld relschoppers er makkelijk mee weg komen en het supersnelrecht afgelopen twee jaar nauwelijks uitgevoerd is, terwijl eerder in 2011 het aantal zittingen toen 23 was vergeleken met nu: één zitting.

Het supersnelrecht verdient een tweede kans en meer aandacht. Zo zullen we de gewenste resultaten van het supersnelrecht vanzelf zien.

Shegha Yakana, Maarssen

Vindicat-bubbel

Laat de bubbel maar knallen, zodat alle leden en het bestuur zich kunnen bezinnen (Ten eerste, 9 januari) hoe je eerlijk en transparant verder gaat als Vindicat atque Polit (‘Handhaaft en Beschaaft’)!

Diet Kunst, Groningen

Stormvaste containers

Wat er recent met het containerschip MSC Zoe is gebeurd, is niet minder dan een ramp voor het milieu en de stranden waar de inhoud op aanspoelt. Jaarlijks slaan er blijkbaar gemiddeld zo’n 1.700 containers overboord als gevolg van zwaar weer en scheepsrampen. Dit aantal is terug te vinden in een studie van de World Shipping Council (WSC) over de periode 2008-2013.

Er is mijns inziens een eenvoudige oplossing die ervoor zorgt dat containers, die allemaal in de lengterichting van het schip zijn gestapeld, niet meer zo makkelijk overboord kunnen kantelen.

Draai de buitenste drie rijen containers, aan bakboord en stuurboord, een kwart slag en plaats ze in de breedterichting van het schip.

Een knappe storm die deze rij containers nog overboord doet kantelen!

Ron Apon, Etten-Leur

VVD goed bezig

Na de discussie over de dividendbelasting gebruikt de VVD het argument ‘vestigingsklimaat’ opnieuw, nu als reden om vliegveld Lelystad op te pompen.

De VVD kan haar naam beter veranderen in de VVB: de Vereniging voor Vestigingsklimaat van Bedrijven.

S. Klunder, Enschede

Lelystad goed bezig

In Lelystad beginnen wij een beetje moe te worden, misschien zelfs wel geïrriteerd. Minister Van Nieuwenhuizen is lady Lelystad (Ten eerste, 10 januari) maar het gaat vaak over Lelystad zonder dat er ook maar een Lelystedeling om een mening wordt gevraagd.

Toen destijds het besluit tot uitbreiden van Lelystad Airport werd genomen, waren wij bepaald ook niet blij, maar voor heel Nederland was deze show wel erg ver van het bed. Nu begint iedereen zich met heuse en onheuse argumenten druk te maken terwijl wij in Lelystad met inzet van bedrijfsleven en scholen van de nood een deugd hebben gemaakt.

Het vmbo en ROC hebben alle profielen de laatste jaren zodanig ingericht dat de leerlingen worden voorbereid op banen in en om het vliegveld (grondstewards, technisch personeel) maar ook in de horeca.

Immers komt er naast het vliegveld ook een Van der Valk-hotel. Wij nodigen u uit om met Lelystedelingen te praten over wat er voor het vliegveld inmiddels is geregeld.

Het zou een interessante kijk op onze werkelijkheid kunnen bieden.

Wees welkom!

Wim van Ouwerkerk, Lelystad

Meer over