'Het basisonderwijs is meest complexe vorm van onderwijs'

De ingezonden brieven van woensdag 29 maart.

Meester Thijs Roovers (Leonardo Da Vinci school, Amsterdam) geeft een highfive aan een leerling uit groep zeven na het succesvol uitrekenen van een som.Beeld de Volkskrant

Brief van de dag: Onverteerbaar inkomensverschil

Eindelijk eens een groot artikel over het onredelijke verschil tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Ten eerste, 28 maart). Die onredelijke verschillen zitten niet alleen in het salaris, maar ook in het aantal lesuren. In het basisonderwijs moet een leraar bij een full-time betrekking 930 klokuren lesgeven. Daar komen dan voorbereidingstijd en allerlei andere activiteiten bij. Je jaartaak zit daarmee meer dan mudvol. Wie kan aan onze leraren uitleggen dat hun collega's in het voortgezet onderwijs na 750 klokuren lesgeven een volledige baan hebben? Ik niet en als je dat zou herrekenen naar inkomen, kom je ook nog eens op heel wat grotere verschillen uit dan de 7 tot 21 procent in het artikel van Bart Dirks. Ik zie in mijn werk zeer betrokken leraren die kinderen van alle niveaus in hun groep hebben en het de gewoonste zaak van de wereld vinden om elke dag weer, al hun leerlingen te bedienen op hun eigen niveau. Zij hebben geen min of meer homogene groepen met bijvoorbeeld alleen vmbo-t, havo of vwo-leerlingen. Bij ons zitten ze nog allemaal in dezelfde groep. Zij hebben geen drie parallel-klassen waarbij ze driemaal dezelfde wiskundeles kunnen geven en dus maar eenmaal een lesvoorbereiding hebben. In die zin is het basisonderwijs de meest complexe vorm van onderwijs die we in ons land hebben en tegelijkertijd de meest ondergewaardeerde. Begrijp me goed, ik wil hiermee niet zeggen dat het voortgezet onderwijs het maar makkelijk heeft. Met een dochter en schoonzoon in het VO maak ik van dichtbij mee dat ook daar het werk heel veel vraagt en de problematiek vaak heel complex is. Maar het grote verschil tussen basis- en voortgezet onderwijs is echt onverteerbaar.

Paul Bronstring, lid college van bestuur Stichting Jong Leren (29 scholen)

Ga toch staken

In het artikel over de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs lees ik dat leerkrachten zich bezwaard voelen om te staken omdat dit ten nadele van de kinderen zou zijn (Ten eerste, 28 maart). Wat een korte-termijn geklets!

Kinderen hebben baat bij het vasthouden van goede leerkrachten in het basisonderwijs. Kinderen hebben baat bij werkdrukverlaging, fitte leerkrachten en kleinere klassen. Leerkrachten die bereid zijn te staken om deze zaken voor elkaar te krijgen, kiezen juist vóór de kinderen. Leerkrachten (en ouders!) neem je verantwoordelijkheid en kom op naar dat Malieveld!

Maria Rademaker, leerkracht PO, Leiden

Te duur?

Dank voor uw artikel waarin u de loonverschillen in basis - en voortgezet onderwijs belicht. Ter kennisgeving: in het wetenschappelijk onderwijs liggen de salarissen van onderwijsgevend personeel beduidend lager dan in het basisonderwijs.

Tussen 2009 en 2015 werkte ik als docent economie in het voortgezet onderwijs (VO) om op die wijze mijn studies aan de universiteit te bekostigen. Na het behalen van mijn doctoraal heb ik de overstap gemaakt naar het wetenschappelijk onderwijs (WO). Als junior universitair docent ('judo') val ik in een beduidend lagere salarisschaal dan die van een universitair docent (UD).

De functie van junior docent aan de universiteit richt zich echter geheel niet op onderzoek, maar op het verzorgen van onderwijs . Hoewel in het VO geen universitaire graad vereist is, is dit een absolute noodzakelijkheid om onderwijs te verzorgen aan universitaire studenten.

Daarbij is het wrang te hebben moeten constateren dat het aantal vakantiedagen gehalveerd is, uitzicht op een vaste aanstelling - met dank aan het beleid van Lodewijk Asscher - nihil is en de financiële vergoeding met 60(!) procent afnam.

Liggen de salarissen in het VO te hoog of elders in het onderwijs te laag?

A.F. van Nieuwstadt MSc, junior universitair docent, Utrecht

Hup Klaas

'Klaas Knot was in zijn studententijd coach van het eerste damesteam. Hij kan niet volleyballen maar hij zal wel even uitleggen hoe het moet.' (Op het tweede gezicht, 28 maart)

Precies wat het Nederlands elftal nu nodig heeft: Klaas Knot. Kan-ie en passant ook nog even op de KNVB centjes passen.'Elke optie is een optie', aldus interim-directeur Jean-Paul Descossaux . Dus waar wachten ze/we nog op?

Jannemies van Westrhenen, Alphen aan den Rijn

Klaas Knot, directeur Nederlandse Bank.Beeld de Volkskrant

Lekker vollullen

De treffendste zin aan de nieuwe bondscoach gewijd, is zonder meer die van Bert Wagendorp: 'Het gaat om het vollullen van tijd en leegte. Dat is fijn werk.' (Ten eerste, 28 maart)

Ik reciteer die zin als een mantra en word daar zeer vrolijk van.

Ad Smeijers, Hilvarenbeek

Eetlezen

Zeer herkenbaar dat closereaden van vlapakken en dozen gestampte muisjes, zoals Arthur van Amerongen het beschrijft in zijn column Kutvruchten (Dag In Dag Uit, 27 maart).

Maar de schrijver en dichter Remco Campert, die de term eetlezen voor zover bekend het eerst gebruikte, beperkte die uitdrukking voor het lezen van boeken, kranten en bladen tijdens het eten, terwijl hij het 'lezen van een etiket van jam- of pindakaaspot' bestempelde als een vorm van 'troost', zoals te lezen is in zijn verhalenbundel Eetlezen (De Beziger Bij, 1987).

Dik Rondeltap, Rotterdam

Meer over