Opinielezersbrieven

Heeft iedereen op school een ‘achterstand’?

De lezersbrieven van maandag 18 januari.

Een leerling van 8 jaar krijgt thuisonderwijs.  Beeld ANP
Een leerling van 8 jaar krijgt thuisonderwijs.Beeld ANP

Brief van de dag

Elke leerling ontwikkelt zich op zijn/haar eigen niveau, passend bij de omstandigheden. We hebben daar een onderwijssysteem bij georganiseerd en er gaat veel goed en er kunnen dingen beter. Maar nu zitten we in een crisis en de wereld staat op zijn kop. Leerlingen zitten thuis, we organiseren afstandsonderwijs en alle ouders en leerkrachten doen hun stinkende best er nog iets van te maken. En ineens heeft iedereen een ‘achterstand’. Zorgelijk. Leerlingen voelen dat ze het niet goed kunnen doen en ouders en leerkrachten ervaren dat ze tekortschieten. De druk neemt enorm toe.

Een achterstand op wat? Een achterstand op een systeem waar we angstvallig aan vast blijven klampen met zijn allen. Eindtermen, toetscultuur, urennorm. Als we het maar kunnen verantwoorden. Zelfs als de omstandigheden totaal omgeslagen zijn. De schoen wringt en is niet meer passend.

Laten we deze crisis aangrijpen om onze leerlingen weer centraal te stellen en het systeem in dienst te laten zijn van de ontwikkeling. Passend bij de huidige omstandigheden. Zo heeft niemand meer een achterstand en kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we allemaal wél leren gedurende deze crisis. De sommetjes komen straks wel weer, reken daar maar op.

Menno Eggenhuizen, leerkracht speciaal onderwijs, Nijmegen

Rutte

Na tien jaar Rutte beklijft het beeld van een premier die zich door een ploeg dragers de Himalaya laat opduwen, waarbij er achteraan af en toe een Sherpa het ravijn in kukelt. Dat is dan vooraf ingecalculeerd eigen risico waar de expeditieleider niet voor verantwoordelijk is.

Politieke hamvraag is of er nog een partij is die na 17 maart met Rutte in een kabinet wil. Als alle andere partijen in het komende Kamerdebat over het toeslagendebacle aankondigen dat zij de VVD met Rutte als lijsttrekker van regeringsdeelname uitsluiten, kan de VVD voor 1 februari een nieuwe kopman aanstellen.

Jan Uri, Amsterdam

Democratie

Natuurlijk is het een smet op onze overheid dat de regering in de grootste crisis sinds jaren moet aftreden om een grove fout die duizenden burgers heeft benadeeld. Maar laten we ook de positieve kanten zien: terwijl in ‘de grootste democratie ter wereld’ de president de verkiezingsuitslag aanvecht, waarna het regeringsgebouw bestormd wordt en vervolgens door soldaten bewaakt moet worden, gaat onze premier doodgemoedereerd op de fiets naar het paleis om de koning zijn ontslag aan te bieden. Deze regering heeft afgedaan, terecht, maar met onze democratie zit het nog wel snor.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Toeslagenaffaire

Als Eric Wiebes in zijn laatste persconferentie zegt dat hij niet kon ontdekken wat hij had moeten weten of doen om de toeslagenaffaire te voorkomen, dan geloof ik hem. Wel had ik graag geweten waaróm hem dat ‘alleen nog maar verdrietiger’ maakt. Omdat hij vaststelde zijn eigen departement niet in de klauwen te hebben? Of wilde hij graag maximale openheid voor de slachtoffers?

De demissionaire regering gaat direct aan de slag om de verbinding tussen politiek en praktijk weer te helen. Wat mij betreft begint dat met een ambtelijke reconstructie die onderzoekt hoe het hele proces precies verlopen is. Uit de twintig jaar dat ik als rijksambtenaar in Den Haag werkte, weet ik dat je dan een spade dieper moet spitten dan de laag topambtenaren. De beleidsmedewerker bedenkt een model, de ict-ambtenaar doet techniek, de wetgevingsjurist gaat tot het uiterste, en de directeur-generaal dekt een systeem af dat door de Kamer kan. Ambtenaren die in dat proces wijzen op morbide praktijkeffecten, worden meestal als hinderlijk terzijde geschoven. Zo creëert het ambtelijk apparaat zijn eigen kaasstolp. Het zou hen sieren als men zich van laag tot hoog dit debacle aanrekent. Je moet de trap van bovenaf schoonvegen. Maar begin met detectie van het vuil dat op alle treden ligt.

Thomas Hessels, voormalig rijksambtenaar ministeries BZK, Justitie, VROM, Amsterdam

Stembureau

Bij de verkiezingen van 14 tot en met 17 maart zijn er veel extra stembureauleden en tellers nodig. Voor het grootste deel zijn dit normaliter 60-plussers, (ex-)ambtenaren, gepensioneerden en vrijwilligers. Nu corona op de loer ligt, is de animo een stuk lager. De overheid is een campagne gestart om mensen te werven. Wie mee wilt doen, krijgt een flinke vergoeding. Dat betekent weer een stevige extra kostenpost voor de staats- en gemeentekas.

Het kan ook goedkoper en effectiever: omdat we tegen die tijd ruimschoots bezig zijn met het vaccineren van de 60-plussers, zou het handig zijn als de overgrote groep stembureauleden tegen die tijd zijn tweede prik heeft gehad. De hoogste tijd om een wervingsactie te starten ‘Extra stembureauleden voor een prikkie’. Iedere 60-plusser die zich aanmeldt, krijgt in februari met voorrang de eerste prik. In ruil daarvoor is hij/zij stembureaulid of teller zonder extra vergoeding. Wedden dat de vrijwilligers hiervoor in de rij staan?

Marius Veenker, Rotterdam

Meer over