Opinie

Hermans' Loek-alikes domineren de Eerste Kamer

Nu de rol van de Eerste Kamer politieker is dan ooit tevoren, loopt zij het gevaar dat zij verwordt tot een huis waarin lobbyisten van allerhande stromingen slecht uitkomende wetgeving kunnen tegenhouden

Elene Walgenbachvoorzitter Jonge Democraten Arnout Maat en portefeuillehouder Democratie en Openbaar Bestuur bij de Jonge Democraten
Senator Loek Hermans verlaat de Eerste Kamer na afloop van de VVD-fractievergadering. Beeld anp
Senator Loek Hermans verlaat de Eerste Kamer na afloop van de VVD-fractievergadering.Beeld anp

Maandag stapte VVD-senator Loek Hermans uit de Senaat, na een vernietigend rapport van de rechter over zijn nalatigheid als commissaris rond het faillissement van zorgconglomeraat Meavita. In totaal heeft Hermans tijdens zijn loopbaan in de Eerste Kamer meer dan honderd (!) van dit soort bijbaantjes bij elkaar geschraapt. De VVD'er is daarmee de verpersoonlijking van een probleem dat de Eerste Kamer al langer kent: de belangenverstrengeling die optreedt bij de meeste van de Eerste Kamerleden.

Zo berekende de Volkskrant dat de 75 leden van de Eerste Kamer in de vorige zittingsperiode (2011-2015) welgeteld 675 keer over een wetsvoorstel hebben gestemd waarbij ze zelf betrokken waren vanwege hun nevenfuncties. Ook bij de huidige lichting is het goed raak: samen beoefenen zij meer dan 450 bijbaantjes. Nu de rol van de Eerste Kamer politieker is dan ooit tevoren, loopt zij het gevaar dat zij verwordt tot een huis waarin lobbyisten van allerhande stromingen slecht uitkomende wetgeving kunnen tegenhouden.

Echter kunnen wij de Eerste Kamerleden hier nauwelijks op afrekenen. Immers worden zij gekozen door de leden van de Provinciale Staten, die enkel kunnen stemmen op lijsten die grotendeels zijn voorgefabriceerd door de partijbesturen. We hebben dus te maken met een oncontroleerbaar en ondoorzichtig orgaan, dat ondertussen wel de macht in Nederland op een tegen corruptie aanschurkende wijze uitoefent. Het wordt daarom tijd dat er een wijdverbreid debat ontstaat over dit alweer 200 jaar oude instituut.

De ironie wil dan ook dat uitgerekend Hermans een jaar geleden opriep tot een staatscommissie, die onder andere de rol van de Eerste Kamer moeten meenemen. Helaas is er nog weinig respons op dit verzoek gekomen. Het kabinet zou daarom werk moeten maken van een dergelijk onderzoek: zorg ervoor dat lieden als Hermans, die grote belangenverstrengelingen met zich meebrengen, nooit meer in onze 'volksvertegenwoordiging' plaats zullen nemen.

Elene Walgenbach, voorzitter Jonge Democraten
Arnout Maat, portefeuillehouder Democratie en Openbaar Bestuur bij de Jonge Democraten

Meer over